Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Công bố hệ thống quản lý chất luợng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008

tải về

05/04/2018 Tải về
2 Quyết định thành lập Hôị đồng thi tuyẻn chức danh Phó Chi cục Truởng Kiểm lâm

tải về

26/06/2019 Tải về
3 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP

tải về

26/09/2018 Tải về
4 Báo cáo tháng 4/2018

tải về

02/05/2018 Tải về
5 Kế hoạch phòng chống bệnh dại

tải về

04/02/2018 Tải về
6 Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

10/09/2017 Tải về
7 Kết quả sản xuất điều năm 2016

tải về

16/04/2017 Tải về
8 Báo cáo tình hình phát triển cao su

tải về

30/03/2017 Tải về
9 Thông báo giao ban tháng 3/2017

tải về

22/03/2017 Tải về
10 Kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tham nhũng năm 2017

tải về

16/02/2017 Tải về
11 Công nhận sáng kiến đợt 2 năm 2016

tải về

14/12/2016 Tải về
12 Công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2016

tải về

25/11/2016 Tải về
13 Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vsmt nông thôn năm 2015,2016

tải về

31/10/2016 Tải về
14 Bộ Luật Dân sự

tải về

29/09/2016 Tải về
15 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

tải về

27/09/2016 Tải về
16 Mẫu Quyết định ban hành quy chế, chức năng, nhiệm vụ

tải về

14/07/2016 Tải về
17 Mẫu báo cáo tiếp thu giải trình chức năng, nhiệm vụ

tải về

18/07/2016 Tải về
18 1442-2014/QĐ-BNN-TT

Quy hoạch hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

26/06/2014 Tải về
19 549-2015/QĐ-SNN-TC

Khen thưởng thành tích công tác năm 2015

24/12/2015 Tải về
20 533-2015/QĐ-SNN-TC

Công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015

17/12/2015 Tải về
21 529/QĐ-SNN-BBTW

Khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc cho hoạt động trang Website ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2015

14/12/2015 Tải về
22 516-2015/QĐ-SNN-TC

Phân công công tác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

08/12/2015 Tải về
23 302-2015/QĐ-SNN-TC

Quy định giờ làm việc hành chính....

05/08/2015 Tải về
24 293-2015/QĐ-SNN-BBTW

Ban hành Bộ tiêu chí Website...

23/07/2015 Tải về
25 252-2015/QĐ-SNN-TC

Kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Nông nghiệp & PTNT

26/06/2015 Tải về
26 Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cung cấp thông tin cho Website

Dự thảo Quyết định ban hành Bộ tiêu chí đánh giá cung cấp thông tin cho Website

10/07/2015 Tải về
27 01/2014/SNN-QĐ-HĐKHCN

Các Quyết định liên quan thành lập hội đồng khoa học công nghệ Sở NN

Tải về
28 72-2015/QĐ-SNN-TC

Khen thưởng thành tích năm 2014

13/02/2015 Tải về
29 46-2015/QĐ-SNN-TC

Phê duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2014

01/02/2015 Tải về
30 05-2015/QĐ-SNN-BBT

Khen thưởng cung cấp thông tin cho Website ngành NN & PTNT năm 2014

08/01/2015 Tải về
1 2 3  Trang sau
 

Thông báo

 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 13 | down : 11
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 18 | down : 12
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 11 | down : 5
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 27 | down : 16
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 9 | down : 5
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 11 | down : 4
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 29 | down : 8
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 19 | down : 8
 • Thông báo thời gian, địa điểm ôn tập, phổ biến quy chế phòng thi và sát hạch kiểm tra kiến thức thí sinh dự tuyển viên chức

  tải về

  view : 27 | down : 14
 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 57 | down : 23

Văn bản

Quan tâm nhiều

....