Tìm kiếm nâng cao
STT Tên / Số / ký hiệu Về việc / trích yếu Thời gian ban hành
1 cập nhật ngày 26.10.2020

26/10/2020 Tải về
2 cập nhật ngày 21.10.2020

21/10/2020 Tải về
3 cập nhật ngày 20.10.2020

20/10/2020 Tải về
4 cập nhật ngày 19.10.2020

19/10/2020 Tải về
5 cập nhật ngày 16.10.2020

16/10/2020 Tải về
6 cập nhật ngày 15.10.2020

15/10/2020 Tải về
7 cập nhật ngày 14.10.2020

14/10/2020 Tải về
8 cập nhật ngày 13.10.2020

13/10/2020 Tải về
9 cập nhật ngày 12.10.2020

12/10/2020 Tải về
10 cập nhật ngày 08/10/2020

08/10/2020 Tải về
11 cập nhật ngày 05/10/2020

05/10/2020 Tải về
12 cập nhật ngày 02/10/2020

02/10/2020 Tải về
13 cập nhật ngày 30.9.2020

30/09/2020 Tải về
14 cập nhật ngày 29.9.2020

29/09/2020 Tải về
15 cập nhật ngày 28.9.2020

28/09/2020 Tải về
16 cập nhật ngày 25.9.2020

25/09/2020 Tải về
17 cập nhật ngày 24.9.2020

24/09/2020 Tải về
18 cập nhật ngày 22.9.2020

22/09/2020 Tải về
19 cập nhật ngày 21.9.2020

21/09/2020 Tải về
20 cập nhật ngày 17.9.2020

17/09/2020 Tải về
21 cập nhật ngày 15.9.2020

15/09/2020 Tải về
22 cập nhật ngày 14.9.2020

14/09/2020 Tải về
23 cập nhật ngày 11.9.2020

11/09/2020 Tải về
24 cập nhật ngày 10.9.2020

10/09/2020 Tải về
25 cập nhật ngày 08.9.2020

08/09/2020 Tải về
26 cập nhật ngày 07.9.2020

07/09/2020 Tải về
27 cập nhật ngày 04.9.2020

04/09/2020 Tải về
28 cập nhật ngày 3.9.2020

03/09/2020 Tải về
29 cập nhật ngày 01.9.2020

01/09/2020 Tải về
30 cập nhật ngày 31.8.2020

31/08/2020 Tải về
1 2 3 ... 37 38 39  Trang sau
 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 31 | down : 13
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 20 | down : 11
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 29 | down : 12
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 45 | down : 22
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 44 | down : 20
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 39 | down : 16
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 40 | down : 14
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 51 | down : 10
 • Thông báo lịch trực cơ quan Nghỉ lễ quốc khánh mùng 2.9 năm 2020

  tải về

  view : 43 | down : 21
 • Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT & BVTV) tháng 6/2020 (2)

  tải về

  view : 42 | down : 13

Quan tâm nhiều

Giá nông sản


....