TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC GIAI ĐOẠN 2012-2015.

Thứ ba - 09/08/2016 16:05
Ngày 05/8/2016, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh chủ trì hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2012-2015 (gọi tắt là Chương trình).
Tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Liêm - Phó Giám đốc Sở Nông  nghiệp & PTNT đã báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2012-2015. Qua 4 năm triển khai thực hiện Chương trình, tỉ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 90%, trong đó có 38% số người dân nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt QCVN 02:2009/Bộ Y tế; tỉ lệ hộ dân nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 55,51%; 70%  số trường học mầm non và phổ thông có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; 100% trạm y tế xã có nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh; 55% số hộ dân nông thôn có chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh.

Quang cảnh Hội nghị
       Với nguồn vốn đầu tư Chương trình là 197,925 tỷ đồng, tỉnh Bình Phước đã xây dựng 20 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung, nâng cấp sửa chữa 6 công trình, xây dựng 43 công trình cấp nước và nhà vệ sinh cho các trường học, 16 công trình cấp nước và nhà vệ sinh cho trạm y tế xã. Bên cạnh đó, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước đã hỗ trợ cho 21.382 hộ dân vay vốn thực hiện cải tạo, xây dựng mới giếng đào, giếng khoan và lắp đặt thiết bị xử lý nước quy mô hộ gia đình; hỗ trợ cho 22.952 hộ dân nông thôn vay vốn để xây dựng công trình nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình. Đồng thời qua công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn và hỗ trợ kỹ thuật trong giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh đã có 8.835 hộ dân chăn nuôi xây dựng công trình khí sinh học và nguồn vốn Chương trình MTQG đã hỗ trợ kinh phí cho 79 hộ dân xây dựng công trình xử lý chất thải hợp vệ sinh trong chăn nuôi, hỗ trợ kinh phí cho 1.674 hộ dân xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình. Ngoài ra, Chương trình đã ưu tiên nguồn vốn để hỗ trợ cho các xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 thực hiện các dự án cấp nước và vệ sinh môi trường nhằm giúp các xã hoàn thành tiêu chí số 17 về môi trường trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến cuối năm 2015, có 15/20 xã chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của tỉnh đạt tiêu chí về nước sạch và vệ sinh môi trường.
        Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh cho rằng, Chương trình đến nay đã kết thúc và được lồng ghép vào các Chương trình mục tiêu quốc gia khác như Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và sẽ rất khó khăn cho các ngành khi tham mưu bố trí vốn, thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu và giao Sở Nông nghiệp & PTNT là đơn vị chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo/Ban điều hành hoặc Văn phòng khi có hướng dẫn của Trung ương, xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu cụ thể cho từng địa phương trong tỉnh thực hiện trong giai đoạn 2016-2020.
       Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Y tế, Sở Giáo dục & Đào tạo phối hợp với các huyện, thị xã triển khai thực hiện tốt các nội dung của Chương trình; chủ động huy động thêm nguồn lực, lồng ghép các hoạt động có liên quan để thực hiện các mục tiêu đề ra. Giao Sở Tài Chính cân đối và tham mưu bố trí vốn ngân sách tỉnh để thực hiện; UBND các huyện, thị xã chủ động xây dựng kế hoạch và giải pháp để thực hiện trong đó sắp xếp danh mục theo thứ tự ưu tiên đầu tư nhằm đáp ứng nhiệm vụ theo lộ trình. Các Sở ngành, UBND các cấp cần tăng cường hơn nữa các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn bằng nhiều hình thức để nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp và của người dân. Đồng chí Phó Chủ tịch cũng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Bình Phước cần quan tâm hơn nữa, tăng thêm vốn cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh vay để triển khai các nội dung mà người dân có thể tự hay tham gia thực hiện nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Vũ Thị Lan Phương

Nguồn tin: Chi cục Thủy lợi và PCLB

Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo phương thức, thủ đoạn mới của trộm cắp tài sản

  tải về

  view : 2 | down : 1
 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 17 | down : 7
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 25 | down : 11
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 36 | down : 24
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 147 | down : 19
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 14
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 13
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 35
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 107 | down : 43
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 117 | down : 29

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....