Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo công tác dân tộc 6 tháng đầu năm 2017

tải về

14/06/2017 Tải về
2 Báo cáo sơ kết Luật HTX năm 2012

tải về

14/06/2017 Tải về
3 Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX Nông nghiệp

10/06/2016 Tải về
4 mô hình xây dựng nông thôn mới hiệu quả

23/03/2016 Tải về
5 Sổ tay xây dựng Nông thôn mới 2014

Sổ tay xây dựng Nông thôn mới 2014

15/12/2014 Tải về
6 Báo cáo sơ kết 3 năm về NTM

Báo cáo sơ kết 03 năm về CTMTQG về NTM

07/08/2013 Tải về
7 193/NĐ-CP

Quy định chi tiết 1 số điều của Luật Hợp tác xã

21/11/2013 Tải về
8 05-NQ/TU

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bình Phước giai đoạn 2013 - 2020

06/12/2013 Tải về
9 37/KH-SNN

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2014

16/12/2013 Tải về
10 12-Thông báo

..101 nghề đã xây dựng chương trình và biên soạn giáo trình dạy nghề...

28/06/2013 Tải về
11 30/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BNN&PTNT-BCT-BTTTT

Thông tư 30 ....hướng dẫn... đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020"

12/12/2012 Tải về
12 30/KH-UBND

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2013

21/02/2013 Tải về
13 1944/UBND-KTTH

Quy định mức chi đào tọa nghề cho lao động nông thôn

19/06/2013 Tải về
14 878/QĐ-UBND

Quyết định điều chỉnh mục tiêu, nhiệm vụ và một số vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 tại QĐ số 2605/QĐ-UBND...

30/05/2013 Tải về
15 844/QĐ-UBND

Quyết định ... ban hành danh mục đào tạo nghể...

22/05/2013 Tải về
16 01/GM-BCĐNNN

Giấy mời họp Ban chỉ đạo Đào tạo nghề

14/06/2013 Tải về
17 666/QĐ-UBND

V/v thành lập Ban chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn đến năm 2020

25/04/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....