Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh Quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

tải về

04/06/2019 Tải về
2 Đăng ký tham gia mô hình điểm hình thức liên kết hợp tác theo chuỗi giá trị trên cây điều

tải về

23/04/2019 Tải về
3 Kết luận Thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh

tải về

09/04/2019 Tải về
4 Báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019

tải về

15/03/2019 Tải về
5 Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

tải về

28/02/2019 Tải về
6 Thông báo họp Ban Giám đốc Sở tháng 01.2019

tải về

25/01/2019 Tải về
7 Báo cáo kết quả quản lý vật tư nông nghiệp, an toàn thực phẩm tháng 01.2019

tải về

29/01/2019 Tải về
8 Báo cáo tháng 01.2019

tải về

18/02/2019 Tải về
9 Báo cáo khảo sát sự hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC

tải về

21/12/2018 Tải về
10 Báo cáo phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả năm 2018

tải về

21/12/2018 Tải về
11 Kế hoạch cải cách hành chính

tải về

03/12/2018 Tải về
12 Báo cáo xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2018

tải về

05/07/2018 Tải về
13 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2018

tải về

27/03/2018 Tải về
14 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật năm 2018

tải về

16/03/2018 Tải về
15 Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật

tải về

17/10/2017 Tải về
16 Báo cáo thi hành pháp luật năm 2017

tải về

03/10/2017 Tải về
17 94-2014/TB-SNN

Lịch họp giao ban và họp Ban GĐ Sở

22/12/2014 Tải về
18 20-2014/BC-BBT

Báo cáo tình hình cung cấp thông tin cho trang Website ngành năm 2014 (kèm theo chấm điểm các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc)

01/12/2014 Tải về
19 Mẫu báo cáo công tác thông tin tuyên truyền năm 2014

Biểu mẫu báo cáo

03/11/2014 Tải về
20 111-2014/BC-SNN

Kết quả thực hiện kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị

01/07/2014 Tải về
21 112-2014/BC-SNN

Công tác Phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại 6 tháng đầu năm

03/07/2014 Tải về
22 90-2014/BC-SNN

Cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2014

09/06/2014 Tải về
23 105-2014/BC-SNN

Công tác dân vận và phong trào thi đua dân vận khéo

23/06/2014 Tải về
24 1017-2014/SNN-VP

Mẫu báo cáo công tác phối hợp, làm việc với các tổ chức ngoài Sở

16/07/2014 Tải về
25 1018-2014/SNN-VP

Đặt hàng viết bài cho Bản tin ngành NN & PTNT số đặc biệt

16/07/2014 Tải về
26 01-2014/TB-VP

Phân công nhiệm vụ Văn phòng Sở

08/07/2014 Tải về
27 927-2014/SNN-VP

Báo cáo công tác thông tin tuyên truyền 6 tháng đầu năm

26/06/2014 Tải về
28 36/TB-SNN-2014

Giới thiệu chữ ký Chánh Văn Phòng Sở

03/06/2014 Tải về
29 35/TB-SNN-2014

Thông báo họp giao ban tháng 5/2014

28/05/2014 Tải về
30 30/TB-SNN

Thông báo họp giao ban Ban GĐS tháng 4/2014

23/04/2014 Tải về
1 2  Trang sau
 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điều kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản, nuôi trồng và khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 31 | down : 17
 • Không tổ chức Lễ kỷ niệm, tiếp khách nhân kỷ niệm 74 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Thông báo nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2019

  tải về

  view : 58 | down : 47
 • Thông nội dung thi kiến thức chung, thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 121 | down : 50
 • Danh sách tham gia thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm

  tải về

  view : 140 | down : 105
 • Thông báo treo cờ tổ quốc và nghỉ lễ Quố tổ Hùng Vương

  tải về

  view : 135 | down : 40
 • Thông báo rà soát, điều chỉnh quy hoạch giai đoạn 2020-2025

  tải về

  view : 221 | down : 122
 • Thông báo thi tuyển chức danh Phó Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm (kèm theo mẫu đơn dự thi, mẫu lý lịch 2c và bản kê khai tài sản)

  tải về

  view : 267 | down : 70
 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 133 | down : 19
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 169 | down : 52

Văn bản

Quan tâm nhiều

....