Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước

Địa chỉ trụ sở :Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại :06513879948
Số fax : 06513879948
Địa chỉ website : www.sonongnghiepbp.gov.vn  
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Ban lãnh đạo
1 Trần Văn Lộc Giám đốc Sở NN & PTNT 18/02/1963
2 Phạm Văn Hoang Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 16/4/1960
3 Lê Anh Nam Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 1972
4 Lê Thị Ánh Tuyết Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 1975
Khối Văn Phòng Sở
1 Lê Xuân Trí Chánh Văn phòng
2 Mai Đình Lương Phó Chánh Văn Phòng 1970 0919765570
3 Phạm Đình Phùng Phó Chánh Văn Phòng 1978 0907051058
4 Đỗ Công Danh Phó Chánh Văn Phòng 20/5/1970 0915998778
5 Trần Chúc Chánh Thanh Tra Sở 1971 0983814007
Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp
1 Trần Văn Phương Giám đốc 0918.175.407
2 Doãn Văn Chiến Phó Giám đốc 0919010889
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Phó Giám đốc 0983206005
Chi cục Thủy lợi
1 Nguyễn Văn Quyết Chi cục trưởng 1973 0919206789
2 Nguyễn Đăng Dương Phó Chi cục Trưởng 0983522069
3 Trần Tiến Cường Phó Chi cục Trưởng 12/12/1975
Chi cục Kiểm lâm
1 Lê Văn Tánh Chi cục trưởng 0913.937.085
2 Trần Xuân Huệ Phó Chi cục Trưởng 0982987656
3 Nguyễn Hữu Vững Trưởng Phòng HC-TH 0918.445.833
4 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng Phòng Tổ chức - XDLL 0982.992.649
5 Nguyễn Văn Hữu Phó Trưởng Phòng Hành chính-Pháp chế 0906.830.999
Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
1 Trần Minh Đức Giám đốc
2 Lê Phước Hoàng Tuấn Phó Giám đốc
3 Trần Đình Thọ Phó Giám đốc
Quỹ Bảo vệ & PTR
1 Trần Quốc Hoàn Phó Giám đốc 0905109586
Công đoàn cơ sở
1 Nguyễn Tuấn Kiệt Chủ tịch Công đoàn cơ sở 0944177189
 

Thông báo

 • Thông báo giao ban tháng 01.2019

  view : 5 | down : 1
 • Lịch trực Tết Nguyên đán Kỷ hợi năm 2019

  tải về

  view : 32 | down : 18
 • Thông báo mời thầu mua dê đực giống

  tải về

  view : 93 | down : 41
 • Thông báo mời thấu mua máy cắt cỏ, bình xịt thuốc cỏ

  tải về

  view : 83 | down : 39
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 11/2018

  tải về

  view : 107 | down : 51
 • Thông báo mời thầu: cung cấp thuốc BVTV, công lao động, thuê máy,

  tải về

  view : 92 | down : 44
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 10/2018

  tải về

  view : 122 | down : 56
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc Bảo vệ thực vật

  tải về

  view : 101 | down : 45
 • Thông báo giải thể Chi cục Phát triển nông thôn

  tải về

  view : 148 | down : 113
 • Thông báo giao ban khối nông nghiệp tháng 8/2018

  tải về

  view : 132 | down : 60

Quan tâm nhiều

....