Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Tài liệu Hội nghị trực tuyến phòng chống bệnh gia súc, gia cầm năm 2020 họp ngày 20/2/2020

tải về

19/02/2020 Tải về
2 Liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX với doanh nghiệp đến năm 2020

tải về

08/04/2019 Tải về
3 Kế hoạch hành động thực hiện "Phát triển HTX, liên hiệp HTX đến năm 2020"

tải về

08/04/2019 Tải về
4 Kế hoạch cải cách hành chính

tải về

02/12/2018 Tải về
5 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

17/09/2018 Tải về
6 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

tải về

27/03/2018 Tải về
7 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

tải về

16/03/2018 Tải về
8 Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2018

tải về

27/02/2018 Tải về
9 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

tải về

17/10/2017 Tải về
10 Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC

tải về

31/08/2017 Tải về
11 Kế hoạch tinh giản biên chế cơ cấu lại bộ máy

tải về

31/08/2017 Tải về
12 Kế hoạch kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính

tải về

13/04/2017 Tải về
13 33-2015/KH-SNN-BBTW

Cung cấp thông tin đăng tải trên Website, Bản tin ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2016

21/12/2015 Tải về
14 21/KH-BBT

Kế hoạch cung cấp thông tin đăng tải trên Website Sở năm 2015

08/01/2015 Tải về
15 01/KH-SNN

Kế hoạch phối hợp thực hiện chuyên mục phóng sự NN-NT năm 2014 với Đài PTTHBP

11/02/2014 Tải về
16 15/KH-BBT

Cung cấp thông tin cho trang Website Ngành 2014

15/02/2014 Tải về
17 37/KH-SNN

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014

15/12/2013 Tải về
18 36/KH-SNN

Cải cách hành chính năm 2014 của Sở NN & PTNT

04/12/2013 Tải về
19 04/KH-BBT

Nội dung định hướng cung cấp thông tin trên Website ngành

06/06/2013 Tải về
20 01-QH

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp cả nước đến năm 2020 và tầm nhìn năm 2030

09/07/2013 Tải về
21 30/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2013

21/02/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 43 | down : 31
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 54 | down : 37
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 22 | down : 14
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 38 | down : 21
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 22 | down : 9
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 26 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 40 | down : 11
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 31 | down : 11
 • Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập, phổ biến quy chế phòng thi và sát hạch kiểm tra kiến thức thí sinh dự tuyển viên chức

  tải về

  view : 40 | down : 18
 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 73 | down : 28

Văn bản

Quan tâm nhiều

....