Đối tác chiến lược của nội thất hòa phát

noi that thanh dat


Chi cục Chăn nuôi-Thú y đoàn kết, thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao 

BÌNH PHƯỚC: ĐIỂM ĐẾN CỦA CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI

Thứ sáu - 23/01/2015 17:06
Bình Phước là tỉnh đầu tiên trong cả nước đổi tên Chi cục Thú y thành Chi cục Chăn nuôi – Thú y tại Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 10/4/2013 của UBND tỉnh, giao nhiệm vụ quản lý chăn nuôi về cho Chi cục, đã đánh dấu một bước phát triển mạnh về lĩnh vực chăn nuôi, thú y trong giai đoạn 2010-2014, giá trị sản xuất ngành chăn nuôi từ 9,5% năm 2010 tăng lên ước khoảng 13% năm 2014 trong nội ngành nông nghiệp.
Trong những năm gần đây, quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa đang diễn ra ở một số tỉnh, thành lân cận như thành phố HCM, Bình Dương, Đồng Nai,… địa bàn chăn nuôi bị thu hẹp nên nhiều tổ chức, cá nhân đã chuyển hướng đầu tư chăn nuôi đến các tỉnh lân cận, trong đó có tỉnh Bình Phước. Do vậy, tình hình phát triển chăn nuôi chuyển biến rõ nét, đặc biệt phát triển mạnh đối với heo, gà: Năm 2010, tổng đàn heo 200.763 con, tăng lên 260.133 vào năm 2014; tổng đàn gia cầm năm 2010 là 2.631.000 con, tăng lên 4.292.000 con vào năm 2014.
Hiện nay, nhiều Công ty đến đầu tư chăn nuôi trên địa bàn tỉnh như công ty CP, Jafpa, Emivest, Choice Genetics Việt Nam, Ciji Vina, Sanmiguel,… và các nhà đầu tư khác đã đầu tư nhiều trang trại chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh, cho thấy Bình Phước là điểm đến hấp dẫn về phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Các trang trại chăn nuôi phát triển sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tạo ra khối lượng sản phẩm hàng hóa lớn, năng suất cao, chất lượng tốt, sức cạnh tranh cao, tăng giá trị gia tăng và giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ, phân tán. Trong năm 2014, số lượng heo, gia cầm (chủ yếu gà) chăn nuôi theo quy mô trang trại tăng cao so năm 2010, cụ thể: chăn nuôi heo quy mô trang trại năm 2010 là 105.704 con (chiếm 52,65% so tổng đàn), tăng lên 226.744 con (chiếm 78,16% so tổng đàn) vào năm 2014; chăn nuôi gia cầm quy mô trang trại năm 2010 là 1.368.500 con (chiếm 52,01% so tổng đàn), tăng lên 2.763.700 con (chiếm 69,90% so tổng đàn) vào năm 2014. Dự kiến cuối năm 2014 và đầu năm 2015 sẽ có ít nhất 16 nhà đầu tư chăn nuôi vào địa bàn tỉnh Bình Phước với số lượng 23.200 con heo sinh sản, 30.000 con heo hậu bị, 59.000 con heo thịt, 80.000 con gà hậu bị và 54.000 con gà thịt.
Chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư đã được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 09/10/2013, hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng, đào tạo nguồn nhân lực, nhà ở cho công nhân, tư vấn xúc tiến đầu tư; ưu đãi về giá thuê đất; miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; miễn, giảm thuế giá trị gia tăng; miễn, giảm thuế nhập khẩu; phí bảo vệ môi trường, chi phí quảng cáo...đã tạo điều kiện và khuyến khích nhà đầu tư chăn nuôi vào Bình Phước.
Đạt được kết quả như trên là do được sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Thú y, Cục Chăn nuôi, UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp – PTNT, phối hợp nhiệt tình của chính quyền địa phương, các Sở, ngành có liên quan và chỉ đạo xuyên suốt trong hệ thống Ngành Thú y từ cấp tỉnh đến cấp xã về công tác phòng, chống dịch bệnh động vật; kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật; kinh doanh, sử dụng thuốc thú y...đã giúp người chăn nuôi yên tâm mở rộng quy mô sản xuất và đầu tư mới vào địa bàn tỉnh.
Trong các năm qua, tình hình dịch bệnh LMLM gia súc, bệnh Tai xanh ở heo, Cúm gia cầm  trên cả nước diễn biến rất phức tạp, gây thiệt hại kinh tế cho ngành chăn nuôi, nhưng tại tỉnh Bình Phước tình hình dịch bệnh tương đối ổn định, chỉ có ổ dịch cúm gia cầm xảy ra lẻ tẻ nhưng đã kịp thời khống chế, không để lây lan trên diện rộng, người chăn nuôi yên tâm phát triển chăn nuôi. Có được kết quả đó, là do công tác chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế hoạch phòng chống dịch bệnh kịp thời, sát hợp thực tế. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng miễn phí vaccin lở mồm long móng cho trâu bò của 03 huyện biên giới Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập và của các hộ đồng bào dân tộc ở các huyện, thị xã còn lại, đạt tỉ lệ 100% kế hoạch giao. Tiêm phòng vắc xin dịch tả heo, tụ huyết trùng trâu, bò đạt trên 80% so diện tiêm phòng, đã khống chế được dịch bệnh tụ huyết trùng trâu bò, dịch tả heo trong thời gian qua. Thực hiện tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm có trọng điểm và vùng  nguy cơ cao đã hạn chế sự phát sinh và lây lan dịch bệnh. Tổ chức bắt chó chạy rông và tuyên truyền phòng, chống  bệnh dại ở nơi công cộng, khu dân cư tại các huyện, thị xã đã nâng cao nhận thức người dân, quản lý tốt đàn chó nuôi, đưa chó tiêm phòng bệnh dại, góp phần hạn chế người chết vì bệnh dại. Chi cục còn thực hiện tốt công tác tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi cho các hộ chăn nuôi gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, chủ động loại trừ vi sinh vật gây bệnh.
Tình hình dịch bệnh ổn định trong thời gian qua, còn do Chi cục đã thực hiện tốt công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y động vật, sản phẩm động vật: Công tác kiểm dịch thực hiện tận gốc, đúng quy định và các Trạm Kiểm dịch động vật Tân Lập, Chơn Thành trực 24/24 giờ kiểm soát lưu thông vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nhập tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm 2014, số lượng động vật, sản phẩm động vật kiểm dịch đều tăng mạnh so năm 2010: năm 2010 kiểm dịch được 101.974 con gia súc, tăng lên 408.747 con vào năm 2014; năm 2010 kiểm dịch được 2.626.043 con gia cầm, tăng lên 5.107.838 con vào năm 2014; năm 2010 kiểm dịch được 106.915 quả trứng gia cầm, tăng 154.111.870 quả vào năm 2014; Trong năm 2010-2014, kiểm soát giết mổ được 1.130.549 con heo, 42.057 con trâu bò và 2.597.871 con gia cầm, góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh, bảo vệ môi trường và sức khỏe người tiêu dùng. Để đáp ứng yêu cầu của xã hội về an toàn vệ sinh thực phẩm, Chi cục đã đưa 10/29 cơ sở giết mổ tập trung hoạt động giết mổ theo phương thức bán công nghiệp, có hệ thống dây chuyền giết mổ treo và trong thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình giết mổ bán công nghiệp trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên phối hợp các ngành chức năng tăng cường công tác kiểm tra sản phẩm gia súc, gia cầm lưu thông trên địa bàn tỉnh, xử lý triệt để các trường hợp kinh doanh không rõ nguồn gốc, giết mổ lậu, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.
Tuy nhiên, để phát triển chăn nuôi tăng về số lượng, chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững, việc áp dụng tối đa các tiến bộ khoa học và công nghệ về thức ăn chăn nuôi, giống vật nuôi, quản lý dịch bệnh, môi trường, giết mổ, chế biến, tiêu thụ và nhằm thiết lập chuổi giá trị khép kín đối với sản phẩm chăn nuôi “từ trang trại đến bàn ăn” là một trong những tiền đề quan trọng cho định hướng phát triển chăn nuôi đến 2020. Xuất phát từ yêu cầu đó, Chi cục đang xây dựng Đề án ‘Tái cơ cấu ngành chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững” tham mưu Sở Nông nghiệp-PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt, với mục tiêu Đề án là phát triển chăn nuôi theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nhằm đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và hướng tới xuất khẩu.
Tình hình phát triển mạnh về chăn nuôi gia súc, gia cầm trong thời gian qua, là động lực thúc đẩy, khích lệ cho Chi cục Chăn nuôi – Thú y tiếp tục phấn đấu đạt mục tiêu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 15% năm 2020 và 17% vào năm 2025 trong nội ngành nông nghiệp trong thời gian tới./.

Tác giả bài viết: Lê Thị Thúy Hồng- Phó CCT

Nguồn tin: Theo Bản tin NN & PTNT số 5/2014

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 14 | down : 5
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 11
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 33 | down : 24
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 18
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 14
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 13
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 35
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 43
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 29
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 75

Quan tâm nhiều

Nông nghiệp Nông thôn


....