Chính sách thuế liên quan đến tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ hai - 04/08/2014 02:29
Ngày 07 tháng 5 năm 2014, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5854/BTC-TCT làm rõ chính sách thuế liên quan đến chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Theo đó, Bộ Tài chính đã nêu rõ ý kiến giữa mối quan hệ của tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) với 3 loại thuế: thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân  và thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:
Đối với thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Tiền dịch vụ môi trường rừng không chịu thuế GTGT.
Đối với thuế Thu nhập cá nhân (TNCN): Tiền dịch vụ môi trường rừng trả cho các hộ, cá nhân nhận khoán trực tiếp sản xuất lâm nghiệp, trồng rừng có tính chất tương tự thu nhập hộ gia đình, cá nhân theo các quy định nêu trên thuộc đối tượng được miễn thuế TNCN.
Đối với thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN):
Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục đích lợi nhuận theo qui định tại Nghị định số 05/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008, do vậy, số tiền trích để chi phí quản lý và dự phòng của Quỹ tỉnh không phải đối tượng kê khai và nộp thuế TNDN.
Chủ rừng là tổ chức (Công ty lâm nghiệp, Ban quản lý rừng):
- Chủ rừng là tổ chức thực hiện giao khoán rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng với toàn bộ diện tích có cung ứng dịch vụ môi trường rừng: Số tiền DVMTR sau khi trừ chi phí quản lý 10% và chi trả cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng nhận khoán thì chủ rừng không phải kê khai nộp thuế TNDN.
- Chủ rừng là tổ chức thực hiện khoán bảo vệ rừng cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng 1 phần diện tích cung ứng DVMTR: Số tiền còn lại tương ứng với diện tích rừng do chủ rừng trực tiếp quản lý bảo vệ là nguồn thu của chủ rừng, chủ rừng phải thực hiện kê khai và nộp thuế TNDN theo quy định.
Tổ chức không phải là chủ rừng được Nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng (UBND cấp xã): Tiền DVMTR của cấp xã được xác định như 1 Quỹ chuyên dụng theo quy định tại Quyết định số 94/2005/QĐ-BTC và không phải kê khai nộp thuế TNDN.
Ngoài ra, tại văn bản này, Bộ Tài chính cũng đã nêu rõ phương pháp hạch toán nguồn thu, các khoản chi và việc quản lý, sử dụng tiền DVMTR như thế nào đối với các chủ rừng là công ty lâm nghiệp và đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng.

Tác giả bài viết: Theo nguồn: vnff.mard.gov.vn

Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ & PTR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 11 | down : 6
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 5 | down : 5
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 50 | down : 17
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 43 | down : 14
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 48 | down : 19
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 52 | down : 31
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 53 | down : 22
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 50 | down : 19
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 49 | down : 19
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 61 | down : 10

Quan tâm nhiều


....