Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước

Địa chỉ trụ sở :Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại :02713879948
Số fax : 02713870267
Địa chỉ website : www.sonongnghiepbp.gov.vn  
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Ban Giám đốc Sở
1 Trần Văn Lộc Giám đốc Sở NN & PTNT 1963
2 Lê Thị Ánh Tuyết Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 1975
3 Hoàng Mạnh Thường Phó Giám đốc 1980
Khối Văn Phòng Sở
1 Lê Xuân Trí Chánh Văn phòng 1966
2 Mai Đình Lương Phó Chánh Văn Phòng 1970 0919765570
3 Phạm Đình Phùng Phó Chánh Văn Phòng 1978 0907051058
4 Đỗ Công Danh Phó Chánh Văn Phòng 1970 0915998778
5 Trần Chúc Chánh Thanh Tra Sở 1971 0983814007
Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp
1 Trần Văn Phương Giám đốc 1972 0918.175.407
2 Doãn Văn Chiến Phó Giám đốc 1976 0919010889
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Giám đốc 1980 0983206005
Chi cục Thủy lợi
1 Nguyễn Văn Quyết Chi cục trưởng 1973 0919206789
2 Nguyễn Đăng Dương Phó Chi cục Trưởng 1980 0983522069
3 Trần Tiến Cường Phó Chi cục Trưởng 1975 0986.665.353
Chi cục Kiểm lâm
1 Nguyễn Quốc Hùng Chi cục trưởng
2 Trần Xuân Huệ Phó Chi cục Trưởng 0982987656
3 Nguyễn Hữu Vững Trưởng phòng Hành chính-pháp chế 0918.445.833
4 Nguyễn Văn Long Trưởng Phòng sử dụng phát triển rừng 0937212292
5 Hoàng Văn Tùng Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tổn thiên nhiên 0962.383.483
Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1 Trần Minh Đức Giám đốc
2 Lê Phước Hoàng Tuấn Phó Giám đốc
3 Trần Đình Thọ Phó Giám đốc
Quỹ Bảo vệ & PTR
1 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc 1984 0988095249
Công đoàn cơ sở
1 Nguyễn Tuấn Kiệt Chủ tịch Công đoàn cơ sở 0944177189
 

Thông báo

 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 7/2020

  tải về

  view : 4 | down : 2
 • cài đặt ứng dụng Bluezone phòng chống covid-19

  tải về

  view : 4 | down : 5
 • Tiếp tục các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19

  tải về

  view : 19 | down : 14
 • Cuộc thi tìm hiểu 90 năm ngày truyền thống Mặt trận tổ quốc Việt Nam

  tải về

  view : 19 | down : 7
 • Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Phước

  tải về

  view : 19 | down : 9
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 06.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 40 | down : 13
 • Thông báo phân công nhiệm vụ Ban Giám dốc Sở năm 2020

  tải về

  view : 51 | down : 35
 • Lấy ý kiến nhân dân đối với các cá nhân giới thiệu bình chọn danh hiệu “công dân bình phước tiêu biểu thế hệ 45 tuổi”

  tải về

  view : 96 | down : 31
 • Hướng dẫn tạo tài khoản và nộp hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến của Sở NN và PTNT

  tải về

  view : 95 | down : 36
 • Thông báo giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ trực tuyến mức độ 3,4

  tải về

  view : 87 | down : 26

Quan tâm nhiều


....