Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với HTX Nông nghiệp

10/06/2016 Tải về
2 1442-2014/QĐ-BNN-TT

Quy hoạch hồ tiêu Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030

27/06/2014 Tải về
3 01-2015. Biểu mẫu đánh giá cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

Biểu mẫu đánh giá cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung

07/09/2015 Tải về
4 1176/QĐ-BNN-TCTS

Ban hành chương trình hành động thực hiện Đề án "Tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững"

28/05/2014 Tải về
5 Văn bản QLNN về lĩnh vực Lâm nghiệp

VBQLNN về lĩnh vực Lâm nghiệp

Tải về
6 4180/BNN-PC

1 số nghị định về xử phạt vi phạm hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã được Chính phủ ban hành

Tải về
7 157/2013/NĐ-CP

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quản lý, bảo vệ rừng, quản lý lâm sản

11/11/2013 Tải về
8 01- Những quy định cuả Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 liên quan đến lĩnh vực kiểm lâm

Những quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực Kiểm lâm

20/06/2012 Tải về
9 08-Các Văn bản hướng dẫn kiểm dịch năm 2013

Các văn bản hướng dẫn kiểm dịch năm 2013

Tải về
10 119/2013/NĐ-CP

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi

09/10/2013 Tải về
11 07-Các quy định về phòng chống bệnh 2

Các quy định phòng chống bệnh 2

Tải về
12 04-Quy chuẩn VN về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Quy chuẩn Việt Nam về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
13 03-Danh mục Thuốc Thú y

Danh mục Thuốc thú y

Tải về
14 02-Pháp lệnh

Pháp lệnh về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
15 01-Thông tư

Thông tư về lĩnh vực Chăn nuôi-TY

Tải về
16 40-TT về danh mục các loài động, thực vật hoang dã...

Ban hành Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã quy định trong các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

05/09/2013 Tải về
17 01-VBQLNN về Quy hoạch NN & PTNT

01- VBQLNN liên quan về Điều tra QHNN & PTNT

Tải về
18 08-VBQLNN về rau quả

Văn bản QLNN về rau quả

Tải về
19 01-VBQLNN về Bảo vệ & PTR

VBQLNN về lĩnh vực Bảo vệ & PTR

Tải về
20 01-VBQLNN về chăn nuôi thú y

Thông tư hướng dẫn về điều kiện vệ sinh thú y...

Tải về
21 07- VBQLNN về Thuốc BVTV

Văn bản quản lý Nhà nước về thuốc Bảo vệ thực vật

Tải về
22 05-QCKT ngô 2011

Quy chuẩn kỹ thuật ngô 2011

Tải về
23 04-VBQLNN 2011-QCKT đậu tương

Quy chuẩn kỹ thuật đậu tương -2011

Tải về
24 03-VBQLNN về giống cây trồng TT45-2011

VBQLNN về giống cây trồng TT45-2011

Tải về
25 02- VBQLNN về giống cây trồng TT 67-2011

Văn bản QLNN về giống cây trồng TT 67-2011

Tải về
26 01- VBQLNN- giống cây trồng trước 2011

Văn bản QLNN về giống cây trồng trước năm 2011

Tải về
27 01/VB-TL&PCLB

Các Văn bản liên quan đến Thủy lợi, Phòng chống lụt bão, Nước sạch

Tải về
28 18/2012/TT-BNNPTNT

Quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh giống cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm

26/04/2012 Tải về
29 01/VB-QLCLNLS&TS

Các văn bản liên quan lĩnh vực Quản lý chất lượng NLS & TS

17/06/2013 Tải về
30 1379/QĐ-BNN-TCLN

... chi trả dịch vụ môi trường rừng

10/07/2013 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....