Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 giới thiệu tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em -111

tải về

03/08/2020 Tải về
2 Tuyên truyền: Kết quả kỳ họp thứ 9; phòng chống bệnh bạch hầu

tải về

24/07/2020 Tải về
3 Tăng cường kiểm soát vận chuyển lợn qua biên giới

tải về

08/07/2020 Tải về
4 Tiếp tục phòng chống dịch bệnh Covid-19

tải về

02/07/2020 Tải về
5 Hướng dẫn một số nội dung về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo Nghị định 30/2020

tải về

01/07/2020 Tải về
6 Thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch covid-19

tải về

30/03/2020 Tải về
7 Đăng ký tham gia mô hình điểm hình thức liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị trên cây điều

tải về

23/04/2019 Tải về
8 góp ý kế hoạch triển khai kết luân của BCH Đảng bộ về Nông thôn mới

tải về

19/11/2018 Tải về
9 Đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
10 Các mẫu biểu số liệu để xây dựng Đề án kiện toàn bộ máy, biên chế

tải về

15/09/2017 Tải về
11 Hướng dẫn xây dựng quy chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

tải về

15/07/2016 Tải về
12 22-2015/BBTBT

Viết bài tuyên truyền thành tựu 70 năm ngành nông nghiệp

19/10/2015 Tải về
13 966/SNN-BBT

Báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Website, bản tin ngành 6 tháng đầu năm 2015

30/06/2015 Tải về
14 1017-2014/SNN-VP

Mẫu báo cáo công tác phối hợp, làm việc với các tổ chức ngoài Sở

16/07/2014 Tải về
15 1018-2014/SNN-VP

Đặt hàng viết bài cho Bản tin ngành NN & PTNT số đặc biệt

16/07/2014 Tải về
16 927-2014/SNN-VP

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng đầu năm

26/06/2014 Tải về
17 17/BBT-TT

Về việc báo cáo quý II tình hình cung cấp thông tin cho Website Sở

26/06/2014 Tải về
18 16/BBT-TT

V/v báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho Website ngành

03/04/2014 Tải về
19 16/SNN-VP

Cung cấp thông tin tổ chức cho Website

19/02/2014 Tải về
20 2786/SNN-VP

Công tác thông tin tuyên truyền

13/12/2013 Tải về
21 2777/SNN-VP

Về việc Ban hành Quyết định Bộ tiêu chí đánh giá trang Website Sở NN & PTNT Bình Phước của các Phòng, ban,đơn vị trực thuộc Sở

09/12/2013 Tải về
22 4180/BNN-PC

1 số nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã được Chính phủ ban hành

Tải về
23 2727/SNN-TCCB

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2013

02/12/2013 Tải về
24 12/CV-BBT

Góp ý dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cung cấp thông tin trang Website Ngành NN & PTNT của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

27/11/2013 Tải về
25 2686/SNN-TCCB

Báo cáo kết quả số lượng, chất lượng, đào tạo bồi dưỡng năm 2013 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2014

26/11/2013 Tải về
26 2678/SNN-VP

Tự đánh giá, xếp loại trang thông tin điện tử của Sở NN & PTNT

22/11/2013 Tải về
27 11/CV-BBT

Tăng cường cung cấp thông tin trang Website ngành

18/11/2013 Tải về
28 10/CV-BBT

Trả lời thư bạn đọc

29/10/2013 Tải về
29 01- Những quy định cuả Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 liên quan đến lĩnh vực kiểm lâm

Những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực Kiểm lâm

20/06/2012 Tải về
30 2260/SNN-TCCB

Đánh giá, khảo sát nhu cầu nhân lực lĩnh vực NN&PTNT

11/09/2013 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 7/2020

  tải về

  view : 4 | down : 3
 • cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống covid-19

  tải về

  view : 4 | down : 5
 • Tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19

  tải về

  view : 20 | down : 14
 • Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  tải về

  view : 20 | down : 7
 • Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước

  tải về

  view : 20 | down : 9
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 06.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 41 | down : 13
 • Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Giám dốc Sở năm 2020

  tải về

  view : 52 | down : 35
 • Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân giới thiệu bình chọn danh hiệu “công dân bình phước tiêu biểu thế hệ 45 tuổi”

  tải về

  view : 99 | down : 32
 • Hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 95 | down : 36
 • Thông báo giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4

  tải về

  view : 88 | down : 26

Văn bản

Quan tâm nhiều


....