Trồng xen cây họ đậu trong vườn sắn, giải pháp tăng độ phì cho đất

Từ góc nhìn khoa học đến thực tiễn vấn đề trồng Sắn tại Bình Phước

Ở Bình Phước, cây Sắn thường được trồng chủ yếu trên đất có độ phì thấp, việc canh tác thường không hoặc rất ít bón phân, trong khi đó hàng năm cây Sắn lấy đi từ đất một lượng dinh dưỡng khá lớn. Hơn thế nữa, Sắn là cây có độ che phủ thấp, quá trình canh tác thường được làm đất kỹ, nên xói mòn, rửa trôi vào mùa mưa xảy ra càng mạnh, nhất là trên vùng đất dốc. Từ những lý do trên, đã làm cho đất trồng Sắn ngày càng cạn kiệt dinh dưỡng dẫn đến suy thoái, mất sức sản xuất. Để có thể trồng Sắn một cách bền vững hơn, ba vấn đề “bón phân”, “trồng xen cây họ đậu”, “hạn chế xói mòn, rửa trôi” cho đất cần phải đặc biệt quan tâm.

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 19 | down : 9
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 11 | down : 6
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 19 | down : 7
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 33 | down : 18
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 33 | down : 16
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 29 | down : 13
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 33 | down : 11
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 45 | down : 9
 • Thông báo lịch trực cơ quan Nghỉ lễ quốc khánh mùng 2.9 năm 2020

  tải về

  view : 39 | down : 19
 • Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT & BVTV) tháng 6/2020 (2)

  tải về

  view : 36 | down : 11

Quan tâm nhiều


....