Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Biểu mầu 2 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
2 Biểu mẫu 1 đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
3 01-2015. Biểu mẫu đánh giá cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Biểu mẫu đánh giá cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

06/09/2015 Tải về
4 Biểu mẫu báo cáo Kế hoạch ngành, kế hoạch đầu tư phát triển kèm theo công văn số 1008/SNN-KHTC ngày 30/6/2015

Biểu mẫu báo cáo kèm theo công văn số 1008/SNN-KHTC ngày 30/6/2015

30/06/2015 Tải về
5 Mẫu đánh giá, khen thưởng cuối năm 2014

Các biểu mẫu đánh giá, khen thưởng cuối năm 2014

04/12/2014 Tải về
6 Số:1601/SNN-TCCB

Mẫu Báo cáo hàng năm và mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập ngày 21/10/2014

22/10/2014 Tải về
7 Mẫu báo cáo đào tạo, biểu mẫu báo cáo kết quả kèm theo công văn số 1522 /SNN-TCCB ngày 10/10/2014

Mẫu báo cáo đào tạo, biểu mẫu báo cáo kết quả kèm theo công văn số 1522 /SNN-TCCB ngày 10/10/2014

13/10/2014 Tải về
8 Kèm theo CV số 16/BBT-TT ngày 2/4/2014

Phụ lục báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Website Sở

01/04/2014 Tải về
9 01-BM

Bản mô tả công việc của vị trí việc làm

12/08/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

  tải về

  view : 18 | down : 10
 • Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 57 | down : 43
 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 64 | down : 34
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 85 | down : 48
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 39 | down : 15
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 55 | down : 22
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 35 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 40 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 15
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 59 | down : 17

Văn bản

Quan tâm nhiều

....