Những nội dung chính của Đề án kiện toàn Chi cục Kiểm lâm

Thứ sáu - 22/06/2018 14:58
Với mục tiêu sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của Chi cục Kiểm lâm tỉnh theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm biên chế hỗ trợ, phục vụ tại Chi cục, các đầu mối bên trong tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ. Đảm bảo theo nguyên tắc “bốn giảm - bốn tăng”, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 phê duyệt đề án thí điểm kiện toàn Chi cục Kiểm lâm với những nội dung chính như sau:
1. Đối với các phòng thuộc Chi cục Kiếm lâm
- Hợp nhất 03 Phòng: Hành chính, Tổng hợp; Tổ chức, Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng; Thanh tra, Pháp chế thành Phòng Hành chính và Pháp chế.
- Giữ nguyên tổ chức, bộ máy và điều chỉnh, bổ sung chức năng nhiệm vụ cho Phòng Quản lý, bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên và Phòng Sử dụng và Phát triến rừng.
2. Đối với các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm
- Giải thể Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Bình Long - Hớn Quản.
+ Những nhiệm vụ về quản lý trong khai thác, chế biến, kinh doanh lâm sản và động vật hoang dã do Chi cục Kiểm lâm thực hiện hoặc ủy quyền thực hiện
- Sáp nhập Hạt Kiểm lâm liên huyện, thị xã Phước Long - Phú Riềng và Hạt Kiêm lâm Bù Giai Mập để thành ỉập Hạt kiểm lâm liên huyện, thị xã Bù Gia
Mập-Phước Long. Việc tổ chức chức năng, nhiệm vụ kiểm lâm tại huyện Phú Riềng giao cho Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng thực hiện.
- Hợp nhất 02 Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng (số 01 và 02) thành Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng chống cháy rừng.
- Giữ nguyên tổ chức, bộ máy các Hạt Kiểm lâm huyện: Bù Đăng, Đồng Phú, Bù Đốp và Lộc Ninh.
3. Số lượng biên chế sau khi kiện toàn Chi cục Kiểm lâm:
- Số lượng biên chế: 89 người giảm 10 biên chế so với số lượng biên chế được giao.
- Hợp đồng theo Nghị định 68: 10 người, phục vụ lái xe ô tô và ca nô chuyên dùng phục vụ công tác bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng (giảm 02 người so với số hợp đồng lao động được giao).
- Định suất lao động: 01 người.
- tinh giản biên chế theo lộ trình đã đề ra.
- Đối với các chức danh lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm sau sắp xếp không giữ chức vụ như trước đây, được hưởng phụ câp chức vụ đên khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định.
- Đối với các trường hợp dôi dư do sắp xếp bộ máy, được đảm bảo các chính sách, chế độ hỗ trợ theo quy định.
UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm tổ chức thực hiện đề án.
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 3 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 16 | down : 7
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 11
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 34 | down : 24
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 146 | down : 19
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 14
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 13
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 35
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 43
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 29
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 76

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....