Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Chương trình làm việc năm 2018

tải về

04/04/2018 Tải về
2 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

tải về

27/03/2018 Tải về
3 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình nước sạch năm 2017

tải về

22/03/2018 Tải về
4 Biểu mầu 2 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
5 Biểu mẫu 1 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
6 Đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
7 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

tải về

16/03/2018 Tải về
8 Báo cáo tháng 02/2018

tải về

28/02/2018 Tải về
9 Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2018

tải về

27/02/2018 Tải về
10 Báo cáo tháng 01/2018

tải về

11/02/2018 Tải về
11 Kế hoạch phòng chống bệnh dại

tải về

04/02/2018 Tải về
12 Báo cáo tháng 10/2017

tải về

02/11/2017 Tải về
13 Báo cáo tình hình sản xuất điều niên vụ 2017-2018

tải về

01/11/2017 Tải về
14 Tình hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm

tải về

17/10/2017 Tải về
15 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

tải về

17/10/2017 Tải về
16 Báo cáo thi hành pháp luật năm 2017

tải về

02/10/2017 Tải về
17 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017

tải về

20/09/2017 Tải về
18 Báo cáo công tác trồng rừng thay thế đến hết năm 2017

tải về

19/09/2017 Tải về
19 Báo cáo cải cách hành chính quý III/2017

tải về

13/09/2017 Tải về
20 Các mẫu biểu số liệu để xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy, biên chế

tải về

14/09/2017 Tải về
21 Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

10/09/2017 Tải về
22 Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC

tải về

31/08/2017 Tải về
23 Kế hoạch tinh giản biên chế cơ cấu lại bộ máy

tải về

31/08/2017 Tải về
24 Báo cáo công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm từ năm 2012 đến tháng 8/2017

tải về

31/08/2017 Tải về
25 Báo cáo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2017

tải về

20/06/2017 Tải về
26 Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

tải về

13/06/2017 Tải về
27 Báo cáo sơ kết Luật HTX năm 2012

tải về

13/06/2017 Tải về
28 Báo cáo 10 năm thi hành Luật Thanh niên

tải về

05/06/2017 Tải về
29 Báo cáo tháng 4/2017

tải về

28/04/2017 Tải về
30 Kết quả sản xuất điều năm 2016

tải về

16/04/2017 Tải về
1 2 3 4 5 6 7 8 9  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo họp giao ban tháng 02/2018

  tải về

  view : 80 | down : 73
 • Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  tải về

  view : 68 | down : 41
 • Thông báo kết luận giao ban Sở tháng 01/2018

  tải về

  view : 97 | down : 29
 • Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở

  tải về

  view : 113 | down : 56
 • Chuơng trình phúc lợi cho công đoàn viên

  tải về

  view : 98 | down : 29
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 134 | down : 48
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 146 | down : 42
 • Kết quả kiểm tra phân loại, đánh giá cơ sở kinh doang thức ăn chăn nuôi năm 2017

  tải về

  view : 133 | down : 30
 • Thông báo lịch thi đấu các môn tại Hội thao, văn nghệ công đoàn Ngành năm 2017

  tải về

  view : 158 | down : 72
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 9/2017

  tải về

  view : 265 | down : 128

Văn bản

Quan tâm nhiều

....