Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Bình Phước

Địa chỉ trụ sở :Tôn Đức Thắng, P. Tân Bình, Đồng Xoài, Bình Phước
Điện thoại :06513879948
Số fax : 06513879948
Địa chỉ website : www.sonongnghiepbp.gov.vn  
STT Họ và tên Chức danh chính Ngày sinh Di động
Ban lãnh đạo
1 Trần Văn Lộc Giám đốc Sở NN & PTNT 18/02/1963 0913798270
2 Phan Văn Đon Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 6/6/1956 0913757373
3 Phạm Văn Hoang Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 16/4/1960 0913109119
4 Vũ Hồng Liêm Phó Giám đốc Sở NN & PTNT 10/12/1961 0913752073
Khối Văn Phòng Sở
1 Nguyễn Văn Quyết Chánh Văn Phòng 31/12/1973 0919206789
2 Đỗ Văn Mai Trưởng Phòng Tổ chức-Cán bộ 15/9/1957 0975484429
3 Trần Chúc Chánh Thanh Tra Sở 1971 0983814007
4 Đỗ Công Danh Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài chính 20/5/1970 0915998778
5 Trần Tiến Cường Trưởng Phòng QLXDCT 12/12/1975
Công đoàn Ngành NN & PTNT
1 Đặng Đức Lượng Chủ tịch Công đoàn Ngành NN & PTNT
2 Nguyễn Thị Hồng Loan Phó Chủ tịch CĐN 0973406030
Chi cục Thủy lợi & PCLB
1 Lê Anh Nam Chi cục trưởng 1972 0968800929
2 Nguyễn Đăng Dương Phó Chi cục Trưởng 0983522069
Chi cục Trồng trọt - BVTV
1 Lê Xuân Trí Chi cục trưởng 0913937475
2 Doãn Văn Chiến Phó Chi cục trưởng
3 Nguyễn Đình Hà Phó Chi cục Trưởng 0983.569455
4 Trương Ngọc Hà Trưởng Phòng Hành chính – Tổng hợp
5 Lê Văn Hòe Trưởng phòng Thanh tra
Chi cục Chăn nuôi-Thú y
1 Trần Văn Phương Chi cục trưởng 0918.175.407
2 Lê Ngọc Văn Trưởng Phòng Kiểm dịch động vật và kiểm soát giết mổ
3 Lê Thị Thúy Hồng Phó Chi cục Trưởng 0919101964
4 Nguyễn Minh Hải Phó Chi cục Trưởng 0918903010
5 Nguyễn Thành Nhân Trưởng Phòng Thanh tra
Chi cục Kiểm lâm
1 Lê Văn Tánh Chi cục trưởng 0913.937.085
2 Vũ Đình Trúc P. Chi cục trưởng 0918.229.790
3 Trần Xuân Huệ Phó Chi cục Trưởng 0982987656
4 Nguyễn Hữu Vững Trưởng Phòng HC-TH 0918.445.833
5 Nguyễn Văn Hoàng Trưởng Phòng Tổ chức - XDLL 0982.992.649
Chi cục Phát triển Nông thôn
1 Huỳnh Văn Nghĩa Chi cục trưởng 0913.720384
2 Bùi Thị Đào P.Chi cục Trưởng 0913.737938
Chi cục QLCL NLS& TS
1 Vương Văn Thình Chi cục trưởng 0918598456
2 Lê Tuấn Sơn Phó Chi cục Trưởng
3 Nguyễn Tiến Vũ Phó Trưởng Phòng Thanh tra 0989629425
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Phụ trách Phòng HC-TH 0945947234
5 Phạm Thị Hà Trưởng Phòng QLCLNLS&TS
TT.Khuyến nông - Khuyến ngư
1 Lê Thị Ánh Tuyết Giám đốc 0918 954 898
2 Võ Đình Khánh Phó Giám đốc 1976 0984727176
3 Trần Thị Thùy Anh Phó Giám đốc 0908880580
4 Tô Thị Thanh Thủy Quyền Trưởng phòng Hành chính tổng hợp 0973.527.039
5 Lê Thị Tha Trưởng phòng Kế hoạch 0908947369
TT.Nông nghiệp công nghệ cao
1 Trần Minh Đức Giám đốc
2 Lê Phước Hoàng Tuấn Phó Giám đốc
3 Trần Đình Thọ Phó Giám đốc
TT Thủy sản
1 Nguyễn Thị Hồng Nhung Giám đốc 0983206005
2 Đoàn Vinh Phó Giám đốc 0913.123.484
3 Nguyễn Tấn Phước Phó Giám đốc 0903.677.278
Trung tâm điều tra & Quy hoạch NN & PTNT
1 Lê Văn Hải Giám đốc 0915440308
2 Phạm Đình Phùng Phó Giám đốc 0907051058
Quỹ Bảo vệ & PTR
1 Trần Quốc Hoàn Phó Giám đốc 0905109586
2 Bùi Việt Hà Phó Giám đốc 1971
Ban Quản lý các Dự án Ngành NN & PTNT
1 Vũ Hồng Liêm Giám đốc 0913752073
 

Thông báo

 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở kinh doanh thuốc thú y trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 43 | down : 19
 • Kết quả kiểm tra đánh giá, phân loại cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017

  tải về

  view : 48 | down : 16
 • Kết quả kiểm tra phân loại, đánh giá cơ sở kinh doang thức ăn chăn nuôi năm 2017

  tải về

  view : 33 | down : 7
 • Thông báo lịch thi đấu các môn tại Hội thao, văn nghệ công đoàn Ngành năm 2017

  tải về

  view : 67 | down : 53
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 9/2017

  tải về

  view : 174 | down : 107
 • Thông báo họp Ban Giám đốc tháng 8/2017

  tải về

  view : 159 | down : 65
 • Thông báo tạm giữ tang vật lần 1 năm 2017

  tải về

  view : 188 | down : 35
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm và chất cẩm trong chăn nuôi

  tải về

  view : 1615 | down : 101
 • Thông báo kết luận thanh tra về thuốc bvtv, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 345 | down : 197
 • phân loại cơ sở thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 259 | down : 75

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Liên kết
....