Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Kết luận thanh tra về điều kiện kinh doanh, thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

tải về

20/08/2019 Tải về
2 Chương trình làm việc năm 2017

tải về

20/02/2017 Tải về
3 mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả

23/03/2016 Tải về
4 224-2016/SNN-TCCB

Mẫu biểu đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016

26/02/2016 Tải về
5 337/2015/SNN-KHTC

Các văn bản liên quan đề xuất kế hoạch KHCN, môi trường, khuyến nông năm 2016

Tải về
6 08/2015/CTr-SNN-KH

Chương trình làm việc năm 2015

17/03/2015 Tải về
7 03/2013/LKHCN

Luật Khoa học công nghệ 2013

Tải về
8 63-2014/HD-SNV

Hướng dẫn quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

31/12/2014 Tải về
9 Phân công nhiệm vụ VPS

Phân công nhiệm vụ của Văn Phòng Sở

31/12/2014 Tải về
10 Văn bản QLNN về lĩnh vực Lâm nghiệp

VBQLNN về lĩnh vực Lâm nghiệp

Tải về
11 08-Các Văn bản hướng dẫn kiểm dịch năm 2013

Các văn bản hướng dẫn kiểm dịch năm 2013

Tải về
12 07-Các quy định về phòng chống bệnh 2

Các quy định phòng chống bệnh 2

Tải về
13 06-Các quy định về phòng chống bệnh 1

Các quy định về phòng chống bệnh 1

Tải về
14 04-Quy chuẩn VN về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Quy chuẩn Việt Nam về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
15 03-Danh mục Thuốc Thú y

Danh mục Thuốc thú y

Tải về
16 02-Pháp lệnh

Pháp lệnh về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
17 01-VBQLNN về Quy hoạch NN & PTNT

01- VBQLNN liên quan về Điều tra QHNN & PTNT

Tải về
18 08-VBQLNN về rau quả

Văn bản QLNN về rau quả

Tải về
19 01-VBQLNN về Bảo vệ & PTR

VBQLNN về lĩnh vực Bảo vệ & PTR

Tải về
20 07- VBQLNN về Thuốc BVTV

Văn bản quản lý Nhà nước về thuốc Bảo vệ thực vật

Tải về
21 06- VBQLNN về rau quả

Văn bản quản lý Nhà nước về rau, quả

Tải về
22 05-QCKT ngô 2011

Quy chuẩn kỹ thuật ngô 2011

Tải về
23 04-VBQLNN 2011-QCKT đậu tương

Quy chuẩn kỹ thuật đậu tương -2011

Tải về
24 03-VBQLNN về giống cây trồng TT45-2011

VBQLNN về giống cây trồng TT45-2011

Tải về
25 02- VBQLNN về giống cây trồng TT 67-2011

Văn bản QLNN về giống cây trồng TT 67-2011

Tải về
26 01- VBQLNN- giống cây trồng trước 2011

Văn bản QLNN về giống cây trồng trước năm 2011

Tải về
27 01/VB-TL&PCLB

Các Văn bản liên quan đến Thủy lợi, Phòng chống lụt bão, Nước sạch

Tải về
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....