Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Thị xã Phước Long đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Tối ngày 05/1, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Phước Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng Phước Long (06/1/1975–06/1/2021) và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã Phước Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 2019.

Xem tiếp...

Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2019

Thứ ba - 21/01/2020 10:02
Ngày 16/1, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (PTNT) tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Ban Giám đốc Sở, lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các phòng Nông nghiệp và PTNT, Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp đã tham dự.
Năm 2019, Ngành Nông nghiệp & PTNT Bình Phước triển khai thực hiện kế hoạch với rất nhiều khó khăn thách thức, tuy nhiên, được sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp &PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tích cực chỉ đạo, tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp, bà con nông dân trong tỉnh chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết, linh hoạt thích ứng với diễn biến của thị trường nông sản, chủ động xử lý hạn chế thấp nhất bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Tuyên truyền, hỗ trợ nông dân liên kết sản xuất và sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm... Nên ngành Nông nghiệp Bình Phước đã thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2019, góp phần vào tăng trưởng chung của tỉnh, bảo đảm an sinh xã hội.
Báo cáo tại Hội nghị PGĐ sở Lê Anh Nam cho biết giá trị sản xuất Nông Lâm nghiệp và Thuỷ sản đạt 27.117,68 tỷ đồng tăng 7,52% so với cùng kỳ năm 2018, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (kế hoạch là 5,5%). Trong đó, cơ cấu giá trị nội ngành là: Nông nghiệp 99,49% (trồng trọt chiếm 79,68%, chăn nuôi chiếm 20.06%); Lâm nghiệp 0,14%; Thủy sản 0,37%. Tỷ lệ che phủ rừng và cây lâu năm chung toàn tỉnh: 72,6%, đạt 100% kế hoạch. Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới: hoàn thành 13 xã phấn đấu về đích trong năm 2019, đạt 100% kế hoạch. Tỷ lệ các hộ dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 97,65%, đạt 100,7% kế hoạch. Tổng số hợp tác xã là 124 hợp tác xã và một liên hiệp HTX (trong năm 2019 thành lập mới 31 HTX) đạt 103,3% kế hoạch.
 
PGĐ Sở Lê Anh Nam báo cáo tại Hội nghị
 Cụ thể đối với lĩnh vực trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 34.162 ha, giảm 3.600 ha so với cùng kỳ, đạt 97,7% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 55.974 tấn, giảm 1.602 tấn so với cùng kỳ, đạt 97,1% kế hoạch năm. Nhìn chung, diện tích cây hàng năm giảm do điều kiện thời tiết hạn hán ảnh hưởng đến sản xuất vụ Đông Xuân, đồng thời diện tích cây lâu năm khép tán làm giảm diện tích cây trồng xen, như: mỳ, đậu, bắp… Toàn tỉnh hiện có 423.970 ha cây lâu năm, tăng 3.811 ha so với cùng kỳ, đạt 99,3% kế hoạch năm. Trong đó: Cây điều có 137.368 ha, giảm 807 ha so với cùng kỳ, đạt 97% kế hoạch năm; cây hồ tiêu có 16.855 ha, giảm 132 ha so với cùng kỳ, đạt 107% kế hoạch năm;  cây cao su có 242.014 ha, tăng 3.516 ha so với cùng kỳ, đạt 99,9% kế hoạch năm; cây ca cao 333 ha, giảm 180 ha so với cùng kỳ, đạt 63,5% kế hoạch năm; cây cà phê có 15.034 ha, giảm 469 ha so với cùng kỳ, đạt 94,4% kế hoạch năm; cây ăn quả các loại có 11.795 ha, tăng 1.617 ha so với cùng kỳ, đạt 109,9% kế hoạch năm. Công tác bảo vệ thực vật: đã được các cấp, các ngành quan tâm do đó tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng đều ở mức hại nhẹ ảnh hưởng không đáng kể đến sinh trưởng và phát triển cây trồng. 
Đối với Lĩnh vực Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm và chăn nuôi khác trên địa bàn tỉnh đạt: đàn trâu 13.402 con, so cùng kỳ tăng 2%, đạt 103% kế hoạch năm; đàn bò 39.418 con, so cùng kỳ tăng 3%, đạt 98,4% kế hoạch năm; đàn lợn 883.622 con, so cùng kỳ tăng 7,74%, đạt 104,2% kế hoạch năm; đàn gia cầm 5.590 ngàn con, so cùng kỳ tăng 0,2%, đạt 102,8% kế hoạch năm. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của tỉnh đúng hướng, tăng tỷ trọng chăn nuôi từ 11,5% năm 2015 lên 20% năm 2019 tăng 8,5%. Công nghệ chăn nuôi cũng đã được cải tiến và có sự đầu tư khá rõ, chăn nuôi công nghiệp, bán công nghiệp chiếm 90,4%, trong đó chăn nuôi áp dụng công nghệ cao, chuồng kín chiếm trên 49%. Chăn nuôi theo chuỗi đang được tỉnh và các nhà đầu tư chú trọng phát triển, đã có các chuỗi sản phẩm gà đạt điều kiện hướng đến xuất khẩu. Các Hợp tác xã, Tổ hợp tác chăn nuôi cũng đã bắt đầu hình thành và được quan tâm hơn. Sản xuất chăn nuôi đã tạo ra khối lượng sản phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng trong tỉnh và khoảng 70% tiêu thụ ngoài tỉnh. Dự kiến đến tháng 4/2020 tỉnh sẽ có sản phẩm chăn nuôi gà xuất khẩu. Chăn nuôi phát triển, cơ sở hạ tầng đường, điện nông thôn được đầu tư mở rộng, tạo thêm việc làm, tăng thu nhập, ổn định đời sống dân cư nông thôn đã góp phần tích cực trong chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Đối với bệnh Dịch tả lợn Châu Phi: Hiện nay dịch bệnh cơ bản được khống chế. Ổ dịch đầu tiên tại thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú vào ngày 08/5/2019. Tính đến ngày 16/12/2019, tổng đàn lợn chết và tiêu hủy:  21.649 con/ 1.424 hộ/ 99 xã/11huyện, trọng lượng tiêu hủy là 1.133.149,6 kg. Đã có 91/99 xã có bệnh DTLCP trên địa bàn đã qua 30 ngày không phát sinh dịch bệnh, thiệt hại do bệnh DTLCP là 21.649 con/883.622 con chiếm 2,45% tổng đàn lợn của tỉnh, tỷ lệ thiệt hại thấp so với các tỉnh khác do Bình Phước chăn nuôi trang trại chiếm phần lớn, khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Đối với lĩnh vực thủy sản: Năm 2019, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.811 ha, bằng diện tích năm 2018. Sản lượng đánh bắt, nuôi trồng thuỷ sản ước đạt: 5.270 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng 4.770 tấn, giảm 0,7% so với năm 2018; sản lượng khai thác 500 tấn, giảm 2% so với năm 2018. Nuôi lồng bè: số lồng bè nuôi năm 2019 ước đạt là 160 lồng giảm 25% (giảm 53 lồng) so với năm 2018.
Đối với lĩnh vực Lâm nghiệp: Giao khoán quản lý bảo vệ rừng với diện tích: 42.909 ha; diện tích rừng trồng thay thế 100ha; chăm sóc rừng trồng 1.803,8 ha. Đã giao và trồng được 40.706 cây giống trồng cây phân tán, đạt 100% kế hoạch. Trong năm không xảy ra cháy rừng cũng như vi phạm về phòng cháy, chữa cháy rừng. Trong năm xảy ra 85 vụ (giảm 68 vụ (giảm 44,4%) so với cùng kỳ năm 2018). Đã tiến hành xử lý hành chính 87 vụ (05 vụ xử lý hành chính năm 2018 chuyển sang) và 01 vụ xử lý hình sự.
Đối với Lĩnh vực thủy lợi – Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn và tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh.Các công trình thủy lợi đã chủ động được nguồn nước, đảm bảo tưới theo thiết kế được phê duyệt, triển khai công tác phòng chống bão lụt kịp thời; tăng cường thực hiện ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến cuối năm 2019, tỷ lệ dân số sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 97,65%, đạt 100,7% kế hoạch năm. Lũ, lụt, lốc xoáy xảy ra, gây hậu quả nghiêm trọng tại thành phố Đồng Xoài, huyện Đồng Phú và Bù Đăng.
          
Giám đốc Sở Trần Văn Lộc phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu tại Hôi nghị Giám đốc Sở Trần Văn Lộc cảm ơn sự phối hợp của các sở, ban, ngành và các địa phương, ghi nhận những ý kiến tại Hội nghị; với những khó khăn như giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực thấp, dịch tả lợn châu phi diễn ra ngành nông nghiệp và PTNT vẫn hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, tốc độ tăng trưởng vượt kế hoạch đề ra. Trong năm 2020, ngành nông nghiệp sẽ khắc phục những khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các bộ, ngành giao, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như: Phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng và thực thi chính sách nông nghiệp tại địa phương phù hợp hơn. Khắc phục những hạn chế của HTX Nông nghiệp. Xây dựng đề án, quy hoạch Nông nghiệp công nghệ để tạo hành lang cho các nhà đầu tư. Từng bước nâng cao hiệu quả liên kết chuỗi. Đẩy mạnh chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân... 
Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp trong năm qua đã được UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp trao tặng Bằng khen, giấy khen.
 
Giám đốc Sở Trần Văn Lộc, PGD Sở Lê Thị Ánh Tuyết trao Bằng khen, giấy khen cho các cá nhân,
đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Quang

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 9 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 14 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 28 | down : 21
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 143 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 75 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 59 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 112 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 103 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 111 | down : 27
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 107 | down : 73

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....