Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Thứ sáu - 24/06/2016 03:04
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí”, với sự quyết tâm, nỗ lực của của hệ thống chính trị cùng với sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân, công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định.
Trong đó nhiều vụ án, vụ việc vi phạm về tham nhũng, lãng phí đã được phát hiện và xử lý theo đúng quy định của pháp luật, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
Song trong suốt quá trình triển khai thực hiện, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí vẫn còn bộc lộ một số hạn chế nhật định cần quan tâm như: Công tác tuyên truyền, phổ biến chưa được thường xuyên, liên tục, ở một số ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn biểu hiện mang tính hình thức, việc triển khai các giải pháp phòng ngừa chưa đồng bộ, công tác xử lý chưa kịp thời; một số vụ án từ khi phát hiện đến khi khởi tố, đieu tra, truy tố, xét xử còn chậm tổ chức hoạt động của Thanh tra nhân dân còn mang tính hình thức, thiếu chủ động chưa vụ án, vụ việc nào được phát hiện qua công tác kiểm tra nội bộ.
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong thời gian tới Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 09-CT/TU
ngày 
15/6/2016 yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các sở, ban, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tiếp tục nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.
2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, gắn với việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Đề án phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng bộ tỉnh Bình Phước.
3. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhóm giải pháp phòng ngừa theo đúng tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Luật phòng, chống tham nhũng. Lấy phương châm phòng ngừa là chính, trọng tâm là nhũng lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy rạ tiêu cực như: trong quan hệ giao dịch, duyệt, cấp, xin cho, quản lý đầu tư mua săm công, dự án có vôn đâu tư xâv dựng lòn, thu chi ngân sách, tín dụng ngân hàng và công tác cán bộ. Đây mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục đầu tư.
4. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án tham nhũng; thực hiện kịp thời, đồng bộ cả về kỷ luật đảng, hành chính, kinh tê, hình sự. Tăng cường sự phối hơp chặt chẽ hơn nữa giữa các cơ quan tô tụng đê có hướng giải quyêt dứt điểm các vụ án tham nhũng phức tạp kéo dài, nhất là các vụ việc, vụ án được dư luận xã hội quan tâm.
5. Xây dựng, rà soát điều chỉnh, bổ sung, tiếp tục thực hiện ký kết quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong khối nội chính Tỉnh ủy, ủy ban Mặt trận Tổ quôc Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan để phối hợp chặt chẽ trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; định kỳ sơ, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện quy chể.
6.  Mặt trận Tô quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tăng
cường giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giám sát hoạt động của các cơ quan có chức năng phòng, chống tham nhũng; giám sát cán bộ, đảng viên sinh hoạt ở nơi cư trú; có biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân; đẩy mạnh, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về phòng chống tham nhũng đến đoàn viên hội viên và nhân dân.   
7.  Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, các huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy cụ thê hóa, tô chức triên khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; chỉ đạo các đơn vị địa phương tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tránh chông chéo, hình thức; làm tôt hơn nữa công tác đâu tranh, phòng ngừa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm tham nhũng, lãng phí; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo đúng quy định./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Quang

Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 01.2021 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 29 | down : 11
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Tân sửu 2021

  tải về

  view : 30 | down : 20
 • Thông báo phương thức, thủ đoạn mới của trộm cắp tài sản

  tải về

  view : 24 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 54 | down : 15
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 50 | down : 20
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 64 | down : 34
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 167 | down : 24
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 97 | down : 18
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 78 | down : 19
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 138 | down : 43

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....