Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo 6 tháng đầu năm 2018

tải về

20/06/2018 Tải về
2 Báo cáo tháng 4/2018

tải về

03/05/2018 Tải về
3 Chương trình làm việc năm 2018

tải về

05/04/2018 Tải về
4 Báo cáo tháng 02/2018

tải về

01/03/2018 Tải về
5 Báo cáo tháng 01/2018

tải về

12/02/2018 Tải về
6 Báo cáo tháng 10/2017

tải về

02/11/2017 Tải về
7 Báo cáo 9 tháng đầu năm 2017

tải về

21/09/2017 Tải về
8 Báo cáo tháng 4/2017

tải về

28/04/2017 Tải về
9 Thông báo giao ban tháng 3/2017

tải về

22/03/2017 Tải về
10 Báo cáo quý I/2017

tải về

22/03/2017 Tải về
11 Báo cáo tháng 02/2017

tải về

24/02/2017 Tải về
12 Thông báo giao ban tháng 01/2017

tải về

07/02/2017 Tải về
13 Báo cáo tháng 01/2017

tải về

25/01/2017 Tải về
14 Báo cáo tình hình thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 của Sở

tải về

25/10/2016 Tải về
15 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm

tải về

20/09/2016 Tải về
16 Báo cáo tình hình thực hiện tháng 5 và phuơng hướng, nhiệm vụ tháng 6

25/05/2016 Tải về
17 295-2015/BC-SNN-KH

Tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 và xây dựng kế hoạch phát triển ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2016

22/12/2015 Tải về
18 259-BC/SNN-KHTC

Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2016

10/11/2015 Tải về
19 10/2015-BC-KH

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và phương hướng tháng 11/2015

26/10/2015 Tải về
20 155-2015/BC-SNN-KH

Ước tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2015 ...

20/07/2015 Tải về
21 Báo cáo tháng 1-6/2015-Tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở từ tháng 1- tháng 6

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở từ tháng 1-tháng 6/2015

Tải về
22 Biểu mẫu báo cáo Kế hoạch ngành, kế hoạch đầu tư phát triển kèm theo công văn số 1008/SNN-KHTC ngày 30/6/2015

Biểu mẫu báo cáo kèm theo công văn số 1008/SNN-KHTC ngày 30/6/2015

30/06/2015 Tải về
23 337/2015/SNN-KHTC

Các văn bản liên quan đề xuất kế hoạch KHCN, môi trường, khuyến nông năm 2016

Tải về
24 08/2015/CTr-SNN-KH

Chương trình làm việc năm 2015

17/03/2015 Tải về
25 03/2013/LKHCN

Luật Khoa học công nghệ 2013

Tải về
26 02-2015/TT-KHCN

Văn bản liên quan nội dung Thông tư 05-2010 về Khoa học công nghệ

Tải về
27 01/2014/SNN-QĐ-HĐKHCN

Các Quyết định liên quan thành lập hội đồng khoa học công nghệ Sở NN

Tải về
28 218-2014/SNN-BC-KH

Thực hiện nhiệm vụ 2014, phương hướng 2015

22/12/2014 Tải về
29 Thông báo họp giao ban tháng 9/2014

Nội dung thông báo họp giao ban tháng 9/2014

29/09/2015 Tải về
30 08-2014/QĐ-SNN

Về việc giao kế hoạch mục tiêu, nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2014

16/01/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....