ĐỔI MỚI CÔNG TÁC KHUYẾN NÔNG PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH

Thứ hai - 02/02/2015 08:51
Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng xây dựng nông thôn mới. Trong thời gian qua, UBND tỉnh, ngành Nông nghiệp và TTKNQG đã rất quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách đối với công tác khuyến nông. Do vậy công tác Khuyến nông đã có những bước phát triển tiến bộ, có những nét mới, khởi sắc. Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư và Trạm Khuyến nông các huyện, thị đã tích cực, chủ động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, có những đóng góp vào thành công chung của sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Có thể điểm qua một số kết quả nổi bật trong năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ khuyến nông năm 2015 và giai đoạn 2015 – 2020 như sau:
I. Kết quả thực hiện một số nhiệm vụ khuyến nông năm 2014
1. Đối với hoạt động thông tin tuyên truyền và đào tạo huấn luyện
Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với Đài PTTH thực hiện các phóng sự về kỹ thuật đối với cay, con chủ lực (52 ps/năm), chương trình cùng nhà nông bàn cách làm giàu, chương trình thông tin và giá nông sản như chạy tin giá hàng ngày trên bản tin kinh tế Đài PTTH, xuất bản bản tin khuyến nông và thị trường 7.200 cuốn/năm.
Phối hợp với TTKNQG tổ chức các diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp: Phát triển điều bền vững; phối hợp với các Trạm Khuyến nông tổ chức hội thảo, tập huấn, tư vấn cho bà con đạt hiệu quả cao, các kênh thông tin được mở rộng đến với bà con nông dân, các chủ trương chính sách của nhà nước được tuyên truyền đến bà con nông dân và được bà con nông dân nhiệt tình hưởng ứng. Qua các cuộn hội thảo, tập huấn đã giúp cho bà con có cơ hội trao đổi với các nhà khoa học nhằm giải đáp những vướng mắc trong quá trình sản xuất tại nhà.
Ngoài ra, TTKNKN còn phối hợp với các doanh nghiệp để tổ chức các cuộc hội thảo, tư vấn về ứng dụng KHKT về cây, con, cụ thể như: Canh tác tiêu bền vững, chăn nuôi gia cầm quy mô nông hộ,…  phần nào đã đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đông đảo bà con nông dân.
Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề cũng được Trung tâm triển khai và thực hiện rất hiệu quả, năm 2014, Trung tâm đã tổ chức dạy nghề được 09 lớp trên địa bàn tỉnh, đa số tổ chức tại các xã NTM với điểm thực hành là các mô hình khuyến nông, đã mang lại hiệu quả thiết thực, trang bị kiến thức để bà con có nghề phát triển kinh tế nông hộ.
 
2. Đối với hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình trình diễn
- Tập trung lĩnh vực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng tỷ trọng chăn nuôi so với trồng trọt trong nội bộ ngành nông nghiệp theo chủ trương của tỉnh. Năm 2014, TTKNKN đã tập trung xây dựng các mô hình trình diễn về phát triển chăn nuôi có hàm lượng KHKT cao như nuôi heo, gà ATSH trên đệm lót sinh học, mô hình chăn nuôi bò kết hợp đồng cỏ và chế biến thức ăn gia súc, mô hình ủ phân hữu cơ từ tận dụng các phế phẩm của trồng trọt, chăn nuôi,… các mô hình được bà con nông dân đánh giá cao về hiệu quả và dễ dàng ứng dụng vào sản xuất tại nông hộ.
Để nhân rộng mô hình, TTKNKN đã triển khai các hoạt động tập huấn, hội thảo đầu bờ kết hợp với phóng sự truyền hình nhằm tuyên truyền cho bà con trong tỉnh từ hiệu quả của một số mô hình, điểm trình diễn mà Trung tâm thực hiện.
- Lồng ghép các hoạt động chuyên môn của đơn vị để góp phần xây dựng các xã nông thôn mới
Năm 2014, Trung tâm đã thực hiện một số mô hình trình diễn đưa giống lúa mới vào các xã NTM (Tân Phước), mô hình luân canh lúa – ngô (Lộc Hưng), lồng ghép các mô hình chăn nuôi thực hiện tại các xã NTM vừa làm các mô hình điểm, vừa phục vụ đề án phát triển sản xuất của các xã NTM. Ngoài ra, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đã phối hợp với UBND 2 xã: Lộc Hưng, Lộc Hiệp huyện Lộc Ninh hỗ trợ tư vấn, đề xuất, góp ý giúp UBND các xã xác định các dự án, mô hình sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc thù tại địa phương, giúp các xã nhanh chóng hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Tại xã Lộc Hiệp đã xây dựng được 3 CLB tiêu bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt 26 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người tại xã Lộc Hưng đạt 18 triệu đồng.
3. Thực hiện các chương trình, dự án xây dựng mô hình liên kết tạo chuỗi giá trị trong chăn nuôi và trồng trọt.
Bước đầu thực hiện và thành công của Dự án Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững (SNV) thực hiện tại 2 huyện Bù Đốp và Lộc Ninh đã tạo nền tảng để nhân rộng dự án sang các huyện khác trong tỉnh. Trong năm 2013, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đã phối hợp với nhà tài trợ, Trạm Khuyến nông huyện Bù Đốp, Lộc Ninh thực hiện được các nội dung sau: Khảo sát chọn lọc và thành lập 10 câu lạc bộ nông dân trồng tiêu ở 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp với 282 người tham gia; Tập huấn được 5 đợt tập huấn với hơn 260 nông dân tham gia về các nội dung: Thu thập thông tin nông hộ, kỹ thuật canh tác, bộ nguyên tắc an toàn lao động, hệ thống kiểm soát và thanh tra nội bộ, kỹ thuật thu hái bảo quản hồ tiêu cho các CLB trồng tiêu. Đến nay đã có hộ sản xuất đạt theo 10 tiêu chí của tiêu chuẩn R.A. Sau khi được cấp chứng nhận Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt Nam tiến hành thu mua sản phẩm Tiêu đạt chứng chỉ R.A của các hộ với giá ưu đãi cộng thưởng cao hơn 1.000đ/kg so với giá thị trường. Công ty TNHH chế biến gia vị Nedspice Việt Nam thu mua khoảng 350 tấn tiêu đạt tiêu chuẩn R.A của các CLB tham gia dự án thông qua Chi nhánh Công ty TNHH MTV - DV - TM Nhiệt Sinh Thái. Năm nay thành lập thêm 15 CLB ở 3 huyện: Lộc Ninh, Bù Đốp và Hớn Quản với 425 hộ tham gia, nâng tổng số hộ lên 627 hộ. dự án đang trong giai đoạn đánh giá thử. Cuối tháng 01/2015 sẽ đánh giá chính thức
Từ thành công của Dự án Phát triển chuỗi cung ứng tiêu bền vững, đồng thời thực hiện nhiệm vụ của ngành với mục tiêu nâng tỷ trọng ngành chăn nuôi trong tỷ trọng ngành nông nghiệp, Trung tâm đã và đang thực hiện mô hình tạo chuỗi giá trị liên kết trong chăn nuôi gà theo hướng VietGAHP quy mô nông hộ.
Trung tâm đã liên kết với Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Thanh Niên Xung Phong và Công ty TNHH Thương mại Thú y Tân Tiến để thực hiện mô hình này. Mô hình bước đầu thuận lợi, dự kiến sẽ có kết quả khả quan. Với quy trình chăn nuôi VietGAHP quy mô nông hộ, khả năng cạnh tranh của các hộ chăn nuôi được nâng cao thông qua việc nâng cao tay nghề, tăng năng suất, chất lượng các sản phẩm chăn nuôi, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và người tiêu dùng có được các sản phẩm thịt sạch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Phối hợp với Công ty Cargill, Công ty Mars Incorporated, Công ty TNHH một thành viên ca cao A1 lựa chọn 150 nông dân đang trồng ca cao để chuyển giao gói kỹ thuật về năng suất và tuyển chọn 300 hộ nông dân để trồng mới ca cao với diện tích tương đương 300ha trồng xen nhằm xây dựng các mô hình trình diễn ca cao có năng suất đạt ngưỡng cho phép trên cơ sở điều kiện thổ nhưỡng của địa phương.
4. Thực hiện các mô hình, dự án giảm nghèo bền vững
- Nhằm tạo công ăn, việc làm ổn định thường xuyên cho các hộ ĐBDT thiểu số lao động nhàn rỗi, góp phần cùng với các cấp, các ngành của tỉnh giảm bớt tỷ lệ hộ nghèo trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Trung tâm đã thực hiện các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng ĐBDT từ năm 2007 – 2013 đây là dự án được bà con đồng bào dân tộc và chính quyền địa phương đánh giá cao về hiệu quả, các hộ đã có trâu con làm vốn, tăng thu nhập, góp phần đáng kể trong việc xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhằm khai thác trâu giống còn khả năng sinh sản, Dự án này đã được gia hạn thực hiện đến năm 2017.
Từ những kết quả đạt được của các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển đàn trâu đã góp phần hỗ trợ phát triển một nghề truyền thống lâu đời gắn với trồng trọt và kinh tế hộ gia đình nhằm tận dụng nguồn tài nguyên sẵn có về đất đai, đồng cỏ, phụ phế phẩm nông nghiệp, tận dụng sức cày, kéo, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người nông dân. Các chương trình, dự án này không chỉ tạo công ăn việc làm, giúp xóa đói giảm nghèo cho các hộ tham gia chương trình. Nhằm nhân rộng mô hình, Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư đã xây dựng và thực hiện dự án Hỗ trợ phát triển đàn trâu trong vùng ĐBDT giai đoạn 2011 – 2017 và phương án “Hỗ trợ phát triển đàn trâu cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã nông thôn mới” giai đoạn 2014-2020 cho xã Thanh Lương, Bình Long và xã An Khương, Hớn Quản với quy mô 42 con/xã.
- Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân là nhiệm vụ rất khó khăn, nặng nề, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều ngành, địa phương. Vì vậy, cần có các giải pháp để đẩy mạnh sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, Trung tâm đã phối hợp với Sở KH&CN xây dựng và thực hiện dự án: “Ứng dụng khoa học và công nghệ nâng cao năng lực phát triển sản xuất tại 01 ấp có đông đồng bào dân tộc thiểu số” nhằm tuyên truyền, vận động bà con nông dân thực hiện các chủ trương, chính sách phát triển sản xuất. Xây dựng các giải pháp tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo bền vững, ổn định cuộc sống: Xây dựng các câu lạc bộ, tổ nhóm nông dân, nâng cao năng lực, ý thức sản xuất đồng thời nâng cao nhận thức và trình độ ứng dụng khoa học và công nghệ của người nông dân trong sản xuất nông nghiệp; Xây dựng một số mô hình sản xuất trên cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, từ đó đánh giá hiệu quả để tổ chức nhân rộng trên toàn tỉnh.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khuyến nông vẫn còn những hạn chế, tồn tại như: Các chương trình, dự án được đầu tư với số lượng còn ít, nguồn kinh phí còn hạn hẹp, phân bổ kinh phí còn chậm đã ảnh hưởng đến hiệu quả công tác khuyến nông. Bên cạnh đó, chưa có cơ chế phối hợp hiệu quả giữa khuyến nông nhà nước với các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, nghề nghiệp để huy động nguồn lực phục vụ hoạt động khuyến nông. Công tác xã hội hóa hoạt động khuyến nông chưa cao.
II. Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong năm 2015 và những năm tiếp theo.
Mục tiêu của đổi mới công tác khuyến nông trong những năm tới sẽ tập trung vào các nhiệm vụ: Trên cơ sở phát huy những kết quả nổi bật của năm 2014 làm nền tảng xây dựng kế hoạch thực hiện cho năm 2015 và những năm tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả công tác khuyến nông, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo Quyết định số 899/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phát huy cao hơn vai trò, năng lực, kinh nghiệm của hệ thống khuyến nông nhà nước, đặc biệt là đội ngũ cán bộ khuyến nông cơ sở; huy động các nguồn lực đầu tư và sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động khuyến nông chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho nông dân; Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, các sản phẩm chủ lực phục vụ trực tiếp Đề án tái cơ cấu ngành, các tiến bộ kỹ thuật có khả năng tạo bước đột phá và có sức lan tỏa mạnh, chuyển giao đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật tổng hợp.
Đẩy mạnh xã hội hóa khuyến nông theo cơ chế đối tác công tư (PPP) nhằm huy động, thu hút nguồn lực và sự tham gia của các doanh nghiệp vào hoạt động khuyến nông đồng thời thay đổi về phương pháp hoạt động khuyến nông: Chú trọng hơn việc đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực, công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường áp dụng các phương tiện, công nghệ hiện đại trong hoạt động khuyến nông để nâng cao hoạt động khuyến nông.
Bên cạnh đó, để đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện đổi mới công tác khuyến nông phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp, UBND tỉnh cần quan tâm tăng cường đầu tư kinh phí cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh và đầu tư kinh phí để tăng cường năng lực cho hệ thống khuyến nông các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở.
Trên cơ sở kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong năm qua, năm 2015 Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư sẽ tiến hành xây dựng và triển khai có hiệu quả các dự án khuyến nông tập trung vào các sản phẩm chiến lược, chủ lực, có lợi thế cạnh tranh cao. Đặc biệt, chú trọng tới các sản phẩm có thị trường tốt nhằm tạo ra sự chuyển biến, đột phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trên phạm vi rộng, nhất là hỗ trợ bà con sản xuất mang tính hàng hóa, công nghiệp hướng đến thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh đó, sẽ xây dựng thí điểm một số dự án khuyến nông theo cơ chế hợp tác công tư (PPP) đối với sản phẩm chủ lực của ngành để làm cơ sở thực hiện và phát triển, mở rộng trong những năm 2016 – 2020. Trung tâm tích cực phối hợp với các Sở, ban ngành, chính quyền cấp xã và tổ chức đoàn thể và nông dân chủ chốt tại các vùng sản xuất hàng hóa trọng điểm, tổ chức hội thảo về công tác Khuyến nông nhằm tìm ra những khó khăn vướng mắc, định hướng kế hoạch thực hiện để công tác khuyến nông ngày càng vững mạnh, phục vụ tái cơ cấu ngành và xây dựng nông thôn mới.

Tác giả bài viết: Lê Thị Ánh Tuyết-Giám đốc

Nguồn tin: TTKNKN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 8 | down : 5
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 19 | down : 9
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 16 | down : 6
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 22 | down : 4
 • Thông báo lịch trực cơ quan Nghỉ lễ quốc khánh mùng 2.9 năm 2020

  tải về

  view : 24 | down : 13
 • Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT & BVTV) tháng 6/2020 (2)

  tải về

  view : 23 | down : 8
 • Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT&BVTV) tháng 6/2020 (1)

  tải về

  view : 27 | down : 10
 • Tuyên truyền: Các tác phẩm báo chí viết về công tác giảm nghèo; phổ biến cài đặt ứng dụng Bluezone; tổng đài bảo vệ trẻ em quốc gia -111; phòng chống buôn bán động vật hoang dã

  tải về

  view : 27 | down : 16
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 7/2020

  tải về

  view : 35 | down : 15

Quan tâm nhiều


....