Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Thông báo họp Ban Giám đốc Sở tháng 01.2019

tải về

24/01/2019 Tải về
2 Báo cáo kết quả quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tháng 01.2019

tải về

28/01/2019 Tải về
3 Báo cáo tháng 01.2019

tải về

17/02/2019 Tải về
4 Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC

tải về

20/12/2018 Tải về
5 Báo cáo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018

tải về

20/12/2018 Tải về
6 Kế hoạch cải cách hành chính

tải về

02/12/2018 Tải về
7 Báo cáo kết quả phòng chống buôn lậu, thương mại, hàng giả tháng 11/2018

tải về

20/11/2018 Tải về
8 góp ý kế hoạch triển khai kết luân của BCH Đảng bộ về Nông thôn mới

tải về

18/11/2018 Tải về
9 Nghị định 111/2018/NĐ-CP

tải về

26/09/2018 Tải về
10 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP

tải về

26/09/2018 Tải về
11 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

17/09/2018 Tải về
12 Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
13 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
14 Báo cáo công tác phòng chống gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2018

tải về

22/06/2018 Tải về
15 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018

tải về

20/06/2018 Tải về
16 Báo cáo tháng 4/2018

tải về

02/05/2018 Tải về
17 Chương trình làm việc năm 2018

tải về

04/04/2018 Tải về
18 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

tải về

27/03/2018 Tải về
19 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình nước sạch năm 2017

tải về

22/03/2018 Tải về
20 Biểu mầu 2 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
21 Biểu mẫu 1 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
22 Đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
23 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

tải về

16/03/2018 Tải về
24 Báo cáo tháng 02/2018

tải về

28/02/2018 Tải về
25 Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2018

tải về

27/02/2018 Tải về
26 Báo cáo tháng 01/2018

tải về

11/02/2018 Tải về
27 Kế hoạch phòng chống bệnh dại

tải về

04/02/2018 Tải về
28 Báo cáo tháng 10/2017

tải về

02/11/2017 Tải về
29 Báo cáo tình hình sản xuất điều niên vụ 2017-2018

tải về

01/11/2017 Tải về
30 Tình hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm

tải về

17/10/2017 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 4 | down : 1
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 31 | down : 18
 • Thông báo mời thầu mua dê đực giống

  tải về

  view : 92 | down : 41
 • Thông báo mời thấu mua máy cắt cỏ, bình xịt thuốc cỏ

  tải về

  view : 83 | down : 39
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 11/2018

  tải về

  view : 106 | down : 51
 • Thông báo mời thầu: cung cấp thuốc BVTV, công lao động, thuê máy,

  tải về

  view : 92 | down : 44
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 10/2018

  tải về

  view : 122 | down : 56
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật

  tải về

  view : 101 | down : 45
 • Thông báo giải thể Chi cục Phát triển nông thôn

  tải về

  view : 147 | down : 113
 • Thông báo giao ban khối nông nghiệp tháng 8/2018

  tải về

  view : 131 | down : 60

Văn bản

Quan tâm nhiều

....