Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

tải về

14/06/2017 Tải về
2 Báo cáo sơ kết Luật HTX năm 2012

tải về

14/06/2017 Tải về
3 Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX Nông nghiệp

10/06/2016 Tải về
4 mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả

23/03/2016 Tải về
5 Sổ tay xây dựng Nông thôn mới 2014

Sổ tay xây dựng Nông thôn mới 2014

15/12/2014 Tải về
6 Báo cáo sơ kết 3 năm về NTM

Báo cáo sơ kết 03 năm về CTMTQG về NTM

07/08/2013 Tải về
7 193/NĐ-CP

Quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hợp tác xã

21/11/2013 Tải về
8 05-NQ/TU

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2020

06/12/2013 Tải về
9 37/KH-SNN

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014

16/12/2013 Tải về
10 12-Thông báo

..101 nghề đã xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình dạy nghề...

28/06/2013 Tải về
11 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

Thông tư 30 ....hướng dẫn... đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

12/12/2012 Tải về
12 30/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2013

21/02/2013 Tải về
13 1944/UBND-KTTH

Quy định mức chi đào tọa nghề cho lao động nông thôn

19/06/2013 Tải về
14 878/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và một số vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại QĐ số 2605/QĐ-UBND...

30/05/2013 Tải về
15 844/QĐ-UBND

Quyết định ... ban hành danh mục đào tạo nghể...

22/05/2013 Tải về
16 01/GM-BCĐNNN

Giấy mời họp Ban chỉ đạo Đào tạo nghề

14/06/2013 Tải về
17 666/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020

25/04/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

  tải về

  view : 15 | down : 8
 • Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 51 | down : 40
 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 62 | down : 34
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 83 | down : 47
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 38 | down : 14
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 53 | down : 22
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 33 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 39 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 57 | down : 15
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 57 | down : 16

Văn bản

Quan tâm nhiều

....