Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước

Địa chỉ trụ sở :Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại :06513879948
Số fax : 06513879948
Địa chỉ website : www.sonongnghiepbp.gov.vn  
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Ban lãnh đạo
1 Trần Văn Lộc Giám đốc Sở NN & PTNT 18/02/1963 0913798270
2 Phạm Văn Hoang Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 16/4/1960 0913109119
3 Lê Anh Nam Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 1972 0918492984
4 Lê Thị Ánh Tuyết Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 1975 0918954898
Khối Văn Phòng Sở
1 Mai Đình Lương Chánh Văn Phòng 1970 0919765570
2 Phạm Đình Phùng Trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ 1978 0907051058
3 Trần Chúc Chánh Thanh Tra Sở 1971 0983814007
4 Đỗ Công Danh Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính 20/5/1970 0915998778
5 Trần Tiến Cường Trưởng Phòng QLXDCT 12/12/1975
Công đoàn Ngành NN & PTNT
1 Nguyễn Tuấn Kiệt Chủ tịch Công đoàn Ngành NN & PTNT 0944177189
2 Nguyễn Thị Hồng Loan Phó Chủ tịch CĐN 0973406030
Chi cục Thủy lợi
1 Nguyễn Văn Quyết Chi cục trưởng 1973 0919206789
2 Nguyễn Đăng Dương Phó Chi cục Trưởng 0983522069
Chi cục Trồng trọt và BVTV
1 Lê Xuân Trí Chi cục trưởng 0913937475
2 Doãn Văn Chiến Phó Chi cục trưởng
3 Nguyễn Đình Hà Phó Chi cục Trưởng 0983.569455
4 Trương Ngọc Hà Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp
5 Lê Văn Hòe Trưởng phòng Thanh tra
Chi cục Chăn nuôi-Thú y
1 Trần Văn Phương Chi cục trưởng 0918.175.407
2 Lê Thị Thúy Hồng Phó Chi cục Trưởng 0919101964
3 Nguyễn Minh Hải Phó Chi cục Trưởng 0918903010
4 Lê Ngọc Văn Trưởng Phòng Kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ
5 Nguyễn Thành Nhân Trưởng Phòng Thanh tra
Chi cục Kiểm lâm
1 Lê Văn Tánh Chi cục trưởng 0913.937.085
2 Vũ Đình Trúc P. Chi cục trưởng 0918.229.790
3 Trần Xuân Huệ Phó Chi cục Trưởng 0982987656
4 Nguyễn Hữu Vững Trưởng Phòng HC-TH 0918.445.833
5 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng Phòng Tổ chức - XDLL 0982.992.649
Chi cục Phát triển Nông thôn
1 Huỳnh Văn Nghĩa Chi cục trưởng 0913.720384
2 Huỳnh Hững Nhưng P.Chi cục Trưởng
3 Nguyễn Tuấn Kiệt Chi cục Phó Chi cục Phát triển nông thôn 1979
Chi cục QLCL NLS& TS
1 Vương Văn Thình Chi cục trưởng 0918598456
2 Lê Tuấn Sơn Phó Chi cục Trưởng
3 Nguyễn Tiến Vũ Phó Trưởng Phòng Thanh tra 0989629425
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Phụ trách Phòng HC-TH 0945947234
5 Phạm Thị Hà Phó Chi cục Trưởng Chi cục
TT.Khuyến nông - Khuyến ngư
1 Võ Đình Khánh Phó Giám đốc phụ trách 1976 0984727176
2 Trần Thị Thùy Anh Phó Giám đốc 0908880580
3 Tô Thị Thanh Thủy Quyền Trưởng phòng Hành chính tổng hợp 0973.527.039
4 Lê Thị Tha Trưởng phòng Kế hoạch 0908947369
5 Nguyễn Văn Đạo TP Thông tin & CGTBKHKT 0909613966
TT.Nông nghiệp công nghệ cao
1 Trần Minh Đức Giám đốc
2 Lê Phước Hoàng Tuấn Phó Giám đốc
3 Trần Đình Thọ Phó Giám đốc
TT Thủy sản
1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giám đốc 0983206005
2 Nguyễn Tấn Phước Phó Giám đốc 0903.677.278
Trung tâm điều tra & Quy hoạch NN & PTNT
1 Lê Văn Hải Giám đốc 0915440308
Quỹ Bảo vệ & PTR
1 Trần Quốc Hoàn Phó Giám đốc 0905109586
 

Thông báo

 • Thông báo giải thể Chi cục Phát triển nông thôn

  tải về

  view : 34 | down : 35
 • Thông báo giao ban khối nông nghiệp tháng 8/2018

  tải về

  view : 37 | down : 22
 • Thông báo họp giao ban tháng 02/2018

  tải về

  view : 251 | down : 129
 • Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực

  tải về

  view : 180 | down : 82
 • Thông báo kết luận giao ban Sở tháng 01/2018

  tải về

  view : 199 | down : 57
 • Phân công nhiệm vụ Ban Giám đốc Sở

  tải về

  view : 235 | down : 89
 • Chuơng trình phúc lợi cho công đoàn viên

  tải về

  view : 201 | down : 56
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 207 | down : 55
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 220 | down : 56
 • Kết quả kiểm tra phân loại, đánh giá cơ sở kinh doang thức ăn chăn nuôi năm 2017

  tải về

  view : 223 | down : 39

Tổ chức

Quan tâm nhiều

....