Hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị

Thứ ba - 19/01/2016 09:44
Tại công văn số 01-HD/BTGTU ngày 18/11/2015 của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đã hướng dẫn tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền thành công Đại hội XII của Đảng, 86 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Thân, bầu cử Quốc hội và hội đồng Nhân dân các cấp.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền thành công Đại hội XII của Đảng, 86 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Thân, bầu cử Quốc hội và hội đồng Nhân dân các cấp.

Thực hiện Hướng dẫn số 163-HD/BTGTW, ngày 30/10/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian từ sau Đại hội XII đến khi có quyết định mới. Trong đó, việc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, sẽ được tiến hành sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, dự kiến vào dịp 19 tháng 5 năm 2016. Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng đã nêu rõ nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Để bảo đảm tính liên tục trong thực hiện Chỉ thị, thời gian từ sau Đại hội XII đến Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị và triển khai thực hiện quyết định mới của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ hướng dẫn thực hiện một số nội dung trọng tâm như sau:
1. Xây dựng nội dung tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo Bác cùng với tuyên truyền thành công Đại hội XII của Đảng, 86 năm thành lập Đảng, mừng Xuân Bính Thân, bầu cử Quốc hội và hội đồng Nhân dân các cấp.
3. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2015 và các năm trước đây trong sinh hoạt chuyên đề ở chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị. Nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt chuyên đề theo hướng gắn với nhiệm vụ chính trị, đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", cấp ủy phối hợp với lãnh đạo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để lựa chọn những vấn đề trọng tâm phù hợp với tình hình thực tế của mình, thảo luận về giải pháp. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo chính quyền đối với việc giải quyết dứt điểm những bức xúc, nổi cộm, hạn chế, yếu kém, mang lại niềm tin trong nhân dân.
4. Tùy điều kiện cụ thể, tổ chức trao đổi, tọa đàm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW, ngày 09-6-2014 của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) đã ban hành  về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” phù hợp với đặc điểm công việc của cơ quan, đơn vị.
5. Tiếp tục nghiên cứu, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào quá trình thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nhất là trong phương pháp dạy và học trong các cấp học, bậc học. Xây dựng nội dung giáo dục đạo đức của Bác đưa vào giảng dạy và sinh hoạt ngoại khóa ở nhà trường.
6. Tiếp tục thực hiện Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chú trọng đề tài sáng tác, quảng bá về người tốt, việc tốt, nhất là về xây dựng nhân cách con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 33-NQ/TW. Trong nhiệm kỳ khóa XII, Giải thưởng được tổ chức trao thành 2 đợt : 19/5/2018 và 19/5/2020. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sẽ tham mưu cho Tỉnh ủy chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên văn nghệ sỹ, nhà báo, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia.
7. Các cơ quan, đơn vị chủ động dự trù kinh phí cho các công việc liên quan trong kế hoạch năm 2016. Kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành. Riêng các huyện, thị uỷ thực hiện việc cấp kinh phí theo nội dung Công văn số 2511-CV/TU, ngày 04/02/2015 của Tỉnh uỷ về cấp kinh phí triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW đối với các xã, phường, thị trấn./.

Tác giả bài viết: Tuyết Nhung

Nguồn tin: tuyengiaobinhphuoc.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo phương thức, thủ đoạn mới của trộm cắp tài sản

  tải về

  view : 3 | down : 1
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 17 | down : 8
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 25 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 36 | down : 25
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 147 | down : 20
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 15
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 14
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 119 | down : 37
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 107 | down : 44
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 117 | down : 30

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....