Đối tác chiến lược của nội thất hòa phát

noi that thanh dat


Chi cục Chăn nuôi-Thú y đoàn kết, thi đua, phấn đấu hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao 

Công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước

Thứ tư - 24/06/2015 09:07
Trong những năm gần đây tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm cả nước xảy ra hết sức phức tạp, đặc biệt dịch cúm gia cầm, Lở mồm long móng gia súc (LMLM), tai xanh (PRRS) trên heo, gây nhiều thiệt hại cho ngành chăn nuôi. Để khống chế và thanh toán các bệnh nguy hiểm nhằm hướng tới nền chăn nuôi bền vững, an toàn, đáp ứng yêu cầu của hội nhập cần phải xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật (ATDBĐV) trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
Thực hiện Quyết định 66/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Chăn nuôi – Thú y tỉnh Bình Phước đã tổ chức triển khai việc đăng ký xây dựng, thẩm định cho các cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và bệnh  Newcastle đối với các cơ sở gia cầm, xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh LMLM và bệnh tai xanh đối với cơ sở chăn nuôi heo. Đến nay, Chi cục Chăn nuôi – Thú y đã phối hợp với Cơ quan Thú y vùng 6 thẩm định và đề nghị Cục Thú y công nhận 25 cơ sở chăn nuôi gà an toàn dịch bệnh Cúm gia cầm và Newcastle, 22 cơ sở chăn nuôi heo an toàn dịch bệnh đối với bệnh Lở mồm long móng và bệnh tai xanh.
Theo Quyết định 440/QĐ-BNN-TY ngày 03/02/2015 của Bộ Nông nghiệp  và PTNT, Bình Phước là một trong năm tỉnh “Thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà để xuất khẩu giai đoạn 2015-2020” Dự án đang xây dựng dự kiến thực hiện ở những huyện phát triển chăn nuôi gà và tập trung nhiều cơ sở chăn nuôi quy mô lớn. Hiện nay, Chi cục đã tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT hỗ trợ vắc xin thực hiện Dự án tại Công văn số 790/UBND –KTN ngày 20/03/2015 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ vắc xin thực hiện Đề án thí điểm xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh đối với gà hướng tới đạt yêu cầu xuất khẩu tại tỉnh Bình Phước.
Theo ông Nguyễn Minh Hải – PCCT Chi cục Chăn nuôi – Thú y Bình Phước “việc xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chiến lược phát triển chăn nuôi, cũng như tham gia tái cơ cấu ngành chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Mở ra hướng phát triển chăn nuôi bền vững, an toàn dịch bệnh, nâng cao giá trị sản phẩm chăn nuôi. Đây là một mô hình phòng, chống dịch bệnh tiên tiến và hiệu quả, tránh được nhiều rủi ro, thiệt hại trong chăn nuôi. Việc xây dựng thành công vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư vào phát triển chăn nuôi, thúc đẩy phát triển kinh tế tỉnh nhà, sẽ cung cấp sản phẩm thịt trứng đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm và hướng tới xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi”.
Để xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh thành công thì vai trò, trách nhiệm của các công ty chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi, hộ chăn nuôi hết sức quan trọng. Đây chính là các chủ thể trực tiếp tổ chức thực hiện các giải pháp, biện pháp xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Đặc biệt là đối với các công ty chăn nuôi, cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung: Phải tham gia xây dựng cơ sở ATDB để cung cấp gia cầm, sản phẩm gia cầm ATDB; bố trí nguồn lực và kinh phí triển khai  thực hiện các yêu cầu đã đặt ra để được công nhận cơ sở ATDB; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thú y có thẩm quyền để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến cơ sở ATDB. Đối với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ: Phải tuân thủ thực hiện hướng dẫn của cơ quan chuyên môn thú y trong việc phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Từng bước chuyển đổi cơ cấu chăn nuôi từ nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung hoặc chuyển đổi ngành nghề phù hợp với chiến lược phát triển chăn nuôi của địa phương.
Tuy nhiên, việc xây dựng cơ sở, vùng ATDB động vật cũng đang vấp phải không ít khó khăn: Đối với cơ sở được công nhận an toàn dịch bệnh chưa có sự khác biệt với cơ sở không ATDB về quyền lợi nên nhiều cơ sở không tự nguyện tham gia xây dựng cơ sở ATDB hoặc được công nhận rồi nhưng không làm thủ tục tái công nhận; đối với việc xây dựng vùng an toàn dịch bệnh khó khăn nhất là kinh phí, do kinh phí xây dựng vùng an toàn dịch bệnh quá lớn trong khi ngân sách tỉnh còn hạn hẹp. Bên cạnh đó, chăn nuôi nhỏ lẻ còn khá phổ biến, điều kiện chăn nuôi, thú y chưa đảm bảo, việc triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và quản lý chăn nuôi còn gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, để cho các cơ sở chăn nuôi chủ động xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh nhà nước nên có chính sách hỗ trợ: Đối với các cơ sở chăn nuôi chưa công nhận ATDB được miễn phí thẩm định và xét nghiệm. Đối với cơ sở đã được công nhận an toàn dịch bệnh được ưu tiên lựa chọn cung cấp con giống cho các chương trình xóa đói giảm nghèo, phát triển chăn nuôi; hỗ trợ xúc tiến thương mại và tìm thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi; đặc biệt khi có công bố dịch bệnh trên địa bàn thì cơ sở ATDB được phép vận chuyển động vật đi tiêu thụ. Đối với công tác xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ tiêm phòng cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, hỗ trợ phát triển chăn nuôi an toàn sinh học, hỗ trợ phòng và giám sát dịch bệnh…   
  Trong thời gian sắp tới Chi cục tiếp tục tổ chức xây dựng, thẩm định các cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung an toàn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch triển khai Đề án do Bộ phê duyệt, tăng cường tuyền truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người chăn nuôi, của xã hội đối với công tác xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, phấn đấu đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh sẽ được Bộ Nông nghiệp và PTNT và OIE (tổ chức thú y thế giới) công nhận vùng an toàn dịch bệnh.

Tác giả bài viết: Phòng Dịch tễ

Nguồn tin: CC CN-TY

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 12 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 22 | down : 9
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 31 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 28
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 74

Quan tâm nhiều

Nông nghiệp Nông thôn


....