Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước

Địa chỉ trụ sở :Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại :02713879948
Số fax : 02713870267
Địa chỉ website : www.sonongnghiepbp.gov.vn  
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Ban Giám đốc Sở
1 Nguyễn Thanh Bình Giám đốc Sở NN & PTNT 1964
2 Trần Văn Phương Phó Giám đốc Sở NN và PTNT 1972
3 Lê Thị Ánh Tuyết Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 1975
4 Hoàng Mạnh Thường Phó Giám đốc Sở NN và PTNT 1980
Khối Văn Phòng Sở
1 Lê Xuân Trí Chánh Văn phòng 1966
2 Phạm Đình Phùng Phó Chánh Văn Phòng 1978 0907051058
3 Đỗ Công Danh Phó Chánh Văn Phòng 1970 0915998778
4 Trần Chúc Chánh Thanh Tra Sở 1971 0983814007
Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp
1 Doãn Văn Chiến Phó Giám đốc 1976 0919010889
2 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Giám đốc 1980 0983206005
Chi cục Thủy lợi
1 Nguyễn Văn Quyết Chi cục trưởng 1973 0919206789
2 Nguyễn Đăng Dương Phó Chi cục Trưởng 1980 0983522069
3 Trần Tiến Cường Phó Chi cục Trưởng 1975 0986.665.353
Chi cục Kiểm lâm
1 Nguyễn Quốc Hùng Chi cục trưởng
2 Trần Xuân Huệ Phó Chi cục Trưởng 0982987656
3 Nguyễn Hữu Vững Trưởng phòng Hành chính-pháp chế 0918.445.833
4 Nguyễn Văn Long Trưởng Phòng sử dụng phát triển rừng 0937212292
5 Hoàng Văn Tùng Trưởng phòng Quản lý, bảo vệ rừng và bảo tổn thiên nhiên 0962.383.483
Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1 Trần Minh Đức Giám đốc
2 Lê Phước Hoàng Tuấn Phó Giám đốc
3 Trần Đình Thọ Phó Giám đốc
Quỹ Bảo vệ & PTR
1 Nguyễn Văn Long Phó Giám đốc 1984 0988095249
Công đoàn cơ sở
1 Nguyễn Tuấn Kiệt Chủ tịch Công đoàn cơ sở 0944177189
 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 13 | down : 4
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 10
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 32 | down : 22
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 145 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 78 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 63 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 118 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 106 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 116 | down : 28
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 111 | down : 74

Quan tâm nhiều


....