Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018

Ngày 02/01/2019, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiến hành Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
Chủ tỉnh UBND tỉnh-Nguyễn Văn Trăm–Trưởng Ban Chỉ đạo, Giám đốc Sở Trần Văn Lộc-Phó Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp.Tham dự cuộc họp là thành viên Ban Chỉ đạo, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện và 09 xã về đích 2018. 
Theo báo cáo Văn phòng Điều phối tỉnh thì đến hết năm 2018 toàn tỉnh đã có thêm 09 xã về đích xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số lên 36 xã đạt chuẩn. Đối với 90 xã xây dựng nông thôn mới đạt bình quân 14,2 tiêu chí/xã. Đối với 13 xã về đích 2019 thì đạt 15,08 tiêu chí/xã. Tổng nguồn vốn huy động xây dựng nông thôn mới năm 2018 hơn 495 tỷ đồng, trong đó Trung ương hơn 75 tỷ, ngân sách tỉnh 230 tỷ và ngân sách huyện 190 tỷ; đồng thời huy động trong dân, doanh nghiệp hơn 100 tỷ đồng.


Giám đốc Sở Trần Văn Lộc báo cáo tại Hội nghị
Kết luận tại cuộc họp Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm biểu dương kết quả đạt được của các địa phương được thể hiện bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự quyết tâm, ủng hộ của nhân dân và yêu cầu lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cần quyết tâm cao hơn nữa để đưa 13 xã đạt chuẩn theo kế hoạch (lũy kế 49 xã đạt chuẩn); hoàn thiện hồ sơ để năm 2019, tỉnh đề ra mục tiêu đưa thị xã Phước Long, thị xã Bình Long và thành phố Đồng Xoài hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; UBND các xã nhanh chóng điều chỉnh đề án theo Quyết định số 753/QĐ-UBND ngày 31/3/2017; đẩy nhanh việc đăng ký xi măng thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng. Trong thời gian tới các huyện, thị và thành phố tiếp tục vận động nhân dân, đặc biệt các doanh nghiệp đóng góp vào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, chủ động kế hoạch điểm để huy động các lực lượng trên địa bàn đóng góp ngày công làm đường nông thôn (mô hình điểm xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh); duy trì đường phố xanh – sạch – đẹp văn minh; tăng tỷ lệ đường chiếu sáng nông thôn.
Tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm cũng trao Bằng khen cho 21 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc trong làm đường giao thông nông thôn tại xã Lộc Tấn, huyện Lộc Ninh.

Một số hình ảnh khác của Hội nghịTác giả bài viết: Lê Quốc Cường

Nguồn tin: Văn phòng điều phối NTM