Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo tháng 10/2017

tải về

02/11/2017 Tải về
2 Báo cáo tình hình sản xuất điều niên vụ 2017-2018

tải về

01/11/2017 Tải về
3 Tình hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm

tải về

17/10/2017 Tải về
4 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

tải về

17/10/2017 Tải về
5 Báo cáo thi hành pháp luật năm 2017

tải về

02/10/2017 Tải về
6 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017

tải về

20/09/2017 Tải về
7 Báo cáo công tác trồng rừng thay thế đến hết năm 2017

tải về

19/09/2017 Tải về
8 Báo cáo cải cách hành chính quý III/2017

tải về

13/09/2017 Tải về
9 Các mẫu biểu số liệu để xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy, biên chế

tải về

14/09/2017 Tải về
10 Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

10/09/2017 Tải về
11 Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC

tải về

31/08/2017 Tải về
12 Kế hoạch tinh giản biên chế cơ cấu lại bộ máy

tải về

31/08/2017 Tải về
13 Báo cáo công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm từ năm 2012 đến tháng 8/2017

tải về

31/08/2017 Tải về
14 Báo cáo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2017

tải về

20/06/2017 Tải về
15 Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

tải về

13/06/2017 Tải về
16 Báo cáo sơ kết Luật HTX năm 2012

tải về

13/06/2017 Tải về
17 Báo cáo 10 năm thi hành Luật Thanh niên

tải về

05/06/2017 Tải về
18 Báo cáo tháng 4/2017

tải về

28/04/2017 Tải về
19 Kết quả sản xuất điều năm 2016

tải về

16/04/2017 Tải về
20 Kế hoạch kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính

tải về

13/04/2017 Tải về
21 Báo cáo tình hình phát triển cao su

tải về

30/03/2017 Tải về
22 Thông báo giao ban tháng 3/2017

tải về

22/03/2017 Tải về
23 Báo cáo quý I/2017

tải về

22/03/2017 Tải về
24 Báo cáo thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017

tải về

28/02/2017 Tải về
25 Báo cáo tháng 02/2017

tải về

24/02/2017 Tải về
26 Chương trình làm việc năm 2017

tải về

19/02/2017 Tải về
27 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017

tải về

16/02/2017 Tải về
28 Báo cáo chỉ số cải cách hành chính năm 2016

tải về

16/02/2017 Tải về
29 Thông báo tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2016

tải về

06/02/2017 Tải về
30 Thông báo giao ban tháng 01/2017

tải về

06/02/2017 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8  Trang sau
 

Thông báo

 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 44 | down : 20
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 52 | down : 18
 • Kết quả kiểm tra phân loại, đánh giá cơ sở kinh doang thức ăn chăn nuôi năm 2017

  tải về

  view : 36 | down : 9
 • Thông báo lịch thi đấu các môn tại Hội thao, văn nghệ công đoàn Ngành năm 2017

  tải về

  view : 68 | down : 53
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 9/2017

  tải về

  view : 176 | down : 107
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 8/2017

  tải về

  view : 162 | down : 65
 • Thông báo tạm giữ tang vật lần 1 năm 2017

  tải về

  view : 190 | down : 35
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chất cẩm trong chăn nuôi

  tải về

  view : 1618 | down : 101
 • Thông báo kết luận thanh tra về thuốc bvtv, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 347 | down : 198
 • phân loại cơ sở thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 261 | down : 75

Văn bản

Quan tâm nhiều

Liên kết
....