Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày 05/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/1/1975–06/1/2021) và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

Thứ hai - 21/10/2019 15:31
Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo quy định tại Điều 56, Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016. Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp (Sở Nông nghiệp và PTNT) thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, nội dung cụ thể như sau:
1. Người có tài sản đấu giá:
- Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước
- Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
2. Tài sản đấu giá:
- Tổng số trâu đực, cái là: 72 con
Trong đó:+> 15 năm tuổi: 9 con; +> 12 năm tuổi: 33 con; +> 8-12 năm tuổi: 29 con; +> 2 năm tuổi: 01 con.
 -  Địa điểm: xã Thiện Hưng, huyện Bù Đốp có 9 con; xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập có 16 con; xã Đắk Ơ, huyện Bù Gia Mập có 15 con; xã Đăng Hà, huyện Bù Đăng có 32 con.

DANH SÁCH CÁC HỘ NUÔI TRÂU CỦA HAI DỰ ÁN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN ĐÀN TRÂU TRONG VÙNG ĐBDT
(Kèm theo Biên bản định giá trâu thanh lý Dự án Hỗ trợ phát triển đàn trâu
trong vùng ĐBDT ngày 31/7/2019 của Hội đồng thẩm định thanh lý tài sản)
Hội đồng sử dụng phương pháp đo trọng lượng(kg):
                                                                 {(Vòng ngực)²x Dài thân chéo}:90%
Stt Họ và Tên Thôn Số trâu (con) Trọng
lượng (kg)
Đơn
giá (1.000đ)
 Thành
tiền
 (1.000đ)
Tuổi
(năm)
Ghi chú
I. Xã Thiện Hưng Bù Đốp
1  Điểu Hết Thiện Cư 1 280 50        14.000   > 15 Trâu quá già
2  Điểu Tuấn Thiện Cư 1 240 50        12.000   > 15 Trâu quá già
3  Điểu Tiết Thiện Cư 1 257 50        12.850   > 15 Trâu quá già
4  Điểu Thâm Thiện Cư 1 310 50        15.500   > 15 Trâu quá già, có chửa
5  Điểu Rây Thiện Cư 1 266 50        13.300   > 15 Trâu quá già
6  Điểu Tang Thiện Cư 1 280 50        14.000   > 15 Trâu quá già
7  Điểu Thọ Thiện Cư 1 300 50        15.000   > 15 Trâu quá già
8  Điểu Thị Hiền Thiện Cư 1 267 50        13.350   > 15 Trâu quá già
9  Điểu Phôn Thiện Cư 1 257 50        12.850   > 15 Trâu quá già
Tổng cộng Thiện Cư 9 2.457        122.850      
II. Xã Phú Nghĩa, Bù Gia Mập
1 Điểu Nhơn BGP 2 1 206        50          10.300   > 12 Có chửa sắp đẻ, gầy
2 Điểu Khích Phú Nghĩa 1 200        50          10.000   > 12 Già gầy ốm
3 Điểu Mơn Phú Nghĩa 1 200        50          10.000   > 12 Già gầy ốm
4 Tăng Linh Ngọc BGP 2 1 210        50          10.500   > 12 Già gầy ốm
5 Điểu Hùng BGP 2 1 200        50          10.000   > 12 Già gầy ốm
6 Điểu Bôn BGP 2 1 224        50          11.200   > 12 Già gầy ốm
7 Điểu Đố BGP 2 1 200        50          10.000   > 12 Bị bệnh, già ốm
8 Điểu Nhâm BGP 2 1 230        50          11.500   > 12 Già gầy ốm
9 Điểu Dũng BGP 2 1 280        50          14.000   > 12 Già gầy ốm
10 Điểu Blơ BGP 2 1 200        50          10.000   > 12 Già gầy ốm
11 Điểu Beo Đắk U 1 206        50          10.300   > 12 Già gầy ốm
12 Điểu Bom Hai Căn 1 230        50          11.500   > 12 Già gầy ốm
13 Điểu Sê Hai Căn 1 230        50          11.500   > 12 Già gầy ốm
14 Điểu Sơn Hai Căn 1 224        50          11.200   > 12 Già gầy ốm
15 Điểu Giăng Hai Căn 1 230        50          11.500   > 12 Già gầy ốm
16 Điểu Tôn Hai Căn 1 200        50          10.000   > 12 Già gầy ốm
Tổng cộng   16 3.470        173.500      
III. Xã Đắk Ơ, Bù Gia Mập
1 Điểu Ngên Bù Bưng 2 238        50          11.900   > 12 Già,Gầy
        195        50            9.750   > 12 Quá già, gầy
2 Điểu Minh Bù Bưng 1 209        50          10.450   > 12 Già gầy ốm
3 Điểu Thị Điệp   1 257        50          12.850   2  
4 Quất Chân Wất Bù Bưng 1 187        50            9.350   > 12 Già gầy ốm
5 Điểu Huy Bù Bưng 2 322        50          16.100   > 12 Già
      (♂) 290        50          14.500   > 12 Già
6 Điểu Nhớ Bù Bưng 1 210        50          10.500   > 12 Già gầy ốm
7 Điểu Lanh Bù Khơn 1 257        50          12.850   > 12 Già gầy ốm
8 Điểu Sang Bù Khơn 2 276        50          13.800   > 12 Già gầy ốm
        250        50          12.500   > 12 Già gầy ốm
9 Điểu Gấp Bù Khơn 1 300        50          15.000   > 10 Gầy
10 Điểu Pá Thôn 3 2 185        50            9.250   > 12 Già gầy ốm
        257        50          12.850   > 12 Già gầy ốm
11 Thị Mơn Thôn 4 1 280        50          14.000   > 8 Gầy
Tổng cộng   15 3.713        185.650      
IV. Xã Đăng Hà, Bù Gia Mập
1 Lương Hải Hòa Thôn 1 1 300        55          16.500   > 8  
2 Lý Hoàng Dược Thôn 1 1 280        50          14.000   >10 Gầy
3 Vi Văn Tuyển Thôn1 2 257        50          12.850   >8 Gầy
        280        55          15.400   > 8  
4 Triệu Văn Thạc Thôn 1 2 320        55          17.600   >10  
        330        55          18.150   >10  
6 Vương Văn Tiến Thôn 2 2 280        55          15.400   >8  
        290        55          15.950   >10  
7 Hà Văn Thanh Thôn 2 1 257        50          12.850   >10  
8 Luân Văn Giáp Thôn 2 2 280        55          15.400   >10  
        267        50          13.350   >12 Gầy
9 Vi Văn Cư Thôn 3 1 285        50          14.250   >10 Gầy
10 Hoàng Thị Lợi Thôn 3 1 303        55          16.665   >10  
11 Hoàng Thị Nhung Thôn 3 1 300        55          16.500   >8  
12 Phan Văn Khắc Thôn 3 1 315        55          17.325   >8  
13 Chu Văn Giang Thôn 3 1 320        55          17.600   >8  
14 Tống Văn Đồng Thôn 4 2 280        55          15.400   >10  
        280        55          15.400   >10  
15 Lương Văn Hợp Thôn 4 1 280        55          15.400   >10  
16 Triệu quang Chiếu Thôn 4 1 330        55          18.150   >12  
17 Lâm Thị Kim Thôn 5 1 315        55          17.325   >10  
18 Lục Văn Hoàn Thôn 5 1 309        55          16.995   >8  
19 Đinh Văn Dãy Thôn 5 1 309        55          16.995   >12  
20 Ngô Văn Đông Thôn 5 1 282        55          15.510   >8  
21 Dương Văn Thẳng Thôn 5 1 305        55          16.775   >8  
22 Lương Văn Cường Thôn 5 1 270        55          14.850   >8  
23 Hà Văn Tuyến Thôn 6 2 280        55          15.400   >10  
        285        50          14.250   >10 Gầy
      01(♂) 300        50          15.000   >12 Gầy
24 Nông Văn Hải Thôn 6 01(♂) 290        50          14.500   >12 Gầy
25 Nguyễn Duy Hùng Thôn 6 2 290 55        15.950   >8  
        270        50          13.500   >10 Gầy
Tổng cộng   33 9.339        501.190      
Cộng I + II+III+IV      983.190      
 3. Giá khởi điểm: 983.190.000 đồng (Chín trăm tám mươi ba triệu, một trăm chín mươi ngàn đồng)
4. Tiêu chí lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá:
- Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.
- Có phương án đấu giá hiệu quả.
- Có đội ngũ đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín.
- Có mức thù lao dịch vụ phù hợp.
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ tư pháp công bố.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
- Thời gian nhận hồ sơ là trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày 21/10/2019 đến ngày 25/10/2019.
- Đia điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước. Địa chỉ: Đường Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
6. Hồ sơ đăng ký tham gia:
- Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá.
- Số lượng hợp đồng đấu giá thành công trong thời gian gần đây.
- Số lượng đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên).
Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước thông báo đến các tổ chức có chức năng, điều kiện tham gia nộp hồ sơ quan tâm để lập thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản theo quy định./.

Tác giả bài viết: Lê Thị Tha

Nguồn tin: Trung tâm dịch vụ NN tỉnh

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 9 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 28 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 143 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 75 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 59 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 114 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 103 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 111 | down : 27
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 107 | down : 73

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....