Kết quả bộ chỉ số theo dõi, đánh giá NS&VSMT nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015,2016

Thứ ba - 08/11/2016 13:57
Ngày 31/10/2016 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2759/QĐ-UBND về việc công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước năm 2015, 2016 (gọi tắt là Bộ chỉ số) với 8 chỉ số và 20 chỉ tiêu như sau:
STT Chỉ số Nội dung Kết quả năm 2015, 2016
1 Chỉ số 1 1A Tỷ lệ số dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh 92,19%
1B Tỷ lệ người nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh 55,67%
2 Chỉ số 2 2 Tỷ lệ người dân sử dụng nước đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/Bộ Y tế 53,37%
3 Chỉ số 3 3A Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu 93,69%
3B Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh 78,83%
3C Tỷ lệ hộ gia đình nghèo nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh 49,14%
3D Số nhà tiêu hợp vệ sinh tăng thêm trong 2 năm 4.034 nhà tiêu
4 Chỉ số 4 4A Tỷ lệ trường học có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh 94,7%
4B Tỷ lệ trường học có nước hợp vệ sinh 94,94%
4C Tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh 96,87%
5 Chỉ số 5 5A Tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh 98,9%
5B Tỷ lệ trạm y tế có nước hợp vệ sinh 98,9%
5C Tỷ lệ trạm y tế có nhà tiêu hợp vệ sinh 98,9%
6 Chỉ số 6 6 Tỷ lệ hộ gia đình có chuồng trại gia súc hợp vệ sinh 63,3%
7 Chỉ số 7 7A Số người được sử dụng nước theo thiết kế từ các công trình cấp nước tập trung được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm 1.700 người
7B Số người được sử dụng nước theo thực tế từ các công trình cấp nước tập trung được xây mới, cải tạo, nâng cấp trong năm 1.081 người
8 Chỉ số 8 8 Tỷ lệ hiện trạng hoạt động các công trình cấp nước tập trung:  
8A Bền vững 30%
8B Trung bình 53%
8C Kém hiệu quả 11%
8D Không hoạt động 6%
Bộ chỉ số được thực hiện đồng bộ từ công tác thu thập thông tin, tổng hợp các biểu mẫu về cấp nước và vệ sinh môi trường nông thôn từ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh. Số liệu của Bộ chỉ số là cơ sở để xây dựng mục tiêu và chỉ đạo thực hiện Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Lan Phương

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 16 | down : 7
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 24 | down : 11
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 34 | down : 24
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 147 | down : 19
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 14
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 13
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 35
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 107 | down : 43
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 29
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 76

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....