Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Kết luận thanh tra về điều kiện kinh doanh, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

tải về

19/08/2019 Tải về
2 Quyết định thành lập Hôị đồng thi tuyẻn chức danh Phó Chi cục Truởng Kiểm lâm

tải về

26/06/2019 Tải về
3 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

tải về

03/06/2019 Tải về
4 Báo cáo kỷ cuơng kỷ luật hành chính 6 tháng đầu năm 2019

tải về

20/05/2019 Tải về
5 Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thuơng mại tháng 5/2019

tải về

19/05/2019 Tải về
6 Đăng ký tham gia mô hình điểm hình thức liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị trên cây điều

tải về

23/04/2019 Tải về
7 Kết luận Thanh tra an toàn thực phẩm trước, trong và sau tến nguyên đán Kỷ Hợi

tải về

24/03/2019 Tải về
8 Kết luận Thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh

tải về

08/04/2019 Tải về
9 Liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX với doanh nghiệp đến năm 2020

tải về

08/04/2019 Tải về
10 Kế hoạch hành động thực hiện "Phát triển HTX, liên hiệp HTX đến năm 2020"

tải về

08/04/2019 Tải về
11 Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019

tải về

14/03/2019 Tải về
12 Báo cáo công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả tháng 3/2019

tải về

21/03/2019 Tải về
13 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

tải về

28/02/2019 Tải về
14 Báo cáo thực trạng di dân tự do trên địa bàn tỉnh

tải về

28/02/2019 Tải về
15 Thông báo họp Ban Giám đốc Sở tháng 01.2019

tải về

24/01/2019 Tải về
16 Báo cáo kết quả quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tháng 01.2019

tải về

28/01/2019 Tải về
17 Báo cáo tháng 01.2019

tải về

17/02/2019 Tải về
18 Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC

tải về

20/12/2018 Tải về
19 Báo cáo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018

tải về

20/12/2018 Tải về
20 Kế hoạch cải cách hành chính

tải về

02/12/2018 Tải về
21 Báo cáo kết quả phòng chống buôn lậu, thương mại, hàng giả tháng 11/2018

tải về

20/11/2018 Tải về
22 góp ý kế hoạch triển khai kết luân của BCH Đảng bộ về Nông thôn mới

tải về

18/11/2018 Tải về
23 Nghị định 111/2018/NĐ-CP

tải về

26/09/2018 Tải về
24 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP

tải về

26/09/2018 Tải về
25 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

17/09/2018 Tải về
26 Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
27 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
28 Báo cáo công tác phòng chống gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2018

tải về

22/06/2018 Tải về
29 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018

tải về

20/06/2018 Tải về
30 Báo cáo tháng 4/2018

tải về

02/05/2018 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 102 | down : 40
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 120 | down : 92
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 119 | down : 35
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 189 | down : 106
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 239 | down : 66
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 116 | down : 17
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 150 | down : 49
 • Thông báo mời thầu mua dê đực giống

  tải về

  view : 221 | down : 67
 • Thông báo mời thấu mua máy cắt cỏ, bình xịt thuốc cỏ

  tải về

  view : 187 | down : 66
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 11/2018

  tải về

  view : 228 | down : 71

Văn bản

Quan tâm nhiều

....