Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX với doanh nghiệp đến năm 2020

tải về

08/04/2019 Tải về
2 Kế hoạch hành động thực hiện "Phát triển HTX, liên hiệp HTX đến năm 2020"

tải về

08/04/2019 Tải về
3 Kế hoạch cải cách hành chính

tải về

03/12/2018 Tải về
4 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

18/09/2018 Tải về
5 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

tải về

27/03/2018 Tải về
6 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

tải về

16/03/2018 Tải về
7 Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2018

tải về

28/02/2018 Tải về
8 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

tải về

17/10/2017 Tải về
9 Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC

tải về

31/08/2017 Tải về
10 Kế hoạch tinh giản biên chế cơ cấu lại bộ máy

tải về

31/08/2017 Tải về
11 Kế hoạch kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính

tải về

13/04/2017 Tải về
12 33-2015/KH-SNN-BBTW

Cung cấp thông tin đăng tải trên Website, Bản tin ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2016

22/12/2015 Tải về
13 21/KH-BBT

Kế hoạch cung cấp thông tin đăng tải trên Website Sở năm 2015

09/01/2015 Tải về
14 01/KH-SNN

Kế hoạch phối hợp thực hiện chuyên mục phóng sự NN-NT năm 2014 với Đài PTTHBP

11/02/2014 Tải về
15 15/KH-BBT

Cung cấp thông tin cho trang Website Ngành 2014

15/02/2014 Tải về
16 37/KH-SNN

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014

16/12/2013 Tải về
17 36/KH-SNN

Cải cách hành chính năm 2014 của Sở NN & PTNT

04/12/2013 Tải về
18 04/KH-BBT

Nội dung định hướng cung cấp thông tin trên Website ngành

06/06/2013 Tải về
19 01-QH

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030

10/07/2013 Tải về
20 30/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2013

21/02/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....