Họp Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

Ngày 28/5, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Bình Phước đã họp đánh giá kết quả thực hiện 5 tháng đầu năm về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019.
Chủ trì cuộc họp là Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm–Trưởng Ban chỉ đạo, tham dự cuộc họp có PCT UBND tỉnh Huỳnh Anh Minh, Giám đốc Sở Trần Văn Lộc và các thành viên trong Ban Chỉ đạo.
Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, tính đến hết tháng 5/2019 số tiêu chí đạt bình quân là 15,31 tiêu chí/xã và không còn xã nào dưới 5 tiêu chí, tăng 0,8 tiêu chí so với năm 2018 (15,23). Riêng đối với 13 xã về đích 2019 đạt 15,26 tiêu chí/xã tăng 0,26 (15,00) tiêu chí so với cuối năm 2018.
Cũng tại Hội nghị, các khó khăn của 13 xã về đích năm 2019 như giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa…cơ bản đã được triển khai xây dựng, các xã phấn đấu nhanh chóng hoàn thiện và sớm đưa vào sử dụng. Đối với thực hiện làm 1.000km đường giao thông nông thôn theo Công văn số 1257 ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh, đến hết tháng 5, các huyện, thị, thành phố thực hiện được 28,57% khối lượng.  Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu từng huyện, thị, thành phố báo cáo trực tiếp tiến độ thực hiện 1.000km đường bê tông xi măng để có số liệu cụ thể báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Giám đốc Sở Trần Văn Lộc báo cáo tại cuộc họp
Về hồ sơ thị xã hoàn thành nông thôn mới, hiện thị xã Bình Long đã được Văn phòng Điều phối tỉnh hoàn thiện và thực hiện những bước tiếp theo; đối với thành phố Đồng Xoài và thị xã Phước Long, các sở đang thẩm tra lần 2 theo góp ý của Trung ương... Tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo đã bỏ phiếu kín để công nhận thị xã Bình Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (kết quả đạt tỷ lệ 100%).
 Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm yêu cầu số tiền kết dư từ sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện 1.000km đường giao thông nông thôn. Đối với 13 xã đặt mục tiêu về đích NTM trong năm 2019 các huyện trong tháng 8 sẽ hoàn thành, đề nghị các cơ quan liên quan tiếp tục bám sát để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện hoàn thành mục tiêu đề ra.
  Dịp này, có 10 tập thể, 10 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tặng bằng khen; 21 tập thể và 36 cá nhân được tặng bằng khen của UBND tỉnh.”./.

Tác giả bài viết: Lê Quốc Cường

Nguồn tin: Văn phòng điều phối NTM