Kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2013

Thứ hai - 13/01/2014 12:14
Để chuẩn bị cho công tác giải ngân, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước đã tham mưu sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn các đơn vị chủ rừng lập hồ sơ tạm ứng tiền đảm bảo đúng quy định. Trên cơ sở hồ sơ tạm ứng tiền của các đơn vị, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chấp thuận giải quyết tạm ứng tiền DVMTR cho 5/7 đơn vị, gồm: Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập; Công ty TNHH MTV cao su Phước Long; Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé; Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng và Hạt kiểm lâm Phước Long.
Kiểm tra tại 5 đơn vị chủ rừng đã tạm ứng tiền chi trả DVMTR, các đơn vị: Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long, Công ty TNHH MTV Cao su Sông Bé, Hạt kiểm lâm Phước Long và Công ty TNHH MTV cao su Phú Riềng chỉ giao khoán một phần diện tích hoặc không giao khoán mà tự tổ chức quản lý bảo vệ; đối với Vườn Quốc Gia Bù Gia Mập thực hiện giao khoán toàn bộ diện tích rừng cung ứng DVMTR cho 13 đơn vị, cộng đồng thôn nhận khoán quản lý bảo vệ rừng. Việc thực hiện chi trả tiền giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho các đơn vị, tổ chức, cộng đồng nhận khoán được các đơn vị chủ rừng thực hiện đúng cam kết trong hợp đồng nhận khoán và có bản nghiệm thu hợp đồng giao khoán theo đúng quy định. Các đơn vị sử dụng nguồn tiền chi trả DVMTR thực hiện chi lương cho lực lượng bảo vệ rừng có bảng tổng hợp tiền lương và chi trả đúng quy định.
Qua kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền DVMTR tại các chủ rừng, đã xác định một số khó khăn, vướng mắc: Việc kiểm tra, giám sát, đánh giá xác định hiệu quả của nguồn tiền DVMTR đối với các mục tiêu về môi trường, kinh tế và xã hội còn rất hạn chế vì chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể; Các đơn vị chủ rừng là tổ chức Nhà nước gặp khó khăn trong việc xác định các nghĩa vụ thuế liên quan tới nguồn tiền chi trả; Thực hiện việc chi trả tiền DVMTR gặp nhiều khó khăn do công tác rà soát diện tích, ranh giới, hiện trạng rừng đến từng chủ rừng, hộ gia đình, cá nhân nhận giao khoán bảo vệ rừng chưa hoàn thành...
Thời gian tới, để thực hiện tốt hơn công tác này, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành tham mưu bố trí kinh phí theo quy định tại Điều 22, Điều 23 Nghị định số 99/2010/NĐ-CP; Điểm 2, mục V Quyết định số 2284/QĐ-TTg ngày 13/12/2010 để tiến hành thực hiện rà soát, xác định ranh giới, diện tích, hiện trạng rừng của các chủ rừng có cung ứng DVMTR làm căn cứ chi trả tiền DVMTR cho các chủ rừng theo đúng quy định. Đồng thời, đề nghị Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam nghiên cứu ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đảm bảo thống nhất thực hiện trong toàn hệ thống./.

Tác giả bài viết: Hoàng Thanh Thủy

Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ & PTR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 7 | down : 5
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 56 | down : 17
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 48 | down : 16
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 51 | down : 19
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 56 | down : 31
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 56 | down : 24
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 56 | down : 20
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 53 | down : 19
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 67 | down : 11

Quan tâm nhiều


....