Nghiệm thu diện tích rừng và thanh quyết toán tiền dịch vụ môi trường năm 2017 theo Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT

Thứ ba - 20/03/2018 04:00
Công tác nghiệm thu xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng là nhiệm vụ quan trọng nhất để làm cơ sở thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các đơn vị chủ rừng.
Trước đây, để có kết quả nghiệm thu diện tích rừng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đoàn phúc tra nghiệm thu  đến từng chủ rừng để kiểm tra. Dựa trên biên bản nghiệm thu cơ sở, bản đồ hiện trạng rừng, hồ sơ của các chủ rừng, sẽ lựa chọn ngẫu nhiên và kiểm tra tối thiểu 10% diện tích rừng thực tế của các chủ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng, xác định tỷ lệ thực hiện bằng mục trắc, đối chiếu với hồ sơ hiện trạng rừng để xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng của các chủ rừng. Diện tích thanh toán được xác định thông qua biên bản nghiệm thu kết quả cung ứng dịch vụ môi trường rừng.
Năm 2017, thực hiện theo Thông tư 22/2017/TT-BNNPTNT, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT nghiệm thu thanh quyết toán tiền dịch vụ môi trường rừng: Căn cứ kết quả tổng điều tra, kiểm kê rừng, kết quả theo dõi diễn biến rừng, bản đồ dùng để xác định diện tích trong khu vực quy định tại Thông tư 60/2012/TT-BNNPTNT, kết quả chi trả dịch vụ môi trường rừng của các năm trước liền kề để xác định diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng.
Theo đó, hiện nay Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã chủ trì phối hợp với Chi cục Kiểm lâm xác định diện tích rừng được chi trả cho các chủ rừng trên cơ sở đối chiếu số liệu, bản đồ từ kết quả theo dõi diễn biến rừng với số liệu, bản đồ chi trả dịch vụ môi trường rừng của năm 2017. Khi xác định diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng phối hợp với Chi cục Kiểm lâm kiểm tra xác minh diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng đối với những trường hợp có kiến nghị.
Sau khi có kết quả, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổng hợp diện tích rừng được chi trả làm cơ sở thanh toán cho các chủ rừng và thông báo cho các chủ rừng trước ngày 1 tháng 3 hàng năm.
Trên cơ sở xác định diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng và số tiền thực thu trong năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng sẽ thanh quyết toán cho các chủ rừng trước ngày 30 tháng 4.
So với công tác xác định diện tích cung ứng dịch vụ môi trường năm nay có nhiều ưu điểm so với những năm trước như: Tiết kiệm được thời gian và chi phí; Mực độ kiểm tra ngoài hiện trường giảm tối thiểu; Số liệu diễn biến rừng, kết quả kiểm kê rừng là số liệu chính thống được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt./.

Tác giả bài viết: Thanh Thủy

Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ & PTR

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 12 | down : 6
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 6 | down : 5
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 53 | down : 17
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 46 | down : 14
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 49 | down : 19
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 54 | down : 31
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 54 | down : 22
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 52 | down : 19
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 52 | down : 19
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 64 | down : 10

Quan tâm nhiều


....