Quy định giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch

Thứ sáu - 21/06/2013 03:13
Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 13/11/2012, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT Nguyễn Thị Xuân Thu đã ban hành Thông tư số 61/2012/TT-BNNPTNT quy định về giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch.
Thông tư này gồm 4 chương và 21 điều, hướng dẫn về trình tự, nội dung thực hiện Chương trình giám sát an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thủy sản sau thu hoạch; trách nhiệm của các cơ quan thực hiện giám sát và các cơ sở tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau thu hoạch (sau đây gọi tắt là Cơ sở).
1. Đối tượng áp dụng: Thông tư này áp dụng đối với các cơ sở trong chuỗi sản xuất, kinh doanh thủy sản có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa, bao gồm:
Cơ sở thu mua, lưu giữ, bảo quản (bao gồm cả các cơ sở tại cảng cá, chợ đầu mối, đấu giá thực phẩm thủy sản); cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm thủy sản.
Thông tư này không áp dụng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản có sản phẩm xuất khẩu; cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản không dùng làm thực phẩm.
Một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
Giám sát: là việc đánh giá sự phù hợp của sản phẩm với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định về ATTP thông qua việc lấy mẫu sản phẩm trong chuỗi sản xuất kinh doanh thực phẩm thủy sản để kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP (không bao gồm việc lấy mẫu thẩm tra điều kiện bảo đảm ATTP của cơ sở) nhằm đưa ra các biện pháp quản lý phù hợp, phục vụ phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về ATTP và cung cấp thông tin ATTP cho người tiêu dùng.
Giám sát tăng cường: là hoạt động giám sát đối với sản phẩm không bảo đảm ATTP hoặc tại cơ sở có liên quan đến sự cố ATTP (bao gồm cả việc lấy mẫu để kiểm nghiệm các chỉ tiêu ATTP).
Lấy mẫu ngẫu nhiên: là thao tác kỹ thuật để thu được một đơn vị hoặc một lượng thực phẩm bất kỳ phục vụ kiểm nghiệm, đánh giá ATTP.
Lấy mẫu có chủ định: là thao tác kỹ thuật để thu được một đơn vị hoặc một lượng thực phẩm một cách có chủ ý, dựa trên đánh giá nguy cơ trong trường hợp sản phẩm có nguy cơ không bảo đảm ATTP hoặc tại cơ sở có liên quan đến sự cố ATTP, nhằm mục đích kiểm nghiệm, đánh giá ATTP.
Thực phẩm thủy sản: là tất cả các loài động, thực vật sống trong nước và lưỡng cư, kể cả trứng và những bộ phận của chúng được sử dụng làm thực phẩm hoặc thực phẩm phối chế mà trong thành phần có chứa thuỷ sản.
Sản xuất, kinh doanh thủy sản sau thu hoạch: là việc thu mua, lưu giữ, bảo quản, sơ chế, chế biến thủy sản sau hoạt động đánh bắt, khai thác tự nhiên hoặc nuôi trồng nhằm tạo ra thực phẩm thủy sản có thể tiêu dùng ngay hoặc tạo ra nguyên liệu hoặc bán thành phẩm cho khâu chế biến thủy sản.
2. Cơ quan giám sát ATTP thủy sản sau thu hoạch:
- Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là Cơ quan giám sát ATTP thủy sản sau thu hoạch tại địa phương (sau đây gọi tắt là Cơ quan giám sát địa phương): chủ trì xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện giám sát về ATTP thủy sản sau thu hoạch tại địa phương sau khi kế hoạch được phê duyệt.
- Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản là Cơ quan giám sát ATTP thủy sản sau thu hoạch Trung ương (sau đây gọi tắt là Cơ quan giám sát Trung ương): chủ trì tổng hợp kế hoạch giám sát thủy sản sau thu hoạch của Cơ quan giám sát địa phương trình Bộ phê duyệt, thực hiện giám sát đột xuất theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp & PTNT và tổ chức triển khai, kiểm tra việc thực hiện giám sát ATTP thủy sản sau thu hoạch trên phạm vi toàn quốc.
3. Trách nhiệm của Cơ quan chuyên môn được giao quản lý chất lượng, ATTP thủy sản thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Phối hợp với Cơ quan giám sát địa phương triển khai thực hiện kế hoạch lấy mẫu giám sát ATTP thủy sản sau thu hoạch trên địa bàn cấp huyện theo các nội dung quy định tại Thông tư này.
- Phổ biến, hướng dẫn cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tuân thủ các quy định trong Thông tư này và các quy định, quy chuẩn về ATTP thủy sản.
- Cung cấp cho Cơ quan giám sát địa phương các thông tin liên quan đến hoạt động thống kê (số lượng cơ sở, sản lượng, thời vụ sản xuất), kiểm tra, đánh giá, phân loại điều kiện bảo đảm ATTP của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn cấp huyện.
- Đề xuất nhu cầu đào tạo, cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ giám sát ATTP do Cơ quan giám sát địa phương tổ chức.
4. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản; Ban quản lý cảng cá, chợ đầu mối, đấu giá thủy sản:
- Có trách nhiệm thực hiện và duy trì điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định.
- Chấp hành việc thu mẫu, cung cấp đầy đủ thông tin về nguồn gốc, xuất xứ của mẫu thủy sản theo yêu cầu của Cơ quan giám sát.
- Chấp hành các biện pháp giám sát, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục của Cơ quan giám sát và các biện pháp xử lý vi phạm khi có mẫu không bảo đảm ATTP. Thực hiện truy xuất nguồn gốc, xác định nguyên nhân vi phạm, thực hiện các biện pháp khắc phục phù hợp, chủ động thực hiện thu hồi sản phẩm không bảo đảm ATTP và báo cáo kết quả cho Cơ quan giám sát.
- Được tham gia các lớp tập huấn, đào tạo, phổ biến kiến thức về ATTP do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Cơ quan giám sát địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức.
- Được cung cấp kết quả kiểm nghiệm của các mẫu giám sát thu tại cơ sở của mình khi có yêu cầu.
Triển khai thực hiện công tác giám sát an toàn thực phẩm sau thu hoạch là góp phần tăng cường thực thi pháp luật về ATTP, đây cũng là phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm thực phẩm theo chuỗi. Nhằm kịp thời phát hiện sản phẩm thủy sản không đảm bảo ATTP và đề ra các biện pháp quản lý phù hợp, phục vụ phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về ATTP và cung cấp thông tin ATTP cho người tiêu dùng.
Tuy nhiên để công tác giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch có hiệu quả cao rất cần có sự quan tâm tạo điều kiện của Lãnh đạo các cấp, các ngành, sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa cơ quan Trung ương và địa phương; giữa cơ quan cấp tỉnh và cơ quan quản lý cấp huyện, thị xã. Nhất là sự quan tâm, hưởng ứng và tuân thủ pháp luật về giám sát an toàn thực phẩm thủy sản sau thu hoạch của người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuỷ sản sau thu hoạch đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Qua đó góp phần nâng cao uy tín, chất lượng sản phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà bền vững./.

Tác giả bài viết: Đinh Văn Thường - QLCLNLS & TS (tổng hợp)

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 19 | down : 9
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 11 | down : 6
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 19 | down : 7
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 34 | down : 18
 • Kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm nông lâm sản và thủy sản đợt II/2020

  tải về

  view : 33 | down : 16
 • Thông báo tạm giữ tang vật vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác thủy sản

  tải về

  view : 29 | down : 13
 • Thông báo bản tiếp nhận công bố sản phẩm trong tháng 8/2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 33 | down : 11
 • Quyết định công bố hệ thống tiêu chuẩn quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 áp dụng trong hoạt động của Sở Nông nghiệp và PTNT

  tải về

  view : 45 | down : 9
 • Thông báo lịch trực cơ quan Nghỉ lễ quốc khánh mùng 2.9 năm 2020

  tải về

  view : 39 | down : 19
 • Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy (lĩnh vực TT & BVTV) tháng 6/2020 (2)

  tải về

  view : 36 | down : 11

Quan tâm nhiều


....