Hội chợ Nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên

Từ ngày 28/11-03/12/2019, Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp phối hợp với Công ty Hạt điều Vinahe tham gia Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Lắk năm 2019
Hội chợ nông nghiệp và sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên tại Đắk Lắk năm 2019 thu hút hơn 210 gian hàng của hơn 100 đơn vị, doanh nghiệp đến từ các tỉnh, thành trong cả nước tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Sau 5 ngày hoạt động, Hội chợ đã thu hút hơn 20.000 lượt khách tham quan học tập, trao đổi kinh nghiệm, tham gia các hoạt động của hội chợ và mua bán hàng hóa, sản phẩm. Nhiều doanh nghiệp, đơn vị đã tìm được đối tác tiêu thụ sản phẩm, đàm phán làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng kinh tế sau này.
Trong khuôn khổ Hội chợ còn tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo chuyên đề với các nội dung tập trung bàn giải pháp thúc đẩy phát triển sản phẩm OCOP gắn với mục tiêu, lợi thế phát triển kinh tế của các địa phương trong vùng đồng thời gắn kết với yếu tố thị trường tạo hướng đi và hiệu quả bền vững  
Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng của Ngành nông nghiệp Việt Nam và của tỉnh Đắk Lắk năm 2019 nhằm tăng cường hoạt động quảng bá thương hiệu, sản phẩm nông lâm, thủy sản, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương của các tỉnh vùng Tây Nguyên. Đồng thời, kêu gọi, thu hút đầu tư trong lĩnh vực sản xuất các sản phẩm nông nghiệp nông thôn, góp phần nâng cao mức sống cho người lao động nông thôn.

Tác giả bài viết: Uông Sợi

Nguồn tin: Văn Phòng Sở-Bộ phận PTNT