Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Tài liệu Hội nghị trực tuyến phòng chống bệnh gia súc, gia cầm năm 2020 họp ngày 20/2/2020

tải về

19/02/2020 Tải về
2 Báo cáo tháng 11/2019

tải về

11/12/2019 Tải về
3 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

tải về

04/06/2019 Tải về
4 Đăng ký tham gia mô hình điểm hình thức liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị trên cây điều

tải về

23/04/2019 Tải về
5 Kết luận Thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh

tải về

09/04/2019 Tải về
6 Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019

tải về

15/03/2019 Tải về
7 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

tải về

28/02/2019 Tải về
8 Thông báo họp Ban Giám đốc Sở tháng 01.2019

tải về

25/01/2019 Tải về
9 Báo cáo kết quả quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tháng 01.2019

tải về

29/01/2019 Tải về
10 Báo cáo tháng 01.2019

tải về

18/02/2019 Tải về
11 Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC

tải về

21/12/2018 Tải về
12 Báo cáo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018

tải về

21/12/2018 Tải về
13 Kế hoạch cải cách hành chính

tải về

03/12/2018 Tải về
14 Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

tải về

05/07/2018 Tải về
15 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

tải về

27/03/2018 Tải về
16 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

tải về

16/03/2018 Tải về
17 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

tải về

17/10/2017 Tải về
18 Báo cáo thi hành pháp luật năm 2017

tải về

03/10/2017 Tải về
19 94-2014/TB-SNN

Lịch họp giao ban và họp Ban GĐ Sở

22/12/2014 Tải về
20 20-2014/BC-BBT

Báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho trang Website ngành năm 2014 (kèm theo chấm điểm các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc)

01/12/2014 Tải về
21 Mẫu báo cáo công tác thông tin tuyên truyền năm 2014

Biểu mẫu báo cáo

03/11/2014 Tải về
22 111-2014/BC-SNN

Kết quả thực hiện kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị

01/07/2014 Tải về
23 112-2014/BC-SNN

Công tác Phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm

03/07/2014 Tải về
24 90-2014/BC-SNN

Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2014

09/06/2014 Tải về
25 105-2014/BC-SNN

Công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo

23/06/2014 Tải về
26 1017-2014/SNN-VP

Mẫu báo cáo công tác phối hợp, làm việc với các tổ chức ngoài Sở

16/07/2014 Tải về
27 1018-2014/SNN-VP

Đặt hàng viết bài cho Bản tin ngành NN & PTNT số đặc biệt

16/07/2014 Tải về
28 01-2014/TB-VP

Phân công nhiệm vụ Văn phòng Sở

08/07/2014 Tải về
29 927-2014/SNN-VP

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng đầu năm

26/06/2014 Tải về
30 36/TB-SNN-2014

Giới thiệu chữ ký Chánh Văn Phòng Sở

03/06/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2020

  tải về

  view : 9 | down : 4
 • Phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 48 | down : 39
 • Lịch trực tết Nguyên đán Canh Tý 2020

  tải về

  view : 61 | down : 34
 • Thông báo điểm xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 82 | down : 47
 • Văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực năm 2019 của Bộ NN và PTNT

  tải về

  view : 35 | down : 14
 • Lịch trực Tết dương lịch 2020

  tải về

  view : 51 | down : 22
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 3/2019

  tải về

  view : 32 | down : 9
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản trên đợt 4/2019

  tải về

  view : 38 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra điều kiện vệ sinh thú y và chất cấm trong chăn nuôi đợt 2 năm 2019

  tải về

  view : 57 | down : 14
 • Thông báo kết luận thanh tra các chương trình thuộc lĩnh vực thủy lợi năm 2018

  tải về

  view : 51 | down : 14

Văn bản

Quan tâm nhiều

....