Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày 05/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/1/1975–06/1/2021) và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

Xem tiếp...

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017

Thứ ba - 07/03/2017 08:16
Để ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhiễm vi rút cúm gia cầm A/H7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm khác xâm nhiễm, đồng thời làm giảm thiểu mật độ lưu hành vi rút cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh và các chủng vi rút khác nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và vật nuôi trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu thực hiện một số nội dung sau:
1. Phát động “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017” trên địa bàn toàn tỉnh, nhằm chủ động tiêu diệt mầm bệnh theo hướng dẫn tại Phụ lục 08 ban hành kèm theo Thông‘tư số 07/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/5/2016 cua Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật trên cạn, nội dung chi tiết và hình thức thực hiện như đã áp dụng trong các lần vệ sinh, tiêu độc khử trùng trước đây, với một số nội dung chính cụ thể:
- Những trại chăn nuôi gia súc, gia cầm tập trung; cơ sở giết mổ động vật tập trung tự lo vật tư, kinh phí, tổ chức thực hiện theo sự giám sát của ƯBND cấp xã và Trạm Chăn nuôi - Thú y.
- Các xã, phường, thị trấn tổ chức các đội phun thuốc tiêu độc khử trùng cho khu vực chăn nuôi hộ gia đình, chợ có buôn bán động vật sống, khu nhốt giữ động vật, sản phẩm động vật nhập lậu, kinh phí nhà nước chi trả. Đối với hộ gia đình chăn nuôi nhố lẻ nhà nước hỗ trợ thực hiện phun xịt tiêu độc khử trùng 01 lần/tháng; đối với chợ buôn bán kinh phí nhà nước đảm bảo thực hiện phun xịttiêu độc khử trùng 30 ngày/tháng. Việc phun khử trùng chỉ được thực hiện sau khi đã được vệ sinh cơ giới như quẻt dọn, cọ, rửa,... do chủ hộ thực hiện.
- UBND các xã biên giới chỉ đạo bố trí hố sát trùng tại khu vực đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn quản lý.
- Tại cửa khẩu biên giới: Trạm kiểm địch động vật cửa khẩu (nếu không có Trạm kiểm dịch động vật thì Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện đóng trên địa bàn) chủ động phối hợp với Ban quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng. Đồng thời, tổ chức vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển dộng vật, sản phẩm động vật đi qua các cửa khẩu.
2. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị xã:
- Xây dựng kế hoạch và phối họp Chi cục Chăn nuôi - Thú y thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017” trên địa bàn quản lý.
- Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện, thị xã phối họp UBND cấp xã rà soát sô chợ buôn bán, sô hộ chăn nuôi; diện tích thực hiện tiêu độc khử trùng để đăng ký Chi cục Chăn nuôi - Thú y số lượng hóa chất, vật tư bảo hộ lao động phục vụ cho tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện, thị xã.
- Bố trí kinh phí để Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện, thị xã tổ chức thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017” trên địa bàn quản lý.
Đảm bảo kinh phí trả công tiêu độc khử trùng; mua xăng để sử dụng máy tiêu độc hoặc thuê máy tiêu độc sát trùng, xăng xe máy cho người đi tiêu độc; kinh phí kiêm tra, giám sát; kinh phí tuyên truyên câp huyện và chi phí khác có liên quan thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi theo Kế hoạch số 289/KH-UBND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh
- Báo cáo kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017 trên địa ban quản lý về Sở Nông nghiệp và PTNT (thông qua Chi cục Chăn môi - Thú y) để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh theo quy định.     
3. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và PTNT:
- Phối hợp, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017 trên địa bàn quản lý.
- Xây dựng dự toán kinh phí thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trủng đợt 1 năm 2017 thuộc phần ngân sách tỉnh đảm bảo gửi Sở Tài chính thẩm định tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết.
- Tổ chức mua sắm, phân bổ hóa chất, vật tư bảo hộ lao động theo đăng ký của Trạm Chăn nuôi - Thú y huyện, thị xã.
- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017” trên địa bàn tĩnh.
“ Tổng hợp kết quả thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
4. Trách nhiệm của Sở Tài chính:
Tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí nguồn kinh phí cho Chi cục Chăn nuôi - Thú y để mua hóa chất, trang bị vật tư bảo hộ lao động; kinh phí kiểm tra, giám sát và tuyên truyền cấp tỉnh thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
5. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các thành viên:
Chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên các cấp có trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện, thị xã, Chi cục Chăn nuôi - Thú y và UBND cấp xã giám sát, tuyên truyền việc triển khai "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017" đảm bảo đồng bộ, đạt hiệu quả cao nhất.
6. Thủ trưởng các sở, ban ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm phối hợp với Chi cục Chăn nuôi - Thú y triển khai thực hiện "Tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017" trên địa bàn toàn tỉnh.
UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan khẩn trương và nghiêm túc thực hiện tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng đợt 1 năm 2017./.

Tác giả bài viết: Nguyễn Hồng Quang

Nguồn tin: Văn Phòng Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 9 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 28 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 143 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 75 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 59 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 114 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 103 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 111 | down : 27
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 107 | down : 73

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....