Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Kết luận thanh tra về điều kiện kinh doanh, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

tải về

20/08/2019 Tải về
2 Chương trình làm việc năm 2017

tải về

20/02/2017 Tải về
3 mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả

23/03/2016 Tải về
4 224-2016/SNN-TCCB

Mẫu biểu đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016

26/02/2016 Tải về
5 337/2015/SNN-KHTC

Các văn bản liên quan đề xuất kế hoạch KHCN, môi trường, khuyến nông năm 2016

Tải về
6 08/2015/CTr-SNN-KH

Chương trình làm việc năm 2015

17/03/2015 Tải về
7 03/2013/LKHCN

Luật Khoa học công nghệ 2013

Tải về
8 63-2014/HD-SNV

Hướng dẫn quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

31/12/2014 Tải về
9 Phân công nhiệm vụ VPS

Phân công nhiệm vụ của Văn Phòng Sở

31/12/2014 Tải về
10 Văn bản QLNN về lĩnh vực Lâm nghiệp

VBQLNN về lĩnh vực Lâm nghiệp

Tải về
11 08-Các Văn bản hướng dẫn kiểm dịch năm 2013

Các văn bản hướng dẫn kiểm dịch năm 2013

Tải về
12 07-Các quy định về phòng chống bệnh 2

Các quy định phòng chống bệnh 2

Tải về
13 06-Các quy định về phòng chống bệnh 1

Các quy định về phòng chống bệnh 1

Tải về
14 04-Quy chuẩn VN về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Quy chuẩn Việt Nam về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
15 03-Danh mục Thuốc Thú y

Danh mục Thuốc thú y

Tải về
16 02-Pháp lệnh

Pháp lệnh về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
17 01-VBQLNN về Quy hoạch NN & PTNT

01- VBQLNN liên quan về Điều tra QHNN & PTNT

Tải về
18 08-VBQLNN về rau quả

Văn bản QLNN về rau quả

Tải về
19 01-VBQLNN về Bảo vệ & PTR

VBQLNN về lĩnh vực Bảo vệ & PTR

Tải về
20 07- VBQLNN về Thuốc BVTV

Văn bản quản lý Nhà nước về thuốc Bảo vệ thực vật

Tải về
21 06- VBQLNN về rau quả

Văn bản quản lý Nhà nước về rau, quả

Tải về
22 05-QCKT ngô 2011

Quy chuẩn kỹ thuật ngô 2011

Tải về
23 04-VBQLNN 2011-QCKT đậu tương

Quy chuẩn kỹ thuật đậu tương -2011

Tải về
24 03-VBQLNN về giống cây trồng TT45-2011

VBQLNN về giống cây trồng TT45-2011

Tải về
25 02- VBQLNN về giống cây trồng TT 67-2011

Văn bản QLNN về giống cây trồng TT 67-2011

Tải về
26 01- VBQLNN- giống cây trồng trước 2011

Văn bản QLNN về giống cây trồng trước năm 2011

Tải về
27 01/VB-TL&PCLB

Các Văn bản liên quan đến Thủy lợi, Phòng chống lụt bão, Nước sạch

Tải về
 

Thông báo

 • Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

  tải về

  view : 15 | down : 8
 • Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 51 | down : 40
 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 62 | down : 34
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 83 | down : 47
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 38 | down : 14
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 53 | down : 22
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 33 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 39 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 57 | down : 15
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 56 | down : 16

Văn bản

Quan tâm nhiều

....