Kỹ thuật nhân giống mắc ca bằng phương pháp ghép

Kỹ thuật nhân giống mắc ca bằng phương pháp ghép

Ở Việt Nam, cây mắc ca được trồng khảo nghiệm từ năm 2002 tại một số vùng, sinh thái. Trên cơ sở kết quả điều tra, nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy hoạch vùng phát triển cây mắc ca thích hợp tại các tỉnh vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. Ngày 24/9/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3697/QĐ-BNN-TCLN hướng dẫn kỹ thuật...

Xem tiếp...

Ảnh minh họa

Bình Phước lập quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng đến năm 2020

Nhằm quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững rừng đặc dụng, sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan, văn hóa, lịch sử, dịch vụ môi trường; huy động sự tham gia của các thành phần kinh tế trong và ngoài nước vào các hoạt động bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng; góp phần cải thiện đời sống của người dân sống trên vùng đệm các khu rừng đặc dụng.Đồng thời, đảm bảo an ninh quốc phòng và kinh tế - xã hội vùng biên giới.

Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Ngày 16/8/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1445/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thủy sản đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nội dung tóm tắt như sau:

Tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp sẽ góp phần nâng cao hiệu quả năng lực cạnh tranh của cả nước

Theo đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp vừa được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát phê duyệt tại Quyết định số 1565/QĐ –BNN – TCLN ngày 08/7/2013, diện tích đất lâm nghiệp của Việt Nam đến năm 2020 đạt khoảng 16,2-16,5 triệu ha, trong đó rừng sản xuất là 8,13 triệu ha, rừng phòng hộ 5,84 triệu ha và rừng đặc dụng 2,27 triệu ha.

Thủ tướng phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Theo Quyết định số 899/QĐ-TTg ngày 10/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định rõ tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong các lĩnh vực: Trồng trọt; chăn nuôi; thuỷ sản; lâm nghiệp; sản xuất muối; phát triển công nghiệp chế biến và ngành nghề nông thôn.

 

Thông báo

 • Thông báo giải thể Chi cục Phát triển nông thôn

  tải về

  view : 84 | down : 83
 • Thông báo giao ban khối nông nghiệp tháng 8/2018

  tải về

  view : 64 | down : 40
 • Thông báo họp giao ban tháng 02/2018

  tải về

  view : 267 | down : 139
 • Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  tải về

  view : 203 | down : 92
 • Thông báo kết luận giao ban Sở tháng 01/2018

  tải về

  view : 219 | down : 70
 • Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở

  tải về

  view : 262 | down : 101
 • Chuơng trình phúc lợi cho công đoàn viên

  tải về

  view : 221 | down : 66
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 227 | down : 58
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 236 | down : 58
 • Kết quả kiểm tra phân loại, đánh giá cơ sở kinh doang thức ăn chăn nuôi năm 2017

  tải về

  view : 243 | down : 44

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh

....