Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 8 nhiệm kỳ 2018 – 2023 Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT

Thứ năm - 02/07/2020 08:41
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Chương trình hoạt động công đoàn năm 2020, nhằm đánh giá kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng thời đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT trong giữa nhiệm kỳ 2018 – 2023, sáng ngày 26/6/2020, Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành (mở rộng) lần thứ 8 nhiệm kỳ 2018 – 2023.
Tham dự có đồng chí Lê Thị Ánh Tuyết - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí ủy viên BTV, ủy viên BCH, ủy viên UBKT, Ban nữ công, Ban văn thể Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT; cùng các đồng chí là Chủ tịch, Phó chủ tịch, UV.BCH các công đoàn trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt - Ủy viên Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì hội nghị.
Hội nghị lần này đã đánh giá cụ thể, chi tiết các nội dung hoạt động công đoàn trong 6 tháng đầu năm 2020. Nhìn chung, hầu hết CCVCLĐ trong ngành đã cố gắng khắc phục khó khăn, thực hiện cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020. Đời sống, việc làm của CCVCLĐ tương đối ổn định, các đơn vị đã thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, trang cấp bảo hộ lao động theo quy định. Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn duy trì thực hiện tốt việc tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật trong sinh hoạt “Ngày pháp luật” của cơ quan, đơn vị; có 11/11 cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tổ chức thành công Hội nghị CBCCVC và Hội nghị người lao động và phát động phong trào thi đua năm 2020 đúng tiến độ. Ngay từ Quý I, Công đoàn Sở đã ban hành chương trình công tác nữ công năm 2020 để triển khai thực hiện, chỉ đạo công đoàn các đơn vị tổ chức tọa đàm, họp mặt cho nữ CCVCLĐ ngày 8/3. Các công đoàn trực thuộc tổ chức vui chơi, tặng quà cho các cháu thiếu nhi là con của CCVCLĐ trong ngành nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 01/6; UBKT đã xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các công đoàn đơn vị trực thuộc; thực hiện tuyên truyền vận động đoàn viên ủng hộ quỹ tiếp bước đến trường; tuyên truyền vận động đoàn viên, CCVCLĐ đóng góp ủng hộ phòng chống dịch Covid-19, hạn hán ở các tỉnh Tây Nam bộ và các huyện trong tỉnh với số tiền là 31.490.000 đồng; thực hiện hoạt động tang lễ của ngành, đã đóng góp và chia sẻ đối với gia đình 02 đoàn viên; đã giới thiệu 03 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Ban chấp hành Công đoàn Sở Nông nghiệp và PTNT đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác giáo dục tuyên truyền, các phong trào thi đua; nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và đội ngũ cán bộ công đoàn; Tổ chức lễ tuyên dương học sinh, sinh viên là con của CCVCLĐ thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đạt thành tích trong học tập năm học 2019-2020; Phối hợp với chuyên môn, Đoàn thanh niên tổ chức chăm lo cho con CCVCLĐ nhân Tết Trung thu; tổ chức Hội thao ngành Nông nghiệp và PTNT lần thứ 24, năm 2020; Tổ chức họp mặt nữ CCVCLĐ trong ngành nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Phụ Nữ Việt Nam qua các thời kỳ; tập trung đánh giá phân loại đoàn viên và tổ chức công đoàn các cấp theo quy định. Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Khối trưởng Khối thi đua số 3.
Cũng dịp này, Ban Chấp hành công đoàn Sở đã tiến hành sơ kết nữa nhiệm kỳ 2018-2023 thực hiện Nghị quyết Đại hội V Công đoàn Ngành Nông nghiệp và PTNT. Theo đó, trong nữa nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Sở đã cơ bản thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết tại Đại hội V đề ra như: Đã triển khai thực hiện có hiệu quả theo Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và các Chương trình hành động của Liên đoàn Lao động tỉnh; Thực hiện tốt công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, qua kiểm tra, giám sát thấy hầu hết các đơn vị đều thực hiện tốt các chế độ chính sách như trả lương, thưởng, đóng BHXH, BHYT, BHTN, trang cấp BHLĐ cho CCVCLĐ theo quy định; Tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên và người lao động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn; Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước như phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, gắn với phong trào “thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và PTNT”, “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” góp phần hoàn thành 2 chương trình MTQG “xây dựng nông thôn mới” và “giảm nghèo bền vững” và các phong trào thi đua thường xuyên hàng năm trong đoàn viên và người lao động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh và của đất nước; Chỉ đạo công đoàn các đơn vị luôn quan tâm việc phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; tất cả công chức, viên chức, lao động hợp đồng có đủ tiêu chuẩn đều được tuyên truyền, vận động làm đơn xin gia nhập tổ chức công đoàn, Công đoàn đơn vị đã tổ chức kết nạp đúng quy định; đến nay 100% CCVCLĐ thuộc ngành Nông nghiệp và PTNT là đoàn viên công đoàn. Chỉ đạo BCH công đoàn các đơn vị trực thuộc và Ban Nữ công quần chúng của ngành làm tốt công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị; triển khai Chiến lược Quốc gia về Bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết 6b của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về “Công tác vận động nữ công nhân, lao động trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. UBKT Công đoàn Sở đã tổ chức thực hiện công tác kiểm tra công đoàn theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam,... Đồng thời, đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023, trọng tâm là: Đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” phù hợp thực tiễn của ngành, đơn vị; Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Tiếp tục phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; Nâng cao hiệu quả công tác nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ CCVCLĐ trong tình hình mới; Tăng cường hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; Tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoạt động công đoàn trong tình hình mới, phù hợp thực tiễn của ngành, của tỉnh.
 
UVBTV Đảng ủy Sở, PGĐ Sở Lê Thị Ánh Tuyết phát biểu
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Thị Ánh Tuyết-UVBTV Đảng ủy Sở, PGĐ Sở đã đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Công đoàn Sở đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn Sở sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của tổ chức mình, tiếp tục tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra.
 
     CTCĐ Sở Nguyễn Tuấn Kiệt phát biểu
Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tuấn Kiệt-CTCĐ Sở đã yêu cầu UBKT, Ban nữ công, Ban văn thể của ngành và Ban chấp hành công đoàn các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng nhiệm vụ và kế hoạch, thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung hoàn thành tốt các nội dung trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 đã đề ra, góp phần hoàn thành thắng lợi kế hoạch công tác trong năm 2020. Tiếp tục bám sát mục tiêu, phương hướng của nhiệm kỳ 2018-2023 để triển khai thực hiện tốt các giải pháp để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra.

Tác giả bài viết: Lê Loan

Nguồn tin: Công đoàn Sở

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 14 | down : 5
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 11
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 33 | down : 24
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 18
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 14
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 13
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 35
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 43
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 29
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 75

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....