TT.Nông nghiệp công nghệ cao

Giám đốc : Trần Minh Đức
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.814202
Địa chỉ email : minhducbp@yahoo.com
Phó Giám đốc : Lê Phước Hoàng Tuấn
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.814205
Địa chỉ email : phuoctuandx@yahoo.com
Phó Giám đốc : Trần Đình Thọ
Trình độ chuyên môn :
Trình độ lý luận chính trị :
Điện thoại : 06513.814201
Địa chỉ email : dinhtho05@gmail.com

logo TTGTRUNG TÂM NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa Chỉ: Ấp 8 – Xã Tân Thành – TX Đồng Xoài – Tỉnh Bình Phước
ĐT: 0651. 3814 203, Email: trungtamgiongbp@gmail.com


 
Tập thể Cán bộ viên chức Nông nghiệp công nghệ cao 
Cơ cấu tổ chức:
1.      Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc
2.     04 phòng như sau:
          Phòng Hành chính, Tổng hợp
          Phòng Kế hoạch, kinh doanh
          Phòng công nghệ sinh học
          Phòng chuyển giao kỹ thuật 
 
Giới thiệu chi tiết 01 số chức danh: 
 
Giám đốc:                                            Trần Minh Đức
Trình độ chuyên môn:                            Thạc sĩ
Điện thoại:                                            0651 3814202
Mobile:                                                 0913 992829
Skype:                                                   minhducbp
Email:                                                    minhducbp@yahoo.com
 
Phó giám đốc:                                     Trần Đình Thọ
Trình độ chuyên môn:                        Kỹ Sư
Điện thoại:                                           0651 3814201
Fax:                                                       0651 3814203
Mobile:                                                 0983 776509
Email:                                                    dinhtho05@gmail.com
 
Phó giám đốc:                                     Lê Phước Hoàng Tuấn
Trình độ chuyên môn:                        Kỹ Sư
Điện thoại:                                           0651 3814205
Fax:                                                       0651 3814203
Mobile:                                                 0985 929690
Email:                                                    phuoctuandx@yahoo.com
   
 

 

Trưởng phòng TC-HC:                  Đoàn Quang Thức
Trình độ chuyên môn:                        Cử Nhân
Điện thoại:                                           0651 3814203
Fax:                                                       0651 3814203
Mobile:                                                 0903 770663
Email:                                                    doanquangthuc@gmail.com
  
PTP. Công nghệ sinh học:                       Lê Anh Tông
Trình độ chuyên môn:                              Kỹ Sư
Điện thoại:                                              0651 3814203
Fax:                                                       0651 3814203
Mobile:                                                  0913 979946; 0905 979946
Email:                                                    anhtongle@gmail.com
 

PTP. Chuyển giao Kỹ Thuật              Hà Văn Khang
Trình độ chuyên môn:                        Kỹ Sư
Điện thoại:                                           0651 3814203
Fax:                                                       0651 3814203
Mobile:                                                 0908 659309
Email:                                                    khangttg@gmail.com
 
 
TP, Kế hoạch kinh doanh:           Trần Thị Sang
Trình độ chuyên môn:                        Thạc sĩ
Điện thoại:                                           0651 3814203
Fax:                                                       0651 3814203
Mobile:                                                 0945 154586
Email:                                                    transang.ttg@gmail.com

 
 

1.1 Lịch sử hình thành.
Trung tâm giống nông, lâm nghiệp tỉnh Bình phước được thành lập theo Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 18/3/2009 của UBND tỉnh Bình Phước; trên cơ sở nâng cấp từ Trại giống cây trồng và vật nuôi tỉnh. Trung tâm giống là đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện theo nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập. Trung tâm chịu sự quản lý, chỉ đạo toàn diện và trực tiếp của Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. 
1.2 Chức năng, nhiệm vụ:
Chức năng nhiệm vụ của Trung tâm được ban hành tại Quyết định số 132/QĐ–SNN ngày 03/4/2009 của Sở Nông nghiệp & PTNT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc và mối quan hệ công tác của Trung tâm Giống nông, lâm nghiệp tỉnh Bình Phước;
Chức năng:
Trung tâm có chức năng nghiên cứu, khảo nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng giống nông, lâm nghiệp; nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ về giống; quản lý, bảo tồn, lưu trữ giống gốc, giống đầu dòng, giống ông bà, bố mẹ và làm dịch vụ cung ứng giống đầu dòng cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống nông, lâm nghiệp trong và ngoài tỉnh. 
Nhiệm vụ và quyền hạn:
1. Khảo nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng giống nông, lâm nghiệp trong khu vực đơn vị, nhằm đánh giá, bình chọn, giới thiệu các loại giống có chất lượng đưa vào sản xuất kinh doanh.
2. Nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ thuộc các lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp để chuyển giao vào hoạt động sản xuất, kinh doanh giống đạt năng xuất, chất lượng và hiệu quả.
3. Thực hiện công tác quản lý, bảo tồn, lưu giữ giống gốc, giống đầu dòng,  giống ông bà, bố mẹ.
4. Làm dịch vụ cung ứng giống đầu dòng cho các cơ sở nhân giống; thực hiện các hoạt động tư vấn, chứng nhận và các hoạt động dịch vụ khác về giống.
5. Tuyên truyền chủ trương chính sách của đảng và nhà nước về các hoạt động có liên quan đến công tác quản lý giống trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển các loại giống nông, lâm nghiệp theo hướng công nghiệp, hiện đại trên cơ sở chiến lược quy hoạch kế hoạch phát triển giống cây trồng, vật nuôi của Trung ương và của tỉnh.
6. Bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nâng cao trình độ cho các tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh giống nông, lâm nghiệp
7. Tiếp nhận các chương trình Quốc gia về giống cây trồng, giống vật nuôi từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới từ các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học trong nước và các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực giống nông, lâm nghiệp.
8. Tổ chức thực hiện các đề tài khoa học và ứng dụng các đề tài khoa học vào sản xuất giống.
9. Xây dựng hệ thống sản xuất và cung ứng các cấp giống để nhân nhanh các loại giống đủ tiêu chuẩn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh giống nông, lâm nghiệp . Tổ chức thực hiện hệ thống phân phối giống tạo điều kiện cho người sản xuất  được tiếp cận với các loại giống mới.
10. Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện các chương trình dự án về giống;  ký kết, tiếp nhận, triển khai thực hiện các hợp đồng liên doanh, liên kết, hợp tác dịch vụ về giống.
11. Quản lý tài sản, tài chính, cơ sở vật chất; quản lý và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành của nhà nước đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong đơn vị.
12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Sở Nông nghiệp & PTNT giao./.
 

Thông báo

 • Thông báo tạm giữ tang vật

  tải về

  view : 10 | down : 6
 • Phân loại cơ sở chăn nuôi gia súc, gia cầm năm 2016

  tải về

  view : 15 | down : 7
 • Tình trạng giả danh cán bộ để lừa đảo bán sách, tài liệu

  tải về

  view : 70 | down : 47
 • Thông báo giao ban tháng khối Nông nghiệp quý III/2016

  tải về

  view : 100 | down : 79
 • Thông báo bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

  tải về

  view : 89 | down : 32
 • Thông báo bãi bỏ một số văn bản

  tải về

  view : 170 | down : 104
 • Thông báo kết luận Thanh tra

  tải về

  view : 174 | down : 111
 • Thông báo nội dung cuộc họp giao ban ngành NN và PTNT quý II/2016

  tải về

  view : 199 | down : 136
 • Thông báo họp Ban Giám đốc Sở tháng 5

  tải về

  view : 196 | down : 122
 • Thông báo họp giao ban tháng 5

  Thông báo họp giao ban tháng 5

  view : 259 | down : 131

Tổ chức

Quan tâm nhiều

Liên Kết Khác
------------------------------------------------

chứng chỉ sơ cấp nghề
....