Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày 05/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/1/1975–06/1/2021) và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

Xem tiếp...

Đồng Phú tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Thứ tư - 04/11/2015 18:07
Chiều ngày 28/10/2015, UBND huyện Đồng Phú đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, phương hướng và nhiệm vụ giai đoạn 2016-2020. Đồng chí Trần Văn Vinh – CT.UBND huyện kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện chủ trì hội nghị.
Ông Nguyễn Văn Tới-Giám đốc Sở NN & PTNT đã tham dự hội nghị

Ông Nguyễn Văn Tới-Giám đốc Sở NN & PTNT đã tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có đồng chí Hà Văn Thành – Bí thư Huyện ủy, các đồng chí là lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục PTNT, Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh, các đồng chí trong Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện, lãnh đạo UBND các xã, đại diện các ban phát triển nông thôn ấp và các cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Qua 5 năm triển khai, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Đồng Phú đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo. Đến nay, đã hoàn thành mô hình nông thôn mới tại xã Tân Lập; đối với các xã còn lại: Có 05 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, không có xã đạt dưới 07 tiêu chí, dự kiến hết năm 2015, xã Thuận Phú đạt 18 tiêu chí, xã Tân Phước đạt 16 tiêu chí. Một số công trình giao thông trọng điểm đã được đầu tư xây dựng đáp ứng được cơ bản cho nhu cầu đi lại cũng như phục vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn; một số công trình văn hóa ấp đã được xây dựng, sửa chữa, nâng cấp, bước đầu đã đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng nông thôn; cơ sở vật chất trường học các cấp được cải tạo, nâng cấp và sửa chữa hàng năm đảm bảo cho việc dạy và học trên địa bàn; thu nhập của người dân đang từng bước được nâng lên, có 50% số xã đạt tỷ lệ hộ nghèo dưới mức 3% và 30% số xã đạt thu nhập bình quân đầu người trên 30 triệu đồng/người/năm; công tác tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới đã được triển khai trong toàn hệ thống chính trị và trong mọi tầng lớp nhân dân. Cụm từ xây dựng nông thôn mới đã trở nên quen thuộc, gần gũi hơn, người dân có ý thức trách nhiệm hơn với các nội dung tiêu chí thực hiện chương trình.
Bộ mặt nông thôn đã có nhiều thay đổi tích cực, cơ sở hạ tầng nông thôn đã được đầu tư và nâng cấp góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đang từng bước được nâng lên. Một số tiêu chí đạt kết quả cao như: Tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 3 về thủy lợi, tiêu chí số 8 về bưu điện đạt 100%; tiêu chí số 12 về tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, tiêu chí số 15 về y tế, tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiêu chí số 19 về an ninh trật tự xã hội đạt 90%; bình quân chung đạt 10,7 tiêu chí/xã.
Năm 2015, Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện đề ra mục tiêu phấn đấu xã Thuận Phú hoàn thành 19/19 tiêu chí, không có xã đạt dưới 7 tiêu chí, bình quân đạt 12,7 tiêu chí/xã; trong đó chú trọng tập trung đầu tư các công trình hạ tầng nông thôn phục vụ trực tiếp cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, ưu tiên thực hiện các công trình giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả, đầu tư có trọng điểm các mô hình sản xuất theo hướng an toàn sinh học, mang tính bền vững.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, huyện Đồng Phú còn gặp nhiều khó khăn, thách thức: Xuất phát điểm của một số xã còn thấp, cơ sở hạ tầng nông thôn thiếu đồng bộ; khối lượng đầu tư nhiều trong khi nguồn lực bố trí hàng năm còn hạn chế. Một số cây trồng nông sản chủ lực như cao su, điều thì giá cả không ổn định, thời tiết biến đổi bất thường dẫn đến năng suất thấp; do đó, đã làm ảnh hưởng đến đời sống thu nhập của người dân. Tỷ lệ hộ nghèo ở một số xã còn cao, điều kiện giao thông đi lại, điện sinh hoạt, giáo dục và y tế ở một số ấp đặc biệt khó khăn chưa đảm bảo.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tới – Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đã ghi nhận những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời nhấn mạnh: Trong tổ chức thực hiện cần có giải pháp cụ thể, kế hoạch, lộ trình chi tiết; thực hiện với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhất là ở cấp cơ sở; thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn, rà soát đánh giá các tiêu chí nông thôn mới để tạo sự chủ động.
Tại hội nghị, sau khi nghe các xã báo cáo những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Chương trình, đồng chí Hà Văn Thành – Bí thư Huyện ủy đã phát biểu chỉ đạo:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; đẩy mạnh phong trào “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho khu vực nông nghiệp, nông thôn.
            2. Phổ biến các tài liệu hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới đến tận người dân để người dân hiểu vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của mình trong xây dựng nông thôn mới.
            3. Đẩy mạnh ứng dụng các khoa học kỹ thuật trong phát triển sản xuất nông nghiệp, nâng cao chất lượng giống cây trồng, vật nuôi và gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; tránh tình trạng độc canh trên một cây trồng, lựa chọn nhiều mô hình cây trồng, vật nuôi phù hợp.
            4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung ương, tỉnh; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông, lâm nghiệp, sử dụng nguyên lệu đầu vào từ sản phẩm nông nghiệp trên đị bàn và thu hút lao động ở nông thôn.
            5. Tiếp tục phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu phục vụ sản xuất, dân sinh. Ưu tiên phát triển hạ tầng kỹ thuật như hệ thống giao thông, thủy lợi, điện nông thôn….
            6. Tiếp tục củng cố hệ thống chính trị vững mạnh, góp phần xây dựng xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.
            7. Sau Hội nghị, các cấp, các ngành phải xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm và cho cả giai đoạn 2016-2020, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra tại Hội nghị.
            Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh – Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu: Các thành viên trong Ban Chỉ đạo nông thôn mới tăng cường công tác kiểm tra giám sát và hướng dẫn các xã; các ngành của huyện phối hợp với các đoàn thể đẩy mạnh công tác vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở, tập trung thực hiện hoàn thành tiêu chí về nhà ở đối với xã Tân Tiến và Tân Phước; cần xem Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên để từ đó có sự lãnh đạo chỉ đạo thực hiện Chương trình xuyên suốt và đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã; thường xuyên củng cố hệ thống chính trị cấp cơ sở, nâng cao năng lực điều hành quản lý của Ban quản lý đề án nông thôn mới cấp xã trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với những tiêu chí đã đạt tiếp tục duy trì, củng cố hoàn thiện và không ngừng phấn đấu cho mục tiêu phát triển bền vững nông thôn.
            Nhân dịp này, UBND huyện đã trao Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện cho 05 tập thể và 08 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015./.

Tác giả bài viết: Phạm Thị Hiền-Phòng NN&PTNT huyện Đồng Phú

Nguồn tin: Sở NN &PTNT

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 9 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 28 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 143 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 75 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 59 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 112 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 103 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 111 | down : 27
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 107 | down : 73

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....