Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Báo cáo kỷ cuơng kỷ luật hành chính 6 tháng đầu năm 2019

tải về

21/05/2019 Tải về
2 Kế hoạch đào tạo năm 2019

tải về

18/09/2018 Tải về
3 Báo cáo công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm 2018

tải về

04/07/2018 Tải về
4 Đăng ký thi đua năm 2018

tải về

20/03/2018 Tải về
5 Kế hoạch Phát động các phong trào thi đua năm 2018

tải về

28/02/2018 Tải về
6 Báo cáo cải cách hành chính quý III/2017

tải về

14/09/2017 Tải về
7 Kế hoạch kiểm tra công tác thi đua khen thưởng

11/09/2017 Tải về
8 Kế hoạch nâng cao chỉ số CCHC

tải về

31/08/2017 Tải về
9 Kế hoạch tinh giản biên chế cơ cấu lại bộ máy

tải về

31/08/2017 Tải về
10 Báo cáo chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính 6 tháng đầu năm 2017

tải về

21/06/2017 Tải về
11 Báo cáo 10 năm thi hành Luật Thanh niên

tải về

05/06/2017 Tải về
12 Kế hoạch kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính

tải về

13/04/2017 Tải về
13 Báo cáo thi đua khen thưởng năm 2016, phương hướng hoạt động năm 2017

tải về

01/03/2017 Tải về
14 Công nhận sáng kiến đợt 2 năm 2016

tải về

15/12/2016 Tải về
15 Công nhận sáng kiến đợt 1 năm 2016

tải về

25/11/2016 Tải về
16 Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức

tải về

27/09/2016 Tải về
17 Hướng dẫn xây dựng quy chế chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị

tải về

15/07/2016 Tải về
18 17-2016/TB-SNN-TC

Thông báo về kết quả tổng hợp xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở

04/03/2016 Tải về
19 224-2016/SNN-TCCB

Mẫu biểu đăng ký các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng năm 2016

26/02/2016 Tải về
20 06-2016/TB – HĐTDVC

Danh sách thí sinh tham gia dự tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT

05/01/2016 Tải về
21 549-2015/QĐ-SNN-TC

Khen thưởng thành tích công tác năm 2015

24/12/2015 Tải về
22 533-2015/QĐ-SNN-TC

Công nhận sáng kiến cấp cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2015

17/12/2015 Tải về
23 516-2015/QĐ-SNN-TC

Phân công công tác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước

08/12/2015 Tải về
24 302-2015/QĐ-SNN-TC

Quy định giờ làm việc hành chính....

06/08/2015 Tải về
25 169-2015/BC-SNN-TC

Công tác thi đua khen thưởng giai đoạn 2010-2015...

28/07/2015 Tải về
26 252-2015/QĐ-SNN-TC

Kiện toàn Ban Biên tập Bản tin Nông nghiệp & PTNT

26/06/2015 Tải về
27 72-2015/QĐ-SNN-TC

Khen thưởng thành tích năm 2014

14/02/2015 Tải về
28 46-2015/QĐ-SNN-TC

Phê duyệt sáng kiến cấp cơ sở năm 2014

02/02/2015 Tải về
29 02-2015/QĐ-SNN

Ban hành quy định công tác thi đua, khen thưởng Sở NN & PTNT

07/01/2015 Tải về
30 Mẫu đánh giá, khen thưởng cuối năm 2014

Các biểu mẫu đánh giá, khen thưởng cuối năm 2014

05/12/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....