10 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2014

Thứ sáu - 23/01/2015 17:12
Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư đã điều tra, tổng hợp 10 mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả trên địa bàn tỉnh năm 2014 như sau:
TT Họ tên Địa chỉ Diện tích
(ha)
Quy mô, loại hình sản xuất Kết quả sản xuất
1 Lưu Chí Cường  Khu phố Phú Mỹ, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
 
 
1,3 Trồng bưởi da xanh, tắc cảnh, quýt đường, rau lang, ổi đài loan, gà Đông Tảo, ao cá.
Trong đó:
- Bưởi da xanh: 0,5ha, trồng năm 2002, sản lượng 5,5 tấn/năm.
- Tắc cảnh: 0,2 ha, trồng từ năm 2006, sản lượng bán ra hàng năm 120-160 cây, giá bình quân 1 cây 0,6-1,5 triệu đồng.
- Quýt đường: 0,2 ha, trồng năm 2011, đang cho trái bói.
- Rau lang, ổi đài loan trồng xung quanh vườn và bờ ao từ năm 2012.
- Gà Đông Tảo: Nuôi 20 con gà giống.
- Ao cá: Diện tích 0,1 ha, thả cá chép, cá trắm cỏ…
Tổng thu nhập 352 triệu đồng, trong đó chi phí 78 triệu đồng, lợi nhuận 274 triệu đồng.
* Lao động chủ yếu là hai vợ chồng, mỗi năm thuê ngoài khoảng 20 công.
2 Nguyễn Khánh Ngọc Ấp Thanh Kiều, xã Thanh Lương, thị xã Bình Long 2,0 Trồng cao su và nuôi gà dưới tán cao su.
Trong đó:
- Cao su: 2 ha, trồng năm 2003, sản lượng 14 tấn mủ nước/ năm.
- Gà dưới tán cao su, giống gà Bình Định, mỗi năm xuất chuồng khoảng 16.000 con.
 
Tổng thu nhập 1.400 triệu đồng, trong đó chi phí 875 triệu đồng, lợi nhuận 525 triệu đồng.
* Lao động chủ yếu là hai vợ chồng, từ cạo sủ cao su, chăm sóc gà.
3 Nguyễn Văn Tằm Thôn 2, xã Long Bình, huyện Bù Gia Mập 2,1 Trồng điều, tiêu, cà phê ghép, nuôi heo nái và heo thịt, cung cấp tinh heo giống cho bà con trên địa bàn tỉnh.
- Điều: 1 ha, trồng năm 1996, sản lượng 2,5 tấn.
- Cà phê: 0,7 ha, sản lượng đạt 2,1 tấn.
- Tiêu: 0,3 ha, trồng năm 2000, sản lượng 1,3 tấn/năm.
- Heo nái: 10 con, heo đực giống 2 con, heo thịt 300 con/năm.
Tổng thu nhập 1.678 triệu đồng, trong đó chi phí 1.270 triệu đồng, lợi nhuận 408 triệu đồng.
* Lao động chính là 2 vợ chồng, đến vụ thu hoạch tiêu, cà phê thuê thêm nhân công.
4 Đỗ Trường Sơn Ấp Sơn Lập, xã Thọ Sơn, huyện Bù Đăng 2,2 Trồng điều, cà phê, tiêu, rầu riêng và nuôi gà.
Trong đó:
- Điều: 1 ha, trồng năm 2000, sản lượng đạt 2,5 tấn.
- Cà phê: 1 ha, trồng năm 2005, sản lượng 3,5 tấn.
- Tiêu trồng xen trong vườn điều được 700 nọc, từ năm 2003-2009, sản lượng đạt 2,5 tấn/năm.
- Rầu riêng trồng xen trong vườn cà phê và vườn điều được 50 cây từ năm 2005.
- Gà thả vườn 200 con/năm.
Tổng thu nhập 594 triệu đồng, trong đó chi phí 197 triệu đồng, lợi nhuận 397 triệu đồng.
* Lao động chính là 2 vợ chồng, đến vụ thu hoạch tiêu, cà phê thuê thêm nhân công.
5 Dương Truyền Thống Ấp Đồng Tân, xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản 2,9 Trồng cao su, điều, nuôi heo gia công CP, nuôi rắn, chim bồ câu.
Trong đó:
- Điều: 1,2 ha, trồng năm 2001, sản lượng 2,8 tấn.
- Cao su: 1 ha, trồng  năm 2003, sản lượng 7,2 tấn.
- Nuôi heo gia công Cp: 1.200 con/năm nuôi từ năm 2000.
- Chim bồ câu pháp: 50 cặp bố mẹ.
- Nuôi rắn hổ hành.
Tổng thu nhập 425 triệu đồng, trong đó chi phí 137 triệu đồng, lợi nhuận 288 triệu đồng.
* Lao động chính là 2 vợ chồng  và thuê thêm một người bao ăn ở mỗi năm trả 36 triệu đồng.
6 Nguyễn Văn Ngọc
 
Ấp An Hòa, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú 3,5 Trồng cao su, điều, tiêu, nuôi chim trĩ, gà Đông Tảo, ao cá.
Trong đó:
- Cao su: 1 ha, trồng năm 2006, năng suất 6,3 tấn mủ nước/năm.
- Điều:  1 ha, trồng năm 1999, năng suất 2,8 tấn/ha.
- Tiêu: 0,4 ha, trồng năm 2008, sản lượng 1,7 tấn.
- Chim trĩ: 200 con chim trĩ bố mẹ và 400 con chim trĩ hậu bị.
- Gà Đông Tảo: 50 con giống.
- Ao cá: 0,5 ha, nuôi hỗn hợp gồm trắm cỏ, chép, rô phi, sản lượng 3 tấn/năm.
Tổng thu nhập 931 triệu đồng, trong đó chi phí 420 triệu đồng, lợi nhuận 511 triệu đồng.
 
7 Nguyễn Văn Bớt
 
Ấp 5, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú 3,5 Trồng điều, ca ca dưới tán điều, tiêu leo trên thân cây điều và nuôi gà thả vườn.
Trong đó:
- Điều: 3,5 ha, trồng năm 1995 và năm 2001, năng suất 2,8 tấn/ha,  sản lượng đạt 9.8 tấn/ha.
- Ca cao trồng xen dưới tán điều gồm 2 giai đoạn: năm 2008 trồng 1.200 cây trồng xen trong 2 ha điều, năng suất đạt 1,7 tấn/ha, sản lượng đạt 3,4 tấn. Năm 2010 trồng 900 cây trồng xen trong 1,5 ha điều, năng suất đạt 0,9 tấn/ha, sản lượng đạt  1,4 tấn.
- Tiêu lấy cây điều làm trụ, trồng năm 2012 được 200 gốc đang cho trái bói.
- Gà: nuôi 200 con/năm.
Tổng thu nhập 520 triệu đồng, trong đó chi phí 191 triệu đồng, lợi nhuận 329 triệu đồng.
* Lao động chính là 2 vợ chồng.
8 Nguyễn Văn Huỳnh Ấp 1, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng 3,8 Trồng Cà phê, điều, ca cao, tiêu, nuôi heo nái, heo thịt và ao cá.
Trong đó:
- Cà phê: 1,3 ha, trồng năm 1991, sản lượng đạt 4,5 tấn.
- Điều: 1,4 ha, trồng năm 1991, sản lượng đạt 4,5 tấn.
- Ca cao trồng 600 gốc xen dưới tán điều được 600 gốc, trồng năm 2009, sản lượng đạt 6 tạ.
- Tiêu trồng xen trong vườn cà phê và vườn điều 400 nọc, trồng năm 2010, sản lượng đạt 4 tạ.
- Ao cá: 0,8 ha, gồm cá rô phi, cá chép, cá bống tượng…
- Nuôi heo: 15 heo nái, 400 heo thịt.
 
Tổng thu nhập 2.355 triệu đồng, trong đó chi phí 1.760 triệu đồng, lợi nhuận 595 triệu đồng.
* Lao động chính là 2 vợ chồng.
9 Dương Văn Mạnh Ấp Thanh An, xã Thanh lương, Bình Long 4,0 Trồng nhãn, quýt đường, nuôi heo, gà, ngan và ao cá.
Trong đó:
- Cây nhãn: 2,5 ha, trồng 1998, năng suất đạt 16 tấn/1ha, sản lượng  40 tấn.
- Quýt đường: 0,5 ha, trồng năm 2012 chưa cho thu.
- Ao cá: 0,9 ha, sản lượng đạt 5,5 tấn.
- Nuôi heo: 5 nái và 100 heo thịt.
- Nuôi gà: 50 con gà đẻ, 350 con gà thịt
- Ngang: 20 con ngan
 đẻ. 200 con ngang thịt.
Tổng thu nhập 990 triệu đồng, trong đó chi phí 535 triệu đồng, lợi nhuận 455 triệu đồng.
 
 
10 Nguyễn Văn Rí
 
Ấp Thanh An, xã Thanh Lương, Bình Long 4,0 Trồng nhãn, chanh, cam, quýt và ao cá
Trong đó:
- Nhãn: 2 ha, trồng năm 2002, sản lượng 42 tấn.
- Trồng xen chanh trong cam, quýt đường 1,8 ha, trồng năm 2010. Sản lượng chanh 12 tấn, sản lượng quýt đường 20 tấn, sản lượng cam 8 tấn.
- Thủy sản 0,2 ha nuôi cá rô phi.
Tổng thu nhập 816 triệu đồng, trong đó chi phí 232 triệu đồng, lợi nhuận 584 triệu đồng.
 

Nguồn tin: TTKNKN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 5 | down : 3
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 4 | down : 4
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 4 | down : 3
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 14 | down : 3
 • Thông báo lịch trực cơ quan Nghỉ lễ quốc khánh mùng 2.9 năm 2020

  tải về

  view : 17 | down : 10
 • Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT & BVTV) tháng 6/2020 (2)

  tải về

  view : 17 | down : 7
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT&BVTV) tháng 6/2020 (1)

  tải về

  view : 21 | down : 8
 • Tuyên truyền: Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo; phổ biến cài đặt ứng dụng Bluezone; tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia -111; phòng chống buôn bán động vật hoang dã

  tải về

  view : 20 | down : 13
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 7/2020

  tải về

  view : 28 | down : 13
 • cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống covid-19

  tải về

  view : 30 | down : 11

Quan tâm nhiều


....