Ban Quản lý khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển vững mạnh

HOẠT ĐỘNG CỦA TRUNG TÂM GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN (2011-2013) VÀ PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Thứ sáu - 23/01/2015 17:00
Bình Phước là tỉnh nông nghiệp chiếm tỷ lệ 80% trong cơ cấu nền kinh tế của tỉnh. Giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh đạt 18.394 tỷ đồng (2013), trong đó tập trung chủ yếu là các cây trồng và vật nuôi chủ lực trên địa bàn tỉnh như cao su, cây điều, cây tiêu, cây ăn quả và chăn nuôi gia súc lớn. Để đạt được những thành tựu trên, ngoài sự quan tâm chú trọng phát triển nông nghiệp của các cấp lãnh đạo trong tỉnh thì công tác bảo tồn, tuyển chọn, nhân nhanh và cung ứng các nguồn giống cây trồng và vật nuôi tốt để phục vụ cho bà con nông dân trong tỉnh của Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp tỉnh Bình Phước bước đầu đã mang lại nhiều kết quả quan trọng.
Là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT, thực hiện theo nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm được thành lập theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh Bình Phước; trên cơ sở nâng cấp từ Trại giống cây trồng và vật nuôi tỉnh. Với chức năng nhiệm vụ chính là nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng giống nông, lâm nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ về giống; quản lý, bảo tồn, lưu trữ giống gốc, giống đầu dòng, giống ông bà, bố mẹ và làm dịch vụ cung ứng giống đầu dòng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống nông, lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh, trong giai đoạn 2011 – 2013 Trung tâm đã tập trung thực hiện các giải pháp và đạt được một số kết quả sau:
Một là: Hoàn thiện công tác tổ chức, đào tạo nâng cao trình độ cán bộ để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn 
Là đơn vị được nâng cấp từ Trại giống cây trồng vật nuôi, trước năm 2011 đội ngũ cán bộ còn thiếu và yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thì đến nay bộ máy hoạt động của Trung tâm có Ban Giám đốc, 4 phòng chức năng, với tổng số 30 cán bộ có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực: trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, công nghệ sinh học, cảnh quan môi trường, kinh tế, luật  sẳn sàng thực hiện tốt các nhiệm vụ của cấp trên giao. Hiện tại, Trung tâm có 2 thạc sĩ, 14 kỹ sư, 14 trung cấp thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao trong thời gian tới, đồng thời thực hiện tốt công tác nghiên cứu ứng dụng, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch quy hoạch đào tạo cán bộ theo ngành lĩnh vực chuyên môn từ 2011 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trình Sở Nông nghiệp & PTNT phê duyệt. Theo đó, hiện tại có 01 một nghiên cứu sinh chuyên ngành lai tạo giống, 02 học viên cao học chuyên ngành công nghệ sinh học, 02 học viên chuyên ngành tuyển chọn giống, đội ngũ này khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục đảm nhận và đáp ứng được nghiên cứu chuyên sâu một số lĩnh vực hoạt động chuyên môn của đơn vị. Bên cạnh đó, đơn vị cũng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần học tập, tự đào tạo, tự học hỏi vươn lên trong công tác chuyên môn, đáp ứng cho nhu cầu nghiên cứu, tham mưu các chính sách về giống và hoàn thành các chỉ thị của các cấp lãnh đạo trong thời gian tới.
Hai là, công tác quy hoạch, từng bước nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật.  
Là đơn vị được thành lập trên cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật đã xuống cấp, trang thiết bị yếu kém đã gây không ít khó khăn cho các hoạt động nghiên cứu của Trung tâm. Trong các năm qua thực hiện Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh Bình Phước, Trung tâm nâng cấp trụ sở làm việc, từng bước xây dựng cơ quan khang trang, sạch đẹp với hệ thống đường nhựa có tổng chiều dài 2 km và 3,5km hệ thống đường nội bộ, hệ thống điện 3 pha đáp ứng đủ công suất để vận hành, hệ thống mương có chức năng thoát nước và bảo vệ, hệ thống cấp và xử lý nước đạt chuẩn đảm bảo đủ cho các hoạt động sinh hoạt và tưới tiêu, hệ thống nhà lưới công nghệ cao với tổng kinh phí trên 20 tỷ đồng.
Ba là, công tác bảo tồn các loại giống cây trồng và vật nuôi quý hiếm
Đây là một trong những nhiệm vụ chính của đơn vị. Trong các năm qua, Trung tâm tập trung thực hiện các phương pháp bảo tồn chuyển chổ (ex- situ) đối với một số loại cây trồng và vật nuôi quý hiếm, cho năng suất cao, chất lượng tốt phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng trên địa bàn tỉnh. Tuy nguồn kinh phí đầu tư còn hạn chế (khoảng 3 tỷ đồng), nhưng đơn vị đã thực hiện được nội dung bảo tồn quan trọng như:
Đối với cây trồng: Chăm sóc và cải tạo vườn ca cao bảo tồn 02 ha, vườn điều giống gốc 0,3 ha, vườn sưu tập giống điều 02 ha, vườn giống ca cao triển vọng 02 ha, vườn cao su đầu dòng 02 ha, vườn bảo tồn các giống cây gáo vàng đầu dòng 0,5ha, vườn giống cây ăn trái đầu dòng 01 ha, vườn quýt 0,5 ha, đồng cỏ chăn nuôi 02 ha, vườn cây giống lâm nghiệp. Công tác chăm sóc các vườn cây được thực hiện đúng kỹ thuật, đúng tiến độ, đảm bảo các vườn cây và đồng cỏ sinh trưởng và phát triển bền vững.
Đối với vật nuôi: Chăm sóc, theo dõi sự sinh trưởng và phát triển của một số loài động vật hoang dã như: nhím, heo rừng lai, hươu, nai, dê trong điều kiện chăm sóc của Trung tâm.
Để đạt được kết quả trên, lãnh đạo Trung tâm đã tập trung chỉ đạo, cải tiến phương pháp, cải tiến kỹ thuật, cộng với tinh thần trách nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ viên chức tại đơn vị đã hoàn thành cơ bản nhiệm trên, đáp ứng được nhiệm vụ yêu cầu đề ra.
Bốn là, Công tác điều tra tuyển chọn và khảo nghiệm giống
Trong thời gian qua, đội ngũ cán bộ Trung tâm đã tiến hành thực hiện công tác điều tra tuyển chọn giống điều địa phương, điều tra đánh giá giống tiêu, điều tra đánh giá hiệu quả của các giống ca cao. Kết quả, đã thu thập và đánh giá 25 giống điều chất lượng tốt trên địa bàn tỉnh và đã được đưa tiến hành thí nghiệm so sánh dòng tại đơn vị; Thu thập được 4 giống tiêu phổ biến tại Bình Phước gồm: Tiêu sẻ, Vĩnh Linh, Ấn Độ, Tiêu trung; Điều tra đánh giá được 5 giống ca cao phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và canh tác tại địa phương.
Bên cạnh đó đã tiến hành thực hiện khảo nghiệm một số đối tượng giống cây trồng vật nuôi mới trên địa bàn như: nho lấy lá, mía, chuối, gà đông tảo, giống gấc cao sản, giống ổi Đài Loan, giống mì năng suất cao KM140 và mì Thái, giống cam CARA CARA, tập đoàn giống hoa lan mokara, 2 giống hoa lily mới và trồng khảo nghiệm mới giống hoa huệ sẽ (huệ ta). Kết quả khảo nghiệm ban đầu, là cơ sở xây dựng quy trình kỹ thuật nhằm khuyến cáo sản xuất diện rộng.
Năm là, Công tác điều tra, thu thập, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quản lý quỹ gen.
Đây là nhiệm vụ mang tính đột phá và là một phương pháp mới nhằm tham mưu cho các cấp lãnh đạo các định hướng chiến lược mang tính khoa học trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và lai tạo giống của địa phương trong thời gian tới. Trong thời gian qua, Trung tâm đã tổ chức đào tạo, nâng cao nguồn lực cho cán bộ tại đơn vị, đầu tư một số trang thiết bị thiết yếu phục vụ cho công tác điều tra, thu thập, xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quản lý quỹ gen như: máy ảnh KTS, thiết bị định vị GPS … Bước đầu các thiết bị này đã mang lại hiệu quả đáng kể như sự thuận tiện trong quá trình tìm lại nguồn gen khi dùng thiết bị định vị GPS, tra cứu và truy xuất hình ảnh các nguồn gen đặc hữu. Bên cạnh việc tham mưu trong công tác quản lý nguồn gen cây trồng và vật nuôi cho các cấp lãnh đạo, thì việc thực hiện nhiệm vụ trên có ý nghĩa rất lớn trong công tác nghiên cứu khoa học, đặc biệt là xây dựng và quản lý ngân hàng gen một cách khoa học, làm cơ sở cho việc nghiên cứu, lai tạo các nguồn giống tốt trong thời gian tới.
Sáu là, Nâng cao năng lực về công tác giống
Phối hợp với Chi cục BVTV tiến hành kiểm tra, đánh giá, lập hồ sơ xác nhận các vườn giống đầu dòng. Trong các năm qua, Trung tâm đã tiến hành Thực hiện điều tra các cơ sở sản xuất giống trên địa bàn tỉnh, tập huấn công tác sản xuất và nhân giống cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống, bước đầu đã lập danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi có uy tín để cung cấp thông tin cho bà con nông dân trong tỉnh khi có nhu cầu mua cây giống và con giống tốt phục vụ sản xuất.
Bảy là, công tác Đảng và các hoạt động  đoàn thể
Bên cạnh công tác chuyên môn thì Công tác tổ chức học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được Chi bộ tổ chức quán triệt và thực hiện một cách nghiêm túc đạt hiệu quả  bằng các hoạt động cụ thể sau: Triển khai thực hiện luật phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, luật viên chức, luật giao thông đường bộ; Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đoàn thể vững mạnh; Xây dựng kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Thực hiện tốt các nội dung như: quy chế dân chủ trong cơ quan, nếp sống văn minh – an toàn – sạch đẹp, nội quy, quy chế cơ quan, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ, tiết kiệm chống lãng phí, Công tác thi đua khen thưởng ... được lãnh đạo Trung tâm quan tâm sâu sắc, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, thường xuyên nên đang có chuyển biến tích cực và ngày càng hoàn thiện hơn.
Nhìn chung, Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp tỉnh Bình Phước trong 3 năm qua đã có sự chuyển biến mạnh mẽ  trên tất cả các mặt từ công tác lãnh đạo quản lý, tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ đến công tác chuyên môn. Đặc biệt là trong công tác chuyên môn đã thực hiện được rất nhiều chương trình có hàm lượng khoa học ứng dụng cao trong công tác giống. Qua quá trình phát triển trên, Trung tâm đã chứng tỏ là một cơ quan có tầm quan trọng chiến lược trong phát triển nền nông nghiệp tỉnh nhà, xứng đáng là đơn vị đáng tin cậy của các cấp lãnh đạo và nhân dân trong tỉnh.
Bên cạnh những ưu điểm, vẫn còn tồn tại những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn tại đơn vị, được thể hiện qua các nội dung chính như sau:
Thứ nhất, các vườn giống đầu dòng tại địa phương cũng còn thiếu và hạn chế về số lượng, chủng loại, các giống cây công nghiệp lâu năm chưa được nghiên cứu cơ bản để tìm ra một số giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu đáp ứng với điều kiện canh tác tại Bình Phước.
Thứ hai, công tác bảo tồn trong các năm qua chưa có sự quan tâm đúng mức, chưa có sự phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu trong lĩnh vực này để có sự trao đổi, chia sẻ thông tin kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác bảo tồn giống.
Thứ ba, công tác tuyển chọn giống mới cần nhiều thời gian, tài lực và vật lực và mang tính rủi ro cao.
Từ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong thời gian thực hiện vừa qua, Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp tỉnh Bình Phước đã rút ra một số bài học kinh nghiệm là tiền đề để thực hiện ngày càng tốt hơn mọi nhiệm vụ của cơ quan trong các năm tiếp theo, đó là:
Xác định nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của đơn vị là thực hiện công tác bảo tồn, tuyển chọn, ứng dụng, khảo nghiệm và chuyển giao về giống mới.
Công tác giống là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tầm ảnh hưởng rộng, do đó cần phải quán triệt cho đội ngũ cán bộ tại đơn vị nhận biết được vai trò và trách nhiệm của mình để thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của mình được phân công.
Nguồn kinh phí được cấp cho công tác này đòi hỏi phải thường xuyên liên tục và cần nhiều thời gian để đầu tư. Bên cạnh các nguồn kinh phí của Nhà nước đầu tư, thì việc xác định một số nhiệm vụ cần được xã hội hóa là hết sức cần thiết để có thêm nguồn lực thực hiện tốt nhất các nhiệm vụ của Trung tâm.
Với chức năng nhiệm vụ của nhà nước giao, bên cạnh sự đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng và các hạng mục chính để phục vụ cho công tác nghiên cứu và ứng dụng khoa học kỹ thuật về giống trên địa bàn tỉnh, Trung tâm Giống xác định một số phương phướng  và đề ra các giải pháp cụ thể để thực hiện trong thời gian tới như sau:
Một là, tiếp tục thực hiện các nội dung trọng điểm gồm: Công tác điều tra tuyển chọn giống, điều, tiêu, cao su, ca cao; Xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quản lý quỹ gen cây trồng vật nuôi; thực hiện bảo tồn các giống cây con bản địa; ứng dụng các chương trình công nghệ sinh học; thực hiện các chương trình Công nghệ cao, công nghệ chế biến… sẽ là nền tảng để thúc đẩy các chương trình nghiên cứu tuyển chọn giống trong thời gian tới.
Hai là, bên cạnh thực hiện các nội dung về công tác giống truyền thống thì việc ứng dụng công nghệ sinh học phân tử trong công tác bảo tồn, lai tạo và nhận dạng giống là một bước đi phù hợp rút ngắn thời gian đáng kể về nghiên cứu và tuyển chọn giống để xác định một số giống cây trồng và vật nuôi chủ lực có năng suất, chất lượng cao nhằm đáp ứng các yêu cầu cấp thiết của thị trường.
Ba là, nỗ lực tìm kiếm sự hỗ trợ để nâng cao năng lực và vật lực từ các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước, sự tham vấn của các chuyên gia đầu ngành, sự phối hợp với các Trung tâm nghiên cứu của Cơ quan trung ương và địa phương nhằm phối hợp trao đổi thông tin trong công tác bảo tồn, tuyển chọn và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống vào sản xuất.
Bốn là, quan tâm đến công tác kinh doanh dịch vụ nhằm tham gia các giống tốt vào thị trường, góp phần tăng thu nhập chính đáng cho đội ngũ cán bộ, tạo động lực để thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị.
Năm là, tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch và nâng cấp cơ sở hạ tầng và trang thiết bị tại Trung tâm Giống; triển khai thực hiện có hiệu quả các hạng mục đầu tư trang thiết bị như: hoàn thiện và vận hành có hiệu quả hệ thống nhà lưới được trang bị công nghệ tiên tiến, hệ thống tưới tiết kiệm nước; hệ thống chuồng trại chăn nuôi; phòng thí nghiệm;  phòng công nghệ sinh học … nhằm thực hiện tốt công tác bảo tồn, quản lý và nhân giống trong thời gian tới.
Với diện tích hiện có khoảng 50 ha, ở vị trí địa lý thuận lợi, 30 cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ thuật sâu, sự quan tâm của các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo, định hướng các hoạt động, Trung tâm Giống Nông lâm nghiệp của tỉnh sẽ đóng góp một phần không nhỏ trong công tác Giống trên địa bàn trong thời gian tới đóng góp thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

Tác giả bài viết: Trần Minh Đức-Giám đốc

Nguồn tin: Theo Bản tin NN & PTNT số 5/2014

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 13 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 32 | down : 22
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 28
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 74

Quan tâm nhiều


....