Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Đăng ký tham gia mô hình điểm hình thức liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị trên cây điều

tải về

23/04/2019 Tải về
2 góp ý kế hoạch triển khai kết luân của BCH Đảng bộ về Nông thôn mới

tải về

18/11/2018 Tải về
3 Đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
4 Các mẫu biểu số liệu để xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy, biên chế

tải về

14/09/2017 Tải về
5 Hướng dẫn xây dựng quy chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

tải về

15/07/2016 Tải về
6 22-2015/BBTBT

Viết bài tuyên truyền thành tựu 70 năm ngành nông nghiệp

19/10/2015 Tải về
7 966/SNN-BBT

Báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Website, bản tin ngành 6 tháng đầu năm 2015

30/06/2015 Tải về
8 1017-2014/SNN-VP

Mẫu báo cáo công tác phối hợp, làm việc với các tổ chức ngoài Sở

16/07/2014 Tải về
9 1018-2014/SNN-VP

Đặt hàng viết bài cho Bản tin ngành NN & PTNT số đặc biệt

16/07/2014 Tải về
10 927-2014/SNN-VP

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng đầu năm

26/06/2014 Tải về
11 17/BBT-TT

Về việc báo cáo quý II tình hình cung cấp thông tin cho Website Sở

26/06/2014 Tải về
12 16/BBT-TT

V/v báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Website ngành

02/04/2014 Tải về
13 16/SNN-VP

Cung cấp thông tin tổ chức cho Website

18/02/2014 Tải về
14 2786/SNN-VP

Công tác thông tin tuyên truyền

13/12/2013 Tải về
15 2777/SNN-VP

Về việc Ban hành Quyết định Bộ tiêu chí đánh giá trang Website Sở NN & PTNT Bình Phước của các Phòng, ban,đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2013 Tải về
16 4180/BNN-PC

1 số nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã được Chính phủ ban hành

Tải về
17 2727/SNN-TCCB

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2013

01/12/2013 Tải về
18 12/CV-BBT

Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cung cấp thông tin trang Website Ngành NN & PTNT của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

27/11/2013 Tải về
19 2686/SNN-TCCB

Báo cáo kết quả số lượng, chất lượng, đào tạo bồi dưỡng năm 2013 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2014

26/11/2013 Tải về
20 2678/SNN-VP

Tự đánh giá, xếp loại trang thông tin điện tử của Sở NN & PTNT

21/11/2013 Tải về
21 11/CV-BBT

Tăng cường cung cấp thông tin trang Website ngành

18/11/2013 Tải về
22 10/CV-BBT

Trả lời thư bạn đọc

29/10/2013 Tải về
23 01- Những quy định cuả Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 liên quan đến lĩnh vực kiểm lâm

Những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực Kiểm lâm

20/06/2012 Tải về
24 2260/SNN-TCCB

Đánh giá, khảo sát nhu cầu nhân lực lĩnh vực NN&PTNT

11/09/2013 Tải về
25 08/BBT-TT

Báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Website Sở (11/7-15/9/2013)

09/09/2013 Tải về
26 07/CV-BBT

Trả lời thư bạn đọc

12/08/2013 Tải về
27 903/SNN-VP

Nâng cao hiệu quả hoạt động trang Website Sở

08/07/2013 Tải về
28 05/BBT-TT

V/v báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Website Sở

12/07/2013 Tải về
29 01/VB-QLCLNLS&TS

Các văn bản liên quan lĩnh vực Quản lý chất lượng NLS & TS

17/06/2013 Tải về
30 1944/UBND-KTTH

Quy định mức chi đào tọa nghề cho lao động nông thôn

19/06/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 43 | down : 31
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 54 | down : 37
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 22 | down : 14
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 38 | down : 21
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 22 | down : 9
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 26 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 40 | down : 11
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 31 | down : 11
 • Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập, phổ biến quy chế phòng thi và sát hạch kiểm tra kiến thức thí sinh dự tuyển viên chức

  tải về

  view : 40 | down : 18
 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 73 | down : 28

Văn bản

Quan tâm nhiều

....