Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo kỷ cuơng kỷ luật hành chính 6 tháng đầu năm 2019

tải về

21/05/2019 Tải về
2 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

18/09/2018 Tải về
3 Kế hoạch tinh giản biên chế cơ cấu lại bộ máy

tải về

31/08/2017 Tải về
4 Công nhận sáng kiến đợt 2 năm 2016

tải về

15/12/2016 Tải về
5 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

tải về

27/09/2016 Tải về
6 Mẫu báo cáo tiếp thu giải trình chức năng, nhiệm vụ

tải về

19/07/2016 Tải về
7 Hướng dẫn xây dựng quy chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

tải về

15/07/2016 Tải về
8 17-2016/TB-SNN-TC

Thông báo về kết quả tổng hợp xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

04/03/2016 Tải về
9 06-2016/TB – HĐTDVC

Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT

05/01/2016 Tải về
10 516-2015/QĐ-SNN-TC

Phân công công tác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

08/12/2015 Tải về
11 Số:1601/SNN-TCCB

Mẫu Báo cáo hàng năm và mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập ngày 21/10/2014

22/10/2014 Tải về
12 299/BC-SNN

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và kế hoạch đào tạo 2014

23/12/2013 Tải về
13 520/QĐ-SNN

Ban hành về việc nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn ...

17/12/2013 Tải về
14 70/TB-SNN

Công tác tổ chức nhân sự của Sở...ngày 4/12/2013

04/12/2013 Tải về
15 2727/SNN-TCCB

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2013

02/12/2013 Tải về
16 2686/SNN-TCCB

Báo cáo kết quả số lượng, chất lượng, đào tạo bồi dưỡng năm 2013 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2014

26/11/2013 Tải về
17 41/TB-SNN

Kết luận của Giám đốc SỞ về phê duyệt vị trí việc làm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở

03/10/2013 Tải về
18 40/TB-SNN

Nội dung họp BGĐ về công tác tổ chức nhân sự của Sở

30/09/2013 Tải về
19 2260/SNN-TCCB

Đánh giá, khảo sát nhu cầu nhân lực lĩnh vực NN&PTNT

11/09/2013 Tải về
20 33/QĐ-SNN

Ban hành Quy chế làm việc của Sở NN & PTNT

01/02/2013 Tải về
21 01-BM

Bản mô tả công việc của vị trí việc làm

13/08/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

  tải về

  view : 9 | down : 4
 • Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 48 | down : 39
 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 61 | down : 34
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 82 | down : 47
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 35 | down : 14
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 51 | down : 22
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 32 | down : 9
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 38 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 57 | down : 14
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 51 | down : 14

Văn bản

Quan tâm nhiều

....