Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo kỷ cuơng kỷ luật hành chính 6 tháng đầu năm 2019

tải về

21/05/2019 Tải về
2 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

18/09/2018 Tải về
3 Kế hoạch tinh giản biên chế cơ cấu lại bộ máy

tải về

31/08/2017 Tải về
4 Công nhận sáng kiến đợt 2 năm 2016

tải về

15/12/2016 Tải về
5 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

tải về

27/09/2016 Tải về
6 Mẫu báo cáo tiếp thu giải trình chức năng, nhiệm vụ

tải về

19/07/2016 Tải về
7 Hướng dẫn xây dựng quy chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

tải về

15/07/2016 Tải về
8 17-2016/TB-SNN-TC

Thông báo về kết quả tổng hợp xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

04/03/2016 Tải về
9 06-2016/TB – HĐTDVC

Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT

05/01/2016 Tải về
10 516-2015/QĐ-SNN-TC

Phân công công tác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

08/12/2015 Tải về
11 Số:1601/SNN-TCCB

Mẫu Báo cáo hàng năm và mẫu Bản kê khai tài sản, thu nhập ngày 21/10/2014

22/10/2014 Tải về
12 299/BC-SNN

Kết quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và kế hoạch đào tạo 2014

23/12/2013 Tải về
13 520/QĐ-SNN

Ban hành về việc nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn ...

17/12/2013 Tải về
14 70/TB-SNN

Công tác tổ chức nhân sự của Sở...ngày 4/12/2013

04/12/2013 Tải về
15 2727/SNN-TCCB

Hướng dẫn đánh giá công chức, viên chức năm 2013

02/12/2013 Tải về
16 2686/SNN-TCCB

Báo cáo kết quả số lượng, chất lượng, đào tạo bồi dưỡng năm 2013 và xây dựng kế hoạch đào tạo năm 2014

26/11/2013 Tải về
17 41/TB-SNN

Kết luận của Giám đốc SỞ về phê duyệt vị trí việc làm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở

03/10/2013 Tải về
18 40/TB-SNN

Nội dung họp BGĐ về công tác tổ chức nhân sự của Sở

30/09/2013 Tải về
19 2260/SNN-TCCB

Đánh giá, khảo sát nhu cầu nhân lực lĩnh vực NN&PTNT

11/09/2013 Tải về
20 33/QĐ-SNN

Ban hành Quy chế làm việc của Sở NN & PTNT

01/02/2013 Tải về
21 01-BM

Bản mô tả công việc của vị trí việc làm

13/08/2013 Tải về
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....