Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội nghị cải cách hành chính năm 2016

Thứ ba - 15/03/2016 19:13
Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội nghị cải cách hành chính năm 2016

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Hội nghị cải cách hành chính năm 2016

Ngày 11/3/2016, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị triển khai cải cách hành chính năm 2016. Thứ trưởng Vũ Văn Tám chủ trì hội nghị với sự tham dự của lãnh đạo và chuyên viên các đơn vị thuộc Bộ, đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ.
Theo báo cáo của Vụ Tổ chức cán bộ, công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (CCHC) của Bộ năm 2015 đã có nhiều đổi mới theo hướng đơn giản hoá, minh bạch, nhanh chóng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Bộ đã ban hành Kế hoạch CCHC giai đoạn 2016-2020, kế hoạch triển khai cơ chế một cửa quốc gia giai đoạn 2016-2020 theo chỉ đạo của ban chỉ đạo quốc gia.
Kết quả nổi bật của công tác CCHC được thể hiện qua 6 lĩnh vực:
- Cải cách thể chế: Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) mới, rà soát và hệ thống hoá, hợp nhất các văn bản QPPL được triển khai đồng bộ. Về cơ bản đã hoàn thành việc ban hành các văn bản QPPL thuộc lĩnh vực nông nghiệp.
- Cái cách thủ tục hành chính: Tổng thể rà soát các thủ tục hành chính (TTHC) để thực hiện chế độ 1 cửa, đơn giản hoá, công khai minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC.
- Cải cách tổ chức bộ máy: Đẩy mạnh thực hiện đề án kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và tổ chức sự nghiệp công lập thuộc bộ phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Ban hành Thông tư 14/2015 và  Thông tư 15/2015 của Bộ quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của hệ thống quản lý ngành nông nghiệp cấp tỉnh, huyện, chi cục thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT và đang dự thảo những quy định phân cấp giữa Bộ và UBND tỉnh trong một số lĩnh vực nông nghiệp.
- Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức viên chức theo hướng đổi mới công tác quản lý cán bộ, công chức viên chức của bộ và đổi mới nội dung, chương trình đào tạo bồi dưỡng cán bộ viên chức.
- Cải cách tài chính công: Đã xây dựng các thông tư liên tịch với Bộ Tài chính về quản lý sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Hiện đại hoá hành chính: Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của bộ, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đặc biệt năm 2015 Bộ đã triển khai thí điểm cơ chế 1 cửa quốc gia tại Bộ và các đơn vị, đã tiếp nhận xử lý 3.776 hồ sơ qua cổng thông tin của 1 cửa quốc gia.
Đối với năm 2016, Bộ đã ban hành kế hoạch CCHC năm 2016 theo Quyết định 5304/QĐ-BNN-TTCB ngày 22/12/2015. Thứ trưởng Vũ Văn Tám nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm 2016 như sau: Ngoài việc xây dựng mới cần rà soát lại các văn bản QPPL đã ban hành để bổ sung điều chỉnh với tình hình mới có sự hội nhập sâu vào thế giới và khu vực; Tiếp tục giảm thủ tục hành chính, hiện đại hoá CCHC, triển khai nhanh dự án nâng cấp công nghệ thông tin của Bộ; Tiếp tục đổi mới sắp xếp hệ thống bộ máy quản lý và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, công chức viên chức…
Để đạt được kết quả cao, Thứ trưởng đề nghị thủ trưởng các đơn vị quan tâm thường xuyên và chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, hoàn thiện bộ máy thực thi CCHC của đơn vị./.

Nguồn tin: khuyennongvn.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 13 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 32 | down : 22
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 28
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 74

Quan tâm nhiều

Đối tác chiến lược

chung cư royal city r6

 
Học tập và làm theo  tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020: "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh"  

chống thấm dột, chong tham dot,benh mat ca chan, cao dán mụn cóc, cao dan mat ca chan, benh chai chan, vách ngăn vệ sinh


....