Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo tháng 11/2019

tải về

11/12/2019 Tải về
2 Báo cáo kỷ cuơng kỷ luật hành chính 6 tháng đầu năm 2019

tải về

20/05/2019 Tải về
3 Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thuơng mại tháng 5/2019

tải về

19/05/2019 Tải về
4 Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019

tải về

14/03/2019 Tải về
5 Báo cáo công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả tháng 3/2019

tải về

21/03/2019 Tải về
6 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

tải về

28/02/2019 Tải về
7 Báo cáo thực trạng di dân tự do trên địa bàn tỉnh

tải về

28/02/2019 Tải về
8 Báo cáo kết quả quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tháng 01.2019

tải về

28/01/2019 Tải về
9 Báo cáo tháng 01.2019

tải về

17/02/2019 Tải về
10 Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC

tải về

20/12/2018 Tải về
11 Báo cáo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018

tải về

20/12/2018 Tải về
12 Báo cáo kết quả phòng chống buôn lậu, thương mại, hàng giả tháng 11/2018

tải về

20/11/2018 Tải về
13 Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
14 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
15 Báo cáo công tác phòng chống gian lận thương mại 6 tháng đầu năm 2018

tải về

22/06/2018 Tải về
16 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018

tải về

20/06/2018 Tải về
17 Báo cáo kết quả thực hiện chương trình nước sạch năm 2017

tải về

22/03/2018 Tải về
18 Báo cáo tháng 02/2018

tải về

28/02/2018 Tải về
19 Báo cáo tháng 01/2018

tải về

11/02/2018 Tải về
20 Báo cáo tháng 10/2017

tải về

02/11/2017 Tải về
21 Báo cáo tình hình sản xuất điều niên vụ 2017-2018

tải về

01/11/2017 Tải về
22 Tình hình xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh gia súc, gia cầm

tải về

17/10/2017 Tải về
23 Báo cáo thi hành pháp luật năm 2017

tải về

02/10/2017 Tải về
24 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017

tải về

20/09/2017 Tải về
25 Báo cáo công tác trồng rừng thay thế đến hết năm 2017

tải về

19/09/2017 Tải về
26 Báo cáo cải cách hành chính quý III/2017

tải về

13/09/2017 Tải về
27 Báo cáo công tác quản lý chất lượng an toàn thực phẩm từ năm 2012 đến tháng 8/2017

tải về

31/08/2017 Tải về
28 Báo cáo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2017

tải về

20/06/2017 Tải về
29 Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

tải về

13/06/2017 Tải về
30 Báo cáo sơ kết Luật HTX năm 2012

tải về

13/06/2017 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Thông báo

 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 15 | down : 13
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 18 | down : 12
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 11 | down : 5
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 27 | down : 16
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 9 | down : 5
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 12 | down : 4
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 29 | down : 8
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 19 | down : 8
 • Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập, phổ biến quy chế phòng thi và sát hạch kiểm tra kiến thức thí sinh dự tuyển viên chức

  tải về

  view : 28 | down : 15
 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 58 | down : 23

Văn bản

Quan tâm nhiều

....