Đối tác chiến lược của nội thất hòa phát

noi that thanh dat


Chi cục Chăn nuôi-Thú y đoàn kết, thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao 

Công tác tổ chức tiêm phòng cho gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Lộc Ninh

Chủ nhật - 18/10/2015 21:36
Trong những năm đầu mới tái lập tỉnh, huyện Lộc Ninh là ổ dịch cũ thường xuyên xảy ra bệnh dịch Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng, Dịch tả heo gây nhiều tổn thất cho ngành chăn nuôi. Trước tình hình đó, Trạm Chăn nuôi- Thú y huyện Lộc Ninh luôn xác định công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi là một trong những biện pháp phòng bệnh hữu hiệu nhất, cho nên nhiều năm qua đã nổ lực làm tốt công tác tiêm vaccin phòng bệnh mỗi năm 2 đợt đạt tỉ lệ cao, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm ổn định, không còn phát sinh dịch bệnh nguy hiễm trên địa bàn huyện.
Để tổ chức thực hiện tốt công tác tiêm phòng trên đàn gia súc, gia cầm, Trạm Chăn nuôi – Thú y đã kịp thời tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tiêm vaccin phòng bệnh sát hợp với thực tế, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và UBND xã, thị trấn phối hợp thực hiện và phải đạt tỉ lệ từ 80% trở lên; tham mưu UBND huyện Lộc Ninh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi – thú y và triển khai công tác tiêm phòng sắp tới, với sự tham dự của Lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi- Thú y tỉnh, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn, các ban, ngành, đoàn thể liên quan và nhân viên thú y. Qua hội nghị đã đánh giá sâu sắc các hoạt động của ngành tại địa phương, biểu dương các mặt tích cực, đúc kết kinh nghiệm thực tiễn và cùng tháo gở những khó khăn vướng mắc và đề ra các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong công tác phòng, chống dịch nói chung mà nhất là công tác tiêm phòng. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo cho các đơn vị truyền thông trên địa bàn huyện và UBND các xã tăng cường thời lượng tuyên truyền về lợi ích của công tác tiêm phòng, các nguy cơ phát sinh dịch bệnh và tác hại, ảnh hưởng của việc không tiêm phòng cho đàn vật nuôi cũng như tuyên truyền vận động người chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học để giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh và hợp tác với ngành thú y trong công tác tiêm phòng;
Nhân viên Thú y tham mưu UBND xã, thị trấn ban hành kế hoạch tiêm phòng phù hợp với địa phương. UBND xã, thị trấn triệu tập các Trưởng thôn ấp cùng nhân viên thú y quán triệt và triển khai công tác tiêm phòng trên địa bàn. Giao trách nhiệm cho BCĐ phòng chống dịch cấp xã tổ chức thực hiện và kiểm tra, giám sát công tác tiêm phòng; thông báo rộng rãi đến tầng lớp nhân dân và người chăn nuôi về kế hoạch và lịch tiêm phòng cụ thể từng thôn, ấp để nhân dân hưởng ứng và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tiêm phòng. Theo đó, tại từng địa phương sẽ tổ chức các đội, tổ đến từng hộ chăn nuôi để thực hiện tiêm phòng và nhà nước hỗ trợ m