Đẩy mạnh thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Thứ năm - 25/07/2013 05:49
DVMTR là nguồn thu lớn, bền vững (Ảnh do Quỹ BV&PTR tỉnh cung cấp)

DVMTR là nguồn thu lớn, bền vững (Ảnh do Quỹ BV&PTR tỉnh cung cấp)

Cùng với các địa phương trong cả nước, Quỹ bảo vệ và phát triển rừng (BV&PTR) tỉnh trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), được thành lập theo Quyết định số 1567 ngày 3-8-2012 của UBND tỉnh. Quỹ chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10-2012, với mục tiêu chính là huy động các nguồn lực của xã hội để BV&PTR, góp phần thực hiện thành công kế hoạch BV&PTR, cũng như cải thiện đời sống của người làm nghề rừng.
Với ý nghĩa đó, ngay sau khi được thành lập, Ban điều hành Quỹ BV&PTR tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh. Ban điều hành Quỹ đã tích cực phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Sở NN&PTNT, các cấp ngành, địa phương, đơn vị tư vấn thực hiện xây dựng Đề án chi - trả DVMTR tỉnh và đã được UBND tỉnh phê duyệt.
DVMTR là nguồn thu lớn, bền vững
Phó Giám đốc Quỹ BV&PTR tỉnh Bùi Việt Hà cho biết, DVMTR là công việc cung ứng các giá trị sử dụng của môi trường rừng để đáp ứng các nhu cầu của xã hội và đời sống của nhân dân. Trong năm 2012, tỉnh đã thông qua Đề án chi - trả DVMTR trên địa bàn tỉnh cho các đối tượng là chủ rừng của các khu rừng có cung ứng dịch vụ môi trường; tổ chức, hộ, cá nhân, cộng đồng dân cư có hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng ổn định lâu dài với các chủ rừng là tổ chức nhà nước. Số tiền DVMTR thu được sẽ trả cho các đơn vị chủ rừng và chi hỗ trợ các chương trình, dự án, công tác BV&PTR, chi hoạt động Quỹ... Còn các đơn vị sử dụng DVMTR phải đóng tiền DVMTR gồm: Các cơ sở sản xuất thủy điện, sản xuất và cung ứng nước sạch, kinh doanh dịch vụ du lịch có hưởng lợi từ DVMTR...
Theo đó, trên địa bàn tỉnh hiện có 19 đơn vị chủ rừng sẽ được thụ hưởng tiền DVMTR. Các đơn vị chủ rừng này được nhà nước giao rừng để sử dụng ổn định lâu dài vào mục đích lâm nghiệp, với tổng diện tích cung cấp DVMTR là 68.789 ha; trong đó rừng tự nhiên 62.794 ha, rừng trồng 5.595 ha. Các đơn vị phải đóng tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh gồm: 6 đơn vị sản xuất thủy điện (4 đơn vị sử dụng DVMTR chung lưu vực và 2 đơn vị sử dụng lưu vực thuộc phạm vi hành chính của tỉnh); 3 đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch; 2 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch.
Cũng theo ông Hà, tiền DVMTR là nguồn thu lớn, bền vững và nếu thực hiện tốt chính sách chi trả DVMTR sẽ góp phần huy động các nguồn lực của xã hội để BV&PTR, góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa nghề rừng; nâng cao nhận thức và trách nhiệm đối với công tác BV&PTR của những người được hưởng lợi từ rừng hoặc có các hoạt động ảnh hưởng trực tiếp đến rừng. Đặc biệt, việc thực hiện chích sách chi trả DVMTR sẽ giúp nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý, sử dụng và bảo vệ rừng cho các chủ rừng, góp phần thực hiện chiến lược phát triển lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Vì tính chất quan trọng này, Bộ NN&PTNT đã đề nghị UBND các tỉnh chỉ đạo tổ chức thành lập, kiện toàn nhân sự Quỹ BV&PTR cấp tỉnh; đăng ký mở tài khoản, con dấu để tiếp nhận tiền chi trả DVMTR; rà soát xác định các cơ sở sử dụng DVMTR trong tỉnh; lập kế hoạch thu – chi và ký kết hợp đồng ủy thác DVMTR.
Những kết quả khả quan bước đầu
Theo ghi nhận của phóng viên, điểm nổi bật trong việc thực hiện chích sách chi trả DVMTR thời gian qua là việc Quỹ BV&PTR tỉnh đã trực tiếp làm việc với các đơn vị sử dụng DVMTR của tỉnh để tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn về trình tự đăng ký, kê khai và ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với Quỹ BV&PTR Trung ương và tỉnh theo đúng trình tự, thời gian quy định và nhận được sự đồng thuận cao. Đến nay, Quỹ BV&PTR tỉnh đã phối hợp với Quỹ BV&PTR Trung ương thực hiện ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR với 5 đơn vị sản xuất thủy điện sử dụng DVMTR chung lưu vực; đã trực tiếp thực hiện ký hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR với 1 đơn vị sản xuất thủy điện, 3 đơn vị sản xuất và cung ứng nước sạch và 2 đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch. Để xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện, Quỹ BV&PTR tỉnh đã chủ động tham mưu xây dựng Kế hoạch thu - chi tiền DVMTR năm 2013; tham mưu hướng dẫn về trình tự nghiệm thu, thanh quyết toán tiền chi trả DVMT; tham mưu hướng dẫn về quy trình lập Kế hoạch thu – chi  tiền DVMTR đảm bảo đúng quy định.
Trao đổi về các giải pháp thực hiện trong thời gian tới, Giám đốc Quỹ BV&PTR tỉnh Trần Văn Lộc cho biết: Trong năm nay, Quỹ tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách chi trả DVMTR đối với các đối tượng sử dụng, cung cấp DVMTR cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, ngành về chính sách này. Ban điều hành Quỹ tăng cường công tác vận động, thu tiền các đối tượng theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP và thu các khoản đóng góp bắt buộc theo Nghị định số 05/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Đồng thời, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức xét duyệt, thẩm định các chương trình, dự án, phi dự án để hỗ trợ đầu tư khi có nguồn vốn thu được; tổ chức kiểm tra, nghiệm thu, giám sát các đối tượng cung ứng DVMTR theo đúng quy định; thực hiện việc chi trả kịp thời, đúng tiến độ tiền chi trả DVMTR đến các chủ rừng…/.
 
Ước thu gần 41,9 tỷ đồng tiền thu DVMTR
Qũy BV&PTR là một tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập theo Nghị định số 05/2008/NĐ-CP của Chính phủ. Một trong những hoạt động trọng tâm của Qũy là thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả DVMTR thông qua việc ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với các đối tượng sử dụng DVMTR và thực hiện triển khai chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nhận khoán bảo vệ rừng. Trong năm 2013, tổng số tiền thu DVMTR trên địa bàn tỉnh ước thực hiện gần 41,9 tỷ đồng; trong đó, dự kiến truy thu năm 2011 là hơn 9,8 tỷ đồng, dự kiến truy thu năm 2012 hơn 17,6 tỷ đồng và dự kiến thu năm 2013 hơn 14,4 tỷ đồng.
 

Tác giả bài viết: Nhất Sơn

Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ & PTR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 7 | down : 5
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 57 | down : 17
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 48 | down : 16
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 51 | down : 19
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 57 | down : 31
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 56 | down : 24
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 56 | down : 21
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 53 | down : 19
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 67 | down : 11

Quan tâm nhiều


....