Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày 05/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/1/1975–06/1/2021) và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

Xem tiếp...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội ở tỉnh Bình Phước trong tình hình hiện nay

Thứ sáu - 19/08/2016 14:20
Trong những năm qua, công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nền nếp, cơ bản đánh giá được tình hình tâm trạng, tư tưởng của các tầng lớp nhân dân, phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
         Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội; một số dự án trọng điểm trước khi ban hành hoặc sau một thời gian thực hiện đã không tiến hành điều tra, nắm bắt dư luận xã hội; trong điều tra dư luận xã hội có lúc chưa bảo đảm tính đại diện của các tầng lớp nhân dân nên độ tin cậy của thông tin chưa cao, thiếu tính phát hiện, dự báo...
          Để tạo chuyển biến thật sự rõ rệt trong việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội, ngày 11/8/2016
 Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thế nhân dân các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau :   
          1. Quán triệt, thực hiện nghiêm túc Kết luận số 100-KL/TW ngày18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 21/3/2016 của Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 100-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.
          2. Công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo công tác này; đồng thời phải sử dụng kết quả nghiên cứu, nắm bắt dư luận xã hội trong quá trình lãnh đạo, quản lý. Chỉ đạo điều tra, nắm bắt dư luận xã hội ừước khi xây dựng, ban hành và trong quá trình tổ chức triển khai, đánh giá kết quả thực hiện các dự án, đề án trọng điểm và các chính sách phát triển của địa phương,
          3. Đội ngũ cộng tác viên về dư luận xã hộỉ ở cấp tỉnh và cấp huyện. Thực hiện các cuộc điều tra dư luận xã hội theo quy định và công bố kết quả điều tra theo thẩm quyền.      
          4. Tăng cường thông tin, định hướng dư luận xã hội, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, bức xúc của nhân dân, để góp phần tạo nên dư luận xã hội tích cực, có sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đây là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội các cấp và của các cơ quan báo chí truyên thông...        
          5. Lắng nghe dư luận xã hội, không bỏ qua bất kỳ mông tin dư luận xã hội nào, kê cả các luông dư luận xã hội trái chiêu, tiêu cực để kịp thời giải quyết, tuyên truyền, định hướng dư luận.         
          Tại Chỉ thị này Tỉnh ủy cũng giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý mọi hoạt động của công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu, định hướng dư ỉuận xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao chất lượng, tính khoa học, độ tin cậy của kết quả điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xằ hội, bám sát thực tiên địa phương, đặc biệt chú ý đến tính phát hiện, dự báo tình-hình diễn biến dư luận xã hội để đề xuất với cấp ủy, chính quyền các cấp./.
     

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Quang

Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 9 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 28 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 143 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 75 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 59 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 113 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 103 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 111 | down : 27
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 107 | down : 73

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....