Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ tư - 06/11/2013 08:27
Ngày 22/10/2013 UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành Quyết định số 1903/QĐ-UBND Quy định về trình tự, thủ tục lập kế hoạch thu, chi và thanh quyết toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Quyết định gồm 3 Phần với 15 Điều; quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, phương pháp xác định tiền chi trả DVMTR, nguyên tắc chi trả, các bước lập kế hoạch, thanh quyết toán tiền DVMTR…
Các bước lập kế hoạch được quy định cụ thể tại Điều 7 đến Điều 11. Quy định rõ đối tượng, thời gian, nội dung, trình tự lập kế hoạch và phê duyệt kế hoạch. Nội dung chính cụ thể là:
Về nội dung:
-  Đánh giá tình hình thực hiện thu, chi tiền chi trả DVMTR 6 tháng đầu năm, dự kiến thực hiện cả năm; so sánh với kết quả thực hiện năm trước; đánh giá tình hình thực hiện chính sách chi trả DVMTR theo Nghị định số 99/2010/NĐ-CP, nêu rõ những kết quả tích cực, những hạn chế, khó khăn vướng mắc và nguyên nhân, kiến nghị giải quyết trong năm kế hoạch.
- Xác định cụ thể các chỉ tiêu thu, chi tiền chi trả DVMTR trên cơ sở tình hình thực tế thực hiện trong năm trước; dự báo các biến động về nguồn thu, đối tượng chi trong năm kế hoạch; kế hoạch thu và chi tiền chi trả DVMTR của Quỹ, các chủ rừng là tổ chức; dự toán chi phí quản lý của Quỹ, các chủ rừng là tổ chức nhà nước, các tổ chức không phải là chủ rừng được nhà nước giao trách nhiệm quản lý rừng theo tiến độ từng quý trong năm.
- Biểu mẫu lập kế hoạch được lập theo biểu mẫu số 7 quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT -  Bộ Tài chính.
Về trình tự lập kế hoạch:
- Đối với đối tượng sử dụng DVMTR
Trước ngày 15 tháng 7 hàng năm, gửi tờ đăng ký kế hoạch nộp tiền chi trả DVMTR năm kế tiếp theo biểu mẫu số 2 quy định tại Thông tư liên tịch số 62/2012/TTLT-BNNPTNT-BTC ngày 16/11/2012 của liên Bộ Nông nghiệp và PTNT -  Bộ Tài chính  về Qũy Bảo vệ và phát triển rừng TW, Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đối với các đối tượng sử dụng DVMTR có lưu vực thuộc phạm vi địa giới hành chính từ hai tỉnh trở lên; hoặc Qũy Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh đối với các đối tượng sử dụng DVMTR có lưu vực trong địa giới hành chính tỉnh.
- Đối với chủ rừng là tổ chức
+ Bước 1: Chủ rừng ký Cam kết quản lý bảo vệ rừng cung ứng DVMTR hoặc rà soát cam kết hàng năm với Sở Nông nghiệp & PTNT.
+ Bước 2: Chủ rừng ký Hợp đồng khoán hoặc rà soát hợp đồng khoán bảo vệ rừng với các hộ nhận khoán theo quy định hiện hành của nhà nước.
+ Bước 3: Lập biểu thống kê danh sách các hộ nhận khoán bảo vệ rừng (có xác nhận của UBND xã, phường sở tại).
+ Bước 4: Lập kế hoạch chi trả DVMTR
 Rà soát biểu thống kê danh sách các hộ nhận khoán, lập biểu xác định diện tích rừng cung ứng DVMTR; lập bản đồ ranh giới diện tích cung ứng DVMTR tỷ lệ 1/25.000; lập báo cáo thuyết minh kế hoạch chi trả và gửi kế hoạch chi trả DVMTR cùng các hồ sơ quy định tại khoản này trước ngày 15/7 hàng năm về Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.
Để tổ chức thực hiện đạt kết quả, UBND tỉnh chỉ đạo giao trách nhiệm cụ thể cho các Sở, ban, ngành liên quan:
- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn: Làm đầu mối tổ chức việc nghiệm thu, đánh giá số lượng, diện tích và chất lượng rừng, xác nhận cho các chủ rừng là tổ chức làm cơ sở thanh toán tiền chi trả DVMTR; kiểm tra, giám sát các chủ rừng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia chi trả DVMTR; thẩm định kế hoạch thu, chi dịch vụ môi trường rừng trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm tra dự toán chi quản lý của Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.
- Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh: Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 03/8/2012 của UBND tỉnh Bình Phước về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Phước; tham gia nghiệm thu, đánh giá số lượng, diện tích và chất lượng rừng, xác nhận cho các chủ rừng làm cơ sở tạm ứng, thanh toán tiền chi trả DVMTR; tổ chức kiểm tra, giám sát các chủ rừng trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ khi tham gia chi trả DVMTR; xây dựng kế hoạch, phương án chi trả tiền DVMTR hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Quyết định này và có hiệu lực thi hành từ ngày 22/10/2013./.

Nguồn tin: Quỹ Bảo vệ & PTR

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 10 | down : 1
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 17 | down : 8
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 8 | down : 6
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 59 | down : 18
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 52 | down : 26
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 52 | down : 21
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 58 | down : 33
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 58 | down : 26
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 56 | down : 28
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 54 | down : 20

Quan tâm nhiều


....