Kỹ thuật nhân giống mắc ca bằng phương pháp ghép

Kỹ thuật nhân giống mắc ca bằng phương pháp ghép

Ở Việt Nam, cây mắc ca được trồng khảo nghiệm từ năm 2002 tại một số vùng, sinh thái. Trên cơ sở kết quả điều tra, nghiên cứu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã quy hoạch vùng phát triển cây mắc ca thích hợp tại các tỉnh vùng Tây Bắc và Tây Nguyên. Ngày 24/9/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Quyết định số 3697/QĐ-BNN-TCLN hướng dẫn kỹ thuật...

Xem tiếp...

Những nội dung chính của Đề án kiện toàn Chi cục Thủy lợi

Thứ tư - 11/07/2018 10:49
Ngày 03/7/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND phê duyệt Đề án kiện toàn Chi cục Thủy lợi trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với những nội dung cụ thể như sau:
1. Mục tiêu Đề án.
 a) Sắp xếp; kiện toàn tổ chức, bộ máy, biên chế của Chi cục Thủy lợi theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm biên chế hỗ trợ, phục vụ tại Chi cục, các đầu mối bên trong tránh chồng chéo chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo theo nguyên tắc “bốn giảm - bốn tăng”.
 b) Hằng năm, đảm bảo giảm ít nhất 2,5% biên chế hành chính so với biên chế được giao năm 2018.
 2. Nội dung kiện toàn của Đề án
 a. Về chức năng, nhiệm vụ:
 - Bổ sung thêm toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triến nông thôn (do giải thế) chọ Chi cục Thủy lợi tiếp tục thực hiện.
- Bổ sung thêm nhiệm vụ cho Chi cục Thủy lợi từ Chi cục Phát triển nông thôn (do giải thể), gồm các nội dung sau:
+ Tham mưu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình UBND tỉnh chủ trương xây dựng các chương trình, dự án về bố trí dân cư, di dân tái định cư các công trình thủy lợi, thủy điện; bố trí ổn định dân cư các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, khu rừng đặc dụng, di cư tự do.
+ Thẩm định các chương trình dự án liên quan đến bố trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn; xây dựng hạ tầng nông thôn khu tái định cư; thực hiện dự án điều tra cơ bản và thiết kế quy hoạch về bố trí dân cư thuộc thẩm quyền.
+ Hướng dẫn, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện công tác định canh, bô trí dân cư, di dân tái định cư trong nông thôn theo quy định.
+ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển cơ điện nông nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Đối với cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và không quá 2 Phó Chi cục trưởng.
- Các phòng trực thuộc, gồm 02 phòng, cụ thể như sau:
+ Phòng Quản lý công trình và phòng chống thiên tai.
+ Phòng Nghiệp vụ tổng hợp.
Phòng có từ 05 đến dưới 09 biên chế thì bố trí 01 Trường phòng và 01 Phó Trưởng phòng; Phòng có từ 10 biên chế trờ lên thì bố trí 01 Trường phòng và 02 Phó Trưởng phòng.
- Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thường, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Chi cục trưởng, Phó Chi cục trường; Trường phòng, Phó Trường phòng được thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quàn lý cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đã được ƯBND tỉnh ban hành.
3. Số lượng biên chế và chính sách sau khi kiện toàn
- Số lượng biên chế: 15 biên chế (tăng 04 biên chế so với số lượng biên chế được giao, do chuyển nhiệm vụ và biên chê từ Phòng Quản lý xây dựng công trình thuộc Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Chi cục Phát triển nông thôn về).
- Hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 02 người (giảm 01 người so với sô hợp đồng lao động được giao).
- Lộ trình thực hiện tinh giản biên chế của Chi cục Thủy lợi thực hiện theo Kết luận số 195-KL/TU ngày 23/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại phiên họp thứ 5 ngày 12/4/2018. Trong đó, từ nay đến năm 2021, mỗi năm đảm bảo giảm ít nhất 2,5% biên chế hành chính so với biên chế được giao năm 2018; giảm ít nhất 35% chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP so với năm 2017, đến năm 2020 không còn hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP.
 - Đối với các chức danh lãnh đạo sau khi sắp xếp không còn giữ chức vụ, được hường phụ cấp chức vụ đến khi hết thời hạn bổ nhiệm theo quy định.
 - Đối với các trường hợp dôi dư do sắp xếp bộ máy thực hiện tinh giản, được hưởng các chính sách, chế độ hỗ trợ theo quy định.
         

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo giải thể Chi cục Phát triển nông thôn

  tải về

  view : 84 | down : 83
 • Thông báo giao ban khối nông nghiệp tháng 8/2018

  tải về

  view : 64 | down : 40
 • Thông báo họp giao ban tháng 02/2018

  tải về

  view : 267 | down : 139
 • Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  tải về

  view : 203 | down : 92
 • Thông báo kết luận giao ban Sở tháng 01/2018

  tải về

  view : 219 | down : 70
 • Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở

  tải về

  view : 262 | down : 101
 • Chuơng trình phúc lợi cho công đoàn viên

  tải về

  view : 221 | down : 66
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 227 | down : 58
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 236 | down : 58
 • Kết quả kiểm tra phân loại, đánh giá cơ sở kinh doang thức ăn chăn nuôi năm 2017

  tải về

  view : 243 | down : 44

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh

....