Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Kế hoạch cải cách hành chính

tải về

02/12/2018 Tải về
2 Báo cáo kết quả phòng chống buôn lậu, thương mại, hàng giả tháng 11/2018

tải về

20/11/2018 Tải về
3 góp ý kế hoạch triển khai kết luân của BCH Đảng bộ về Nông thôn mới

tải về

18/11/2018 Tải về
4 Nghị định 111/2018/NĐ-CP

tải về

26/09/2018 Tải về
5 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP

tải về

26/09/2018 Tải về
6 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

17/09/2018 Tải về
7 Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
8 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
9 Báo cáo công tác phòng chống gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2018

tải về

22/06/2018 Tải về
10 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018

tải về

20/06/2018 Tải về
11 Báo cáo tháng 4/2018

tải về

02/05/2018 Tải về
12 Chương trình làm việc năm 2018

tải về

04/04/2018 Tải về
13 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

tải về

27/03/2018 Tải về
14 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình nước sạch năm 2017

tải về

22/03/2018 Tải về
15 Biểu mầu 2 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
16 Biểu mẫu 1 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
17 Đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
18 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

tải về

16/03/2018 Tải về
19 Báo cáo tháng 02/2018

tải về

28/02/2018 Tải về
20 Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2018

tải về

27/02/2018 Tải về
21 Báo cáo tháng 01/2018

tải về

11/02/2018 Tải về
22 Kế hoạch phòng chống bệnh dại

tải về

04/02/2018 Tải về
23 Báo cáo tháng 10/2017

tải về

02/11/2017 Tải về
24 Báo cáo tình hình sản xuất điều niên vụ 2017-2018

tải về

01/11/2017 Tải về
25 Tình hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm

tải về

17/10/2017 Tải về
26 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

tải về

17/10/2017 Tải về
27 Báo cáo thi hành pháp luật năm 2017

tải về

02/10/2017 Tải về
28 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017

tải về

20/09/2017 Tải về
29 Báo cáo công tác trồng rừng thay thế đến hết năm 2017

tải về

19/09/2017 Tải về
30 Báo cáo cải cách hành chính quý III/2017

tải về

13/09/2017 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo mời thầu mua dê đực giống

  tải về

  view : 21 | down : 15
 • Thông báo mời thấu mua máy cắt cỏ, bình xịt thuốc cỏ

  tải về

  view : 18 | down : 20
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 11/2018

  tải về

  view : 43 | down : 33
 • Thông báo mời thầu: cung cấp thuốc BVTV, công lao động, thuê máy,

  tải về

  view : 39 | down : 31
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 10/2018

  tải về

  view : 70 | down : 47
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật

  tải về

  view : 53 | down : 35
 • Thông báo giải thể Chi cục Phát triển nông thôn

  tải về

  view : 117 | down : 103
 • Thông báo giao ban khối nông nghiệp tháng 8/2018

  tải về

  view : 96 | down : 54
 • Thông báo họp giao ban tháng 02/2018

  tải về

  view : 296 | down : 151
 • Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  tải về

  view : 241 | down : 107

Văn bản

Quan tâm nhiều

....