Thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước

Thứ hai - 30/07/2018 14:31
Trên cơ sở hợp nhất: Phòng Thủy sản, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Trung tâm Khuyến nông và Trung tâm Thủy sản, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 25/7/2018 thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
2. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, được dự toán kinh phí để hoạt động và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.
3. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
4. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trung tâm
  Lãnh đạo Trung tâm: Trung tâm do Giám đốc điều hành và có không quá hai (02) Phó Giám các phòng chuyên môn, bộ phận nghiệp vụ, gồm có:
- Phòng Nghiệp vụ-Tổng hợp;
- Phòng Kỹ thuật cây trồng, vật nuôi;
- Trạm Chẩn đoán, xét nghiệm;
- Trại Giống cây trồng và vật nuôi.
Việc bố trí chức danh lãnh đạo phòng, trạm, trại theo tiêu chí: Đủ 10 biên chế trở lên được bố trí 01 cấp trưởng và không quá 02 cấp phó; từ 5-9 biên chế sẽ bố 01 cấp trưởng và 01 cấp phó; dưới 5 biên chế chĩ được bố trí cấp trưởng, không bố trí cấp phó.
 Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm; Trường phòng, Phó Trưởng phòng; Trạm trường, Phó Trạm trưởng; Trại trưởng, Phó Trại trưởng thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được UBND tỉnh ban hành.
5. Biên chế
 - Biên chế của Trung tâm thuộc biên chế sự nghiệp, số lượng người làm việc của Trung tâm được giao ừên cơ sở Đê án vị trí việc làm găn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động vả nãm trong tông biên chê sự nghiệp của Sở được UBND tỉnh giao.
- Giám đốc Trung tâm được ký hợp đồng lao động để thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ công của đơn vị. Việc ký kết hợp đồng lao động phải được Giám đốc Sở chấp thuận bằng văn bản và thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động hiện hành. Tiền lương, tiền công và chế độ, chính sách đối với người lao động hợp đồng được chi trả từ nguồn thu sự nghiệp.
6. Cơ chế hoạt động: Trung tâm hoạt động theo cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập được quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy đinh cợ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập yà Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang

Nguồn tin: (Tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 12 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 21 | down : 9
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 31 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 77 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 105 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 115 | down : 28
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 110 | down : 73

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....