Kết quả điều tra nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản và muối

Thứ hai - 17/02/2014 21:18
Nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của các cơ quan quản lý nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trong Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở trung ương và địa phương giai đoạn 2011-2015, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phê duyệt Dự án: “Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và muối giai đoạn 2011-2015”.
Nội dung của Dự án tập trung vào đào tạo cho 6 chuyên đề về kiến thức quản lý ATTP trong ngành nông nghiệp bao gồm: Chuyên đề kiến thức cơ bản về quản lý chất lượng, ATTP; chuyên đề nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP trong lĩnh vực thủy sản; chuyên đề nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP đối với động vật và sản phẩm động vật trên cạn dùng làm thực phẩm; chuyên đề nghiệp vụ quản lý chất lượng, ATTP đối với thực vật và sản phẩm thực vật dùng làm thực phẩm; chuyên đề nghiệp vụ kiểm nghiệm; chuyên đề nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và muối.
Để triển khai thực hiện Dự án một cách hiệu quả đáp ứng tốt nhất các nhu cầu tăng cường năng lực của ngành, Bộ đã giao cho Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tổ chức đợt điều tra tổng thể nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý chất lượng tại các đơn vị có liên quan từ trung ương đến địa phương.
Cuộc điều tra đã được tiến hành trong tháng 7 năm 2013 do Trung tâm Kiểm nghiệm Kiểm chứng và Tư vấn Chất lượng Nông lâm thủy sản (viết tắt là RETAQ) trực thuộc Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thực hiện tại 8 Cục và Tổng Cục thuộc Bộ NN&PTNT và 63 tỉnh thành phố. Cuộc điều tra tiến hành theo phương thức điều tra trực tiếp thông qua phỏng vấn đại diện các đơn vị hoặc gửi phiếu điều tra để thu thập thông tin. Với 247 phiếu thu về từ các đơn vị, kết quả cho thấy trên 90% số phiếu đánh giá các nội dung dự kiến đào tạo là cần thiết. Nhu cầu đào tạo cán bộ về nghiệp vụ quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản cho các cơ quan trực thuộc Bộ NN&PTNT cũng như các sở NN&PTNT các tỉnh là rất lớn, ước tính khoảng 21000 lượt cán bộ. Trong đó nhu cầu đào tạo tại địa phương chiếm 85% và tại cơ quan trung ương chiếm 15%. Đặc biệt, các chuyên đề đào tạo về kiến thức cơ bản quản lý chất lượng, ATTP và chuyên đề về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành chất lượng, ATTP nông lâm sản và muối có nhu cầu đào tạo cao do đây là những kiến thức chung trong công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản và muối.
Nhằm triển khai thực hiện Luật ATTP được Quốc hội thông qua trong năm 2010 và có hiệu lực từ 1/7/2011, trong các năm vừa qua các Cục chức năng của Bộ NN&PTNT đã nỗ lực tổ chức nhiều khóa đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác quản lý chất lượng, ATTP tại các cấp. Tuy nhiên theo kết quả điều tra nêu trên, số lượng các cán bộ đã được đào tạo một cách bài bản chỉ chiểm khoảng 7% tổng nhu cầu đào tạo.
Thông qua kết quả điều tra cho thấy việc triển khai Dự án đào tạo là rất cần thiết và cấp bách nhằm tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ trong ngành Nông nghiệp nhằm thực thi đầy đủ và hiệu quả công tác Quản lý Chất lượng, ATTP trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Tổng hợp: Nguyễn Thị Thu Hiền

Nguồn tin: Cục QLCLNLS&TS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 28 | down : 11
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 16 | down : 11
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 23 | down : 9
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 40 | down : 21
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 38 | down : 19
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 35 | down : 16
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 36 | down : 12
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 48 | down : 10
 • Thông báo lịch trực cơ quan Nghỉ lễ quốc khánh mùng 2.9 năm 2020

  tải về

  view : 40 | down : 19
 • Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT & BVTV) tháng 6/2020 (2)

  tải về

  view : 39 | down : 12

Quan tâm nhiều


....