Tuyên truyền dịch vụ môi trường rừng năm 2020

Tuyên truyền dịch vụ môi trường rừng năm 2020

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 23/12/2020 tại các Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh – xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập; Trường Tiểu học Phước thiện – xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp(2); Trường Tiểu học Đắk Á, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập(3); Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng(4); Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tiến hành tuyên truyền công tác bảo vệ rừng cho các em học sinh nhằm nâng cao ý thức bảo vệ rừng của các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện bằng các hình ảnh, khẩu hiệu và tổ chức phát tập vở cho các em học sinh.

Kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra giám sát việc quản lý sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh

Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), đảm bảo các đơn vị chủ rừng sử dụng tiền DVMTR đúng mục đích, đúng hạng mục chi theo quy định và phù hợp với loại hình hoạt động của từng đơn vị. Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh (Quỹ) đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 tại 14 đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019.

Thống nhất các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019.

Chiều ngày 20/08/2020, tại Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng chí Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã chủ trì cuộc họp thống nhất các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019. Tham dự cuộc họp có đại diện Chi cục Kiểm lâm và các đơn vị chủ rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Kiểm tra công tác cắm bảng tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Kiểm tra công tác cắm bảng tuyên truyền chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thực hiện Kế hoạch 116/KH-QBVPTR ngày 24/10/2019 của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng về việc kiểm tra công tác cắm bảng tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR. Đoàn kiểm tra của Quỹ do đồng chí Trần Quốc Hoàn–Phó Giám Đốc Quỹ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác cắm bảng tuyên truyền chính sách chi trả DVMTR tại Hạt Kiểm Lâm Huyện Đồng Phú và Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Đốp.

Triển khai thu tiền dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị sản xuất công nghiệp

Triển khai thu tiền dịch vụ môi trường rừng tại các đơn vị sản xuất công nghiệp

Nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành lâm nghiệp, tạo ra động lực phát triển bền vững cho các chủ rừng, gia tăng đóng góp cho nền kinh tế quốc dân.

Áp dụng hệ số K trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Áp dụng hệ số K trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Hệ số K được xác định cho từng lô rừng, làm cơ sở để tính toán mức tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng.

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (Gis) trong chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ứng dụng công nghệ thông tin địa lý (Gis) trong chi trả dịch vụ môi trường rừng

Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một dạng hệ cơ sở dữ liệu, nhưng được thiết kế để làm việc chuyên nghiệp với các thông tin địa lý. GIS cũng có đầy đủ chức năng của một hệ dữ liệu cơ sở bình thường khác như phân tích thông tin, mô hình hóa, tổng hợp dữ liệu, tiên đoán xu hướng.

Xây dựng phương án chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2011, năm 2012

Nhằm giải ngân kịp thời hơn 7,07 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2011, năm 2012 còn tồn chưa có đối tượng chi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã giao Chi cục Kiểm lâm phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xây dựng phương án chi nguồn tiền này.

Ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng

Ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng

Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã ký hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với Công ty Cổ phần Phước Hòa (Nhà máy thủy điện Phước Hòa), là đơn vị thủy điện có sử dụng dịch vụ môi trường rừng thuộc lưu vực liên tỉnh, trong đó có lưu vực của tỉnh Bình Phước.

Kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Ngày 18/04/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 766/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu, chi tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) năm 2019 trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Thực hiện trả tiền dịch vụ môi trường rừng (dvmtr) Qua tài khoản ngân hàng

Góp phần thực hiên chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ và giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán của ngân hàng trong quản lý và sử dụng tiền DVMTR. Vừa qua, Tổng Cục Lâm nghiệp đã ban hành cuốn sổ tay “Hướng dẫn trả tiền dịch vụ môi trường qua tài khoản ngân hàng”.

Kiểm tra xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018

Kiểm tra xác định diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018

Nhằm kịp thời thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng. Vừa qua, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tổ chức đoàn kiểm tra xác định diện tích rừng năm 2018.

Cụ thể hóa chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng

Theo Nghị định số 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp, trong đó một số nội dung cụ thể hóa được quy định rõ chính sách đầu tư bảo vệ và phát triển rừng cụ thể như sau:

Bãi bỏ Quyết định ban hành quy định trình tự thủ tục lập kế hoạch thu, chi tiền dịch vụ môi trường rừng

Vừa qua, UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quyết địng số 208/QĐ-UBND ngày 18/02/2019 về việc bãi bỏ Quyết định số 1903/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018

Năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) theo đúng kế hoạch, sát với điều kiện thực tế của địa phương và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Tầm quan trọng của bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng

Việc xây dựng bản đồ chi trả DVMTR nhằm để xác định diện tích rừng được chi trả là có sở để chi tiền dịch vụ môi trường rừng hàng năm, vấn đề quan trọng nhất để xây dựng bản đồ này là dựa vào hiện trạng rừng theo kết quả của dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc và kết quả theo dõi cập nhật diễn biến rừng hàng năm.

Triển khai thí điểm tiền dịch vụ môi trường rừng đối với các cơ sở công nghiệp tại một số tỉnh

Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam đã thực hiện thí điểm chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) đối với cơ sở sản xuất công nghiệp tại 4 tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Phê duyệt Đề án quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Quản lý rừng bền vững và Chứng chỉ rừng.Việc phát triển rừng tạo nguồn nguyên liệu gỗ đáp ứng tối thiểu khoảng 80 % cho nhu cầu sản xuất sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đồng hành cùng học sinh đến trường.

Nhân dịp khai giảng năm học mới, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã phối hợp với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập trao tặng vở cho học sinh cho các trường tiểu học: Bù Gia Mập, Đinh Bộ Lĩnh và Đăk Ơ.

Hội nghị triển khai xây dựng bản đồ chi trả dich vụ môi trường rừng trong tỉnh

Ngày 25/5/2018, Phó Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Lâm nghiệp, Giám đốc Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng Việt Nam Nguyễn Bá Ngãi chủ trì Hội nghị triển khai xây dựng bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng.


Các tin khác

1 2 3 4  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 13 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 32 | down : 22
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 28
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 74

Quan tâm nhiều


....