THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

Thứ ba - 14/10/2014 21:10
Bình Phước là tỉnh thuộc miền Đông Nam Bộ nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là cửa ngõ và cầu nối kinh tế của vùng với các tỉnh Tây Nguyên. Những năm qua, Bình Phước luôn có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, trong đó tỷ trọng nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 37,6% cơ cấu kinh tế của tỉnh [ Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 của tỉnh], điều này cho thấy kinh tế nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong sự phát của tỉnh. Để phát huy được tiềm năng và thế mạnh này cần phải có các giải pháp đồng bộ, trong đó công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm đóng vai trò hết sức quan trọng. Việc duy trì và đảm bảo an toàn thực phẩm cho các sản phẩm nông, lâm ngư nghiệp của tỉnh sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo và hội nhập quốc tế.
An toàn thực phẩm (ATTP) là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt, thực phẩm an toàn đóng góp to lớn trong việc cải thiện sức khoẻ con người, chất lượng cuộc sống và chất lượng giống nòi. Ngộ độc thực phẩm và các bệnh do thực phẩm gây ra không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khoẻ và cuộc sống của mỗi người, mà còn gây thiệt hại lớn về kinh tế, là gánh nặng chi phí cho chăm sóc sức khoẻ. An toàn thực phẩm không chỉ ảnh hưởng trực tiếp, thường xuyên đến sức khỏe con người mà còn liên quan chặt chẽ đến năng suất, hiệu quả phát triển kinh tế, thương mại, du lịch và an sinh xã hội.
Luật An toàn thực thực phẩm năm 2010 đã phân công cụ thể trách nhiệm quản lý chất lượng, vệ sinh ATTP cho từng cấp, từng ngành, trong đó chủ đạo là ba bộ (Bộ Nông Nghiệp & PTNT, Bộ Y tế, Bộ Công Thương). Trong phạm vi trách nhiệm quản lý nhà nước được giao, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước luôn chú trọng tham mưu, xây dựng các cơ chế chính sách và chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo kiểm soát tốt chất lượng, an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn tỉnh. Về công tác tổ chức, để kịp thời đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, Sở đã phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh thành lập Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản tỉnh Bình Phước là đầu mối tham mưu về công tác quản lý chất lượng, ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành. Ngoài ra Sở cũng đã ban hành văn bản phân công nhiệm vụ quản lý chất lượng ATTP cụ thể cho các đơn vị thuộc Sở để làm căn cứ cho các đơn vị triển khai thực thi nhiệm vụ.
Về công tác triển khai nhiệm vụ, hàng năm Sở đều ban hành Kế hoạch triển khai công tác thanh kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư nông nghiệp và ATTP nông lâm thủy sản của ngành, trọng tâm của kế hoạch là công tác kiểm tra, đánh giá phân loại theo Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh. Theo kết quả báo cáo của ngành từ năm 2013 đến 09 tháng đầu năm 2014, công tác kiểm tra, giám sát đã đạt được những kết quả như sau:
- Đối với công tác kiểm tra, đánh giá phân loại:
+ Năm 2013 đã kiểm tra, đánh giá được 116 cơ sở chế biến nông sản thực phẩm, qua đó đã phân loại được 01 cơ sở xếp loại A, 16 cơ sở xếp loại B, 99 cơ sở xếp loại C. Tái kiểm tra, đánh giá, phân loại lần hai được 64 cơ sở, kết quả có 11 cơ sở được xếp lên loại B, 53 cơ sở xếp loại C. Trong 09 tháng đầu năm 2014, tiếp tục triển khai kiểm tra, đánh giá theo định kỳ được 74 cơ sở, kết quả đã có 03 cơ sở xếp loại A, 20 cơ sở xếp loại B và 51 cơ sở xếp loại C. 
- Đối với công tác lấy mẫu giám sát:
+ Năm 2013 đã triển khai lấy 31 mẫu thịt, 36 mẫu rau để kiểm tra chỉ tiêu vi sinh, lý hóa và 12 mẫu cá để phân tích dư lượng kháng sinh cấm sử dụng. Kết quả sau phân tích đã phát hiện được 01 mẫu thịt có E.coli vượt mức giới hạn tối đa cho phép; 02 mẫu thịt có Salmonella; 01 mẫu thịt có hàm lượng Cloramphenicol; 04 mẫu rau có dư lượng Nitrat; 02 mẫu có E.coli vượt mức giới hạn tối đa cho phép;
+ 09 tháng đầu năm 2014, đã triển khai lấy 08 mẫu thủy sản sống trên địa bàn thị xã Đồng Xoài gửi đi phân tích các chỉ tiêu dư lượng hóa chất và kháng sinh trong thủy sản nuôi. Kết quả phân tích đã phát hiện được 03 mẫu có chứa chất kháng sinh Enrofloxacin, là chất kháng sinh cấm sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản đã ban hành văn bản cảnh báo và hướng dẫn cơ sở biện pháp khắc phục kịp thời.
Như vậy, qua kiểm tra, đánh giá phân loại cho thấy tỷ lệ các cơ sở đạt được loại A và B còn khá thấp, đa số vẫn còn xếp loại C, điều này cho thấy thực trạng hiện nay trên địa bàn tỉnh đang tồn tại khá nhiều cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm không đảm bảo an toàn và có nguy cơ cao dẫn đến mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Hình minh họa: Cơ sở chế biến hạt điều xếp loại A
 

 
Hình minh họa: Cơ sở chế biến hạt điều xếp loại C
 
Ngoài những mặt đã triển khai thực hiện được, hiện nay thực trạng công tác quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản của ngành cũng gặp phải không ít những khó khăn, vướng mắc, cụ thể như sau:
* Đối với công tác quản lý:
- Các văn bản QPPL có tính ổn định không cao, cụ thể Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT được sửa đổi, bổ sung liên tục trong thời gian ngắn;
- Nhận thức trách nhiệm của các cấp lãnh đạo, các cơ quan quản lý nhà nước còn chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác quản lý chất lượng ATTP nên sự chỉ đạo chưa kiên quyết; chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý theo chuỗi cung cấp thực phẩm “từ trang trại đến bàn ăn”; việc quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh hiện nay chưa gắn với thị trường tiêu thụ, chưa xây dựng được thương hiệu của sản phẩm, nên thực phẩm an toàn chưa tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, giá thành cao khó cạnh tranh với thực phẩm thông thường, vì vậy chưa tạo động lực cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn;
- Do bảo vệ môi trường còn chưa theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nên môi trường nói chung và môi trường đất, nước để trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nói riêng trên địa bàn tỉnh vẫn còn bị ô nhiễm. Bên cạnh đó, áp lực của việc nâng cao năng suất vật nuôi, cây trồng cũng làm tăng việc sử dụng hóa chất trong quá trình sản xuất thực phẩm.
* Đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và tập quán sử dụng thực phẩm của người dân:
- Đa số các cơ sở sản xuất, kinh doanh nông sản trên địa bàn tỉnh là các cơ sở nhỏ lẻ, chưa áp dụng các quy trình, quy chuẩn kỹ thuật tiên tiến vào quá trình sản xuất, kinh doanh do đó gây khó khăn cho công tác thanh, kiểm tra, giám sát và truy xuất nguồn gốc;
- Ý thức chấp hành pháp luật về quản lý chất lượng ATTP và trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng còn chưa cao, người sản xuất, kinh doanh chạy theo lợi nhuận trước mắt, coi thường tính mạng, sức khỏe người tiêu dùng;
- Tập quán ăn uống, trình độ dân trí, đặc biệt là do thu nhập thấp nên vẫn còn tình trạng người tiêu dùng sử dụng thực phẩm giá rẻ, không bảo đảm ATTP còn khá phổ biến.
Để tháo gỡ được những khó khăn, vướng mắc trên, trong thời gian tới ngành nông nghiệp cần tập trung phối hợp với các ban ngành liên quan của tỉnh triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau:
1. Xây dựng Kế hoạch rà soát hệ thống văn bản QPPL về quản lý chất lượng ATTP thuộc phạm vi quản lý của ngành theo định kỳ, qua đó sẽ phát hiện ra được  những hạn chế, thiếu sót của hệ thống văn bản, từ đó có giải pháp đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung kịp thời nhằm hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý.
2. Nghiên cứu, tham mưu đề xuất UBND tỉnh từng bước kiện toàn hệ thống quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản từ cấp tỉnh đến cấp xã.
3. Triển khai xây dựng các mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn bền vững gắn với vùng quy hoạch tập trung, kết hợp xúc tiến hỗ trợ tìm kiếm thị trường đầu ra cho sản phẩm thực phẩm an toàn; hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm thực phẩm nông sản đặc sản của tỉnh.
4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh.
5. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp quản lý phù hợp với đối tượng là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản ở dạng nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh.
6. Tăng cường phối hợp triển khai sâu, rộng công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về ATTP nhằm nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và làm thay đổi thói quen, tập quán sử dụng thực phẩm không an toàn của người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh./.
 

Nguồn tin: CCQLCLNLS &TS

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thông báo

 • Thông báo kết luận thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020

  tải về

  view : 6 | down : 3
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 12.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 13 | down : 7
 • Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc sở

  tải về

  view : 25 | down : 19
 • Thông báo tiếp nhận tự công bố sản phẩm tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  tải về

  view : 142 | down : 17
 • Thông báo kết luận thanh điều kiện kinh doanh thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi

  tải về

  view : 75 | down : 13
 • Thông báo tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 11.2020 (lĩnh vực quản lý chất lượng NLS&TS)

  view : 58 | down : 12
 • Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về trong hoạt động kinh doanh buôn bán thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn tỉnh

  tải về

  view : 111 | down : 34
 • Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về thuốc BVTV năm 2020

  tải về

  view : 103 | down : 42
 • Tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm trong tháng 9/2020 (lĩnh vực QLCLNLS&TS)

  tải về

  view : 110 | down : 27
 • Kết luận thanh tra điểu kiện sản xuất kinh doanh giống thủy sản và nuôi trồng khai thác nguồn lợi thủy sản

  tải về

  view : 106 | down : 72

Quan tâm nhiều


....